Forskning på hugget – morgendagens løsninger?

Er du nysgjerrig på hva som skjer innen forskning og teknologiutvikling akkurat nå? På «Cutting Edge»-festivalen deler forskere og næringslivet siste nytt om fremtidens medisin.

Forskergruppen i laboratoriet

Jan Terje Andersen sammen med kollegaene Stian Foss, Heidrun Lode, Simone Mester og Torleif Tollefsrud Gjølberg. Foto: Jeannette Nilsen

  • Tirsdag 25. september går Cutting Edge-festivalen av stabelen i Forskningsparken.
  • Her presenterer forskere og utviklere helt nye konsepter samt mulige produkter og tjenester som springer ut fra banebrytende forskning.

Norge har et voksende økosystem innen bioteknologi. Det er optimisme, og investorene er entusiastiske. Skal næringen vokse seg stor og robust så vil akademia spiller en særdeles viktig rolle i omsetting av forskningsresultater til kommersialisering.

Imidlertid så er det slik at de aller fleste innovasjoner kommer fra et begrenset antall forskningsgrupper hvor det er etablert kultur for innovasjonsløpet.

Universitetet i Oslo (UiO) satser tungt på livsvitenskap – dyptpløyende forskning på sammenhengen mellom struktur og funksjon hos levende organismer. Kunnskap som vil avsløre hva liv er og hva som går galt når vi utvikler sykdom. Slik innsikt vil kunne gi morgendagens løsninger innen bærekraftig forvaltning av naturressurser, og gi opphav til bedre eller helt nye teknologier som kan forebygge eller kurere sykdom.

Medisinsk teknologi

Livsvitenskap avslører hemmelighetene bak biologiske prosesser, og slik detaljert innsikt er nødvendig for utvikling av ny human medisin. Når vi har dyptpløyende kunnskap om hvordan vi er skrudd sammen kan den utnyttes og kombineres med bioteknologiske verktøy til å designe medisinsk teknologi.

Et eksempel er biologiske legemidler som er skreddersydd på en slik måte at de virker mer spesifikt og effektivt, og derav også gir mindre alvorlige bivirkninger. Et annet eksempel er utvikling av mer sofistikerte vaksiner som gir mer robust beskyttelse mot alvorlige infeksjonssykdommer eller kreft.

Nye behandlingsmuligheter

Per Morten Sandset og Jan Terje Andersen
UiOs viserektor for forskning og innovasjon Per Morten Sandset (t.v.) og undertegnede. Sandset deltar i paneldebatten som jeg skal lede. Foto: UiO

Grunnleggende genetisk og molekylær forståelse av hva som forårsaker sykdom, gir også store muligheter for utvikling av nye behandlingsformer. Se for deg at det ikke bare går an å forebygge ved å dempe alvorlige symptomer, men at det faktisk også kan kureres.

Denne muligheten ligger i såkalt genterapi. Hvis en sykdom skyldes en genfeil som gjør at det ikke produseres funksjonelt protein fra et bestemt gen, så kan man tilføre et nytt gen som kan produsere det manglende proteinet.

Banebrytende genterapistrategier muliggjør dette, og er for øyeblikket under utprøving mot flere alvorlige sykdommer som kreft, blødersykdom, arvelig blindhet og immunsviktsykdommer. Mulighetene som ligger i genterapi fører også med seg etiske utfordringer som må tas på alvor.

Slike fremskritt kan ha store helseøkonomiske konsekvenser samt gi deg og meg et godt langt liv med god helse.  

Vi kjører debatt

Skal UiO lykkes fullt ut innen livsvitenskap så må innovasjonspotensialet i grunnforskningen realiseres. Det vil kunne overføres til verdiskaping og gi grobunn for et mer robust næringsliv innen den såkalte «bioøkonomien».

Kom på årets «Cutting Edge»-festival hvor jeg skal lede debatten, i regi av Akademiet for yngre forskere (AYF), hvor vi diskuterer innovasjonspotensialet ved UiO med vekt på helserelatert livsvitenskap.

Den 25. september spør vi: Hvordan bygge robuste forskningsmiljøer med øye for innovasjon? Hvilke insentiver kan brukes til å gjøre det mer attraktivt for forskere å utforske deres innovative ideer, for deretter å starte selskap? Hvorfor er det slik i dag at lisensiering ofte er foretrukket fremfor selskapsetablering?

Jeg håper vi sees til debatt!

Kort om arrangementet:

"UiO as a powerhouse for innovation in life science - From basic research to commercialization"

Moderator:
Jan Terje Andersen, AYF

Panel:
Per Morten Sandset, Vice-Rector for Research and Innovation at UiO
Karoline Western Schjetne, Vice President Scientific Affairs, Vaccibody AS
Ketil F. Widerberg, General Manager at Oslo Cancer Cluster
Esben A. Nilssen, Managing Partner, Sharelab
Ole Kristian Hjelstuen, Chief Executive Officer, Inven2

 

Abonner på varsling av nye blogginnlegg

Emneord: bioteknologi, innovasjon, livsvitenskap Av Jan Terje Andersen
Publisert 21. sep. 2018 10:30 - Sist endret 19. okt. 2021 10:01
Lege undersøker et barns tunge

Medisinbloggen

En fagblogg fra Det medisinske fakultet, UiO.

Er du forsker hos oss og ønsker å skrive for Medisinbloggen?
Send e-post til medisinbloggen@medisin.uio.no

Ønsker du beskjed når det kommer nye innlegg?
Abonner på oppdatering her