English version of this page

100 mill til forskning ved MED i Fellesløftet IV

Norsk forskningsråd tildeler Philippe Collas, Irep Gözen, Torbjørn Omland og Ole Andreassen støtte til sine store tverrfaglige forskningsprosjekter innen livsvitenskap.

Philippe Collas, Irep Gözen, Torbjørn Omland og Ole Andreassen. Foto UiO.

Fra venstre: Philippe Collas, Irep Gözen, Torbjørn Omland og Ole Andreassen fikk hver ca. 25 millioner kroner fra Fellesløftet IV. Foto: UiO

– På vegne av Det medisinske fakultet vil jeg gjerne gratulere Philippe Collas, Irep Gözen, Torbjørn Omland og Ole Andreassen med tildelinger fra Fellesløftet IV, sier forskningsdekan Jens Petter Berg. Fellesløft IV er et samarbeid mellom forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet for å styrke tverrfaglig forskning med inntil 1 milliard kroner over seks år. – Dette er store tverrfaglige prosjekter som vil bidra til å flytte forskningsfronten ved å få forskere fra forskjellige fag til å bidra sammen for å frembringe ny kunnskap, forsetter forskningsdekanen. – Prosjektlederne og deres medarbeidere ønskes lykke til med prosjektene.

Tildelingene til forskere ved MED

Professor Philippe Collas (IMB) tildeles 25 millioner
Prosjekt: SmartSense: Decoding metabolic and epigenetic disorders caused by adolescence sleep deprivation

Gruppeleder Irep Gözen (NCMM) tildeles 24 927 000 kr
Prosjekt: Biophysics of double bilayer membrane compartements.

Professor Torbjørn Omland (Klinmed) tildeles 25 millioner
Prosjekt: Long-term effects of SARS-CoV-2 infection: An interdisciplinary observational and interventional study program.

Professor Ole Andreassen (Klinmed - SFF Norment) tildeles 25 millioner
Prosjekt: Polygenic and psychosocial interplay in brain development across mental disorders.

Forskningsrådet finansierer halvparten av totalbeløpet. Det resterende deles mellom UiO sentralt (nesten 25 %) og MED (med fordelingen 2/3 på institutter/NCMM og 1/3 på fakultetet sentralt). Opprinnelig skulle Fellesløft IV ha søknadsfrist i 2020, men på grunn av Covid-19 ble det utsatt til 2021. Søknadsfristen var i februar 2021. Resultatene skulle opprinnelig annonseres i oktober 2021, men ble forsinket på grunn av manglende tildeling i statsbudsjettet for 2022. Dette ble endelig løst i samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Alle prosjektene vil starte senest 1. august 2022.

Les mer

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 11. jan. 2022 22:26 - Sist endret 16. feb. 2022 13:36