Disse elleve forskerne får 122 millioner fra Forskningsrådet

Spesielt gledelig i år at to yngre forskertalenter fikk bevilgning i konkurranse med 538 andre, sier fakultetets prodekan for forskning.

Bildet viser portrettbilder av elleve mennesker.

Elleve forskere fra Det medisinske fakultet fikk nylig støtte fra Forskningsrådet.

Det var de to forskerne Alf Håkon Lystad og Jan Magnus Aronsen som hevdet seg i kategorien «Forskerprosjekt for unge talenter». De er på henholdsvis Institutt for klinisk medisin og Institutt for medisinske basalfag, og fikk 8 millioner kroner hver fra Forskningsrådet. Det var 540 søknader fra yngre forskere, og bare 55 slapp gjennom. I denne kategorien gis midlene til unge forskertalenter under 40 år, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet, ifølge rammene fra Forskningsrådet.

Stolt av forskerne


Prodekan for forskning Jens Petter Berg gratulerer alle forskerne ved Det medisinske fakultetet på Universitetet i Oslo som har fått bevilgninger. 

– Fakultetet er svært stolt over at forskerne lykkes i den svært harde konkurransen om forskningsmidlene. Alle ønskes lykke til med prosjektene. Samtidig er det spesielt gledelig at vi har to nye tildelinger til yngre forskertalenter som på denne måten får en glimrende mulighet til videre utvikling av prosjekter og forskerkarrierer. Fakultetet takker alle som har søkt om prosjektmidler i forbindelse med denne utlysningen, sier Berg.

Disse har fått støtte:


Alf Håkon Lystad, KlinMed
DETECT and PROTECT – surviving insults to intracellular compartments

Jan Magnus Aronsen, IMB
CardioTarget: Development of targeted therapies for HFpEF

Jason Matthews, IMB
Targeting Aryl Hydrocarbon Receptor for Breast Cancer Treatment and Improved Immunotherapy

Torkel Hafting, IMB
Integration of spatial and social memory in hippocampus CA2 and medial entorhinal cortex

Irep Gøzen, NCMM
DID SURFACES ENABLE THE ORIGINS OF LIFE? The role of interfaces in the emergence of primitive cells on the early Earth

Nikolina Sekulic, NCMM
Determining the Molecular Architecture of Centromeric Chromatin

Espen Melum, KlinMed
Multiomic 4-dimensional identification of novel treatment targets for bile duct inflammation

Gunn-Helen Moen, KlinMed
Developing and Applying New Statistical Models to Test for Transgenerational Effects of Environmental Exposures in Pregnancy

Ole A. Andreassen, KlinMed
Decoding mental disorders into patterns of polygenic pleiotropy 

Tobias Kaufmann, KlinMed
Mind the gap: fusing brain imaging and genetics data to reveal mechanisms underlying psychiatric disorders

Per Morten Sandset, KlinMed
Cell-based therapy for inherited bleeding disorders
 

Av Cecilie Bakken Høstmark
Publisert 28. juni 2021 11:07 - Sist endret 29. juni 2021 12:14