English version of this page

Møttes på Helseinnovatørskolen – nå starter de selskap

– Vårt produkt gjør det enklere å skreddersy IVF-behandlingen til hver enkelt kvinne, sier Ana Lobato-Pascual som starter selskap med medstudenter fra Helseinnovatørskolen.

Vidar Ulset, Ana Lobato Pascual og Krister Andersson

Vidar Ulset, Ana Lobato Pascual og Krister Andersson er en del av teamet bak "IVF Fit". De møttes på Helseinnovatørskolen, nå er gruppa en av få utvalgte til å delta de på universitetets innovasjonsprogram. Foto: Øystein Horgmo/ UiO

Hvert år kommer om lag 333.000 barn til verden ved hjelp av IVF-behandling (in vitro-fertilisering, tidligere kalt prøverørsbehandling) bare i Europa, ifølge European Society of Human Reproduction and Embryologys data fra 2018 (ESHRE). ESHRE anslår at tallet egentlig er så høyt som 500.000.

– Men om lag 20 til 23 prosent av IVF-behandlinger må avbrytes som følge av lav eller høy hormondosering, sier Ana Lobato-Pascual, som til daglig jobber ved Reproduksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus på Oslo Universitetssykehus.

Sammen med Vidar Ulset (UiO), Krister Andersson, (UiO), Mei Ling Lim (KI) og Péter Fedorcsák (UiO/OUS) utgjør hun en del av teamet som nå starter selskapet «IVF Fit». 

Selskapet står bak et produkt som skal øke sjansen for suksess med nettopp IVF-behandling. 

Verktøyene de trenger for å få selskapet opp og gå har de fått på Helseinnovatørskolen.

Helseinnovatørskolen (HIS)

  • Første av sitt slag i Skandinavia
  • Samarbeid mellom UiO, NTNU og Karolinska Institutet.
  • Utviklet i samarbeid med Nansen Neuroscience Network (NNN) og andre aktører fra både helsesektoren og næringslivet.
  • Mer informasjon på nettsiden

Møttes på Helseinnovatørskolen

Forskerne møttes da de ble satt sammen i gruppe på kurset «Entrepreneurship in healthcare» høsten 2017. Siden den gang har det tverrfaglige teamet blitt valgt ut til å delta i UiO: Livsvitenskaps innovasjonsprogram «SPARK Norway». Nå er de i ferd med å registreres selskapet i Brønnøysundregisteret.

Helseinnovatørskolen er et kurstilbud i innovasjon og entreprenørskap for fremtidens leger og helseforskere i Skandinavia. Målet er å lære deltakerne hvordan innovasjonsprosesser i biotek- og medtek-bedrifter fungerer.

«IVF Fit»-gründerne har deltatt både på kursene «Health innovation and entrepreneurship» og «Entrepreneurship in healthcare».  De er samstemte om at Helseinnovatørskolen har gitt dem både verktøy og nettverk de trenger for å kunne starte opp på egenhånd. 

Fra prosjekt til forretningsplan 

Kurset «Entrepreneurship in healthcare» har ulike retninger deltakerne kan velge. «IVF Fit»-gründerne valgte en kursportefølje som arrangeres på Copenhagen Business School (CBS). 

Der er målet å blant annet lage en forretningsplan for en av deltakernes prosjekt - noe som skulle bli starten på veien ut til markedet for «IVF-Fit». 

– Vi hadde aldri fått gjort dette om vi ikke hadde gått på kurset, vi hadde heller aldri kommet til å møte hverandre, sier de.

Péter Fedorcsár har utviklet metoden for som skal sørge for å optimalisere hormonbehandlingen sammen med Melinda Ráki. Lobato Pascual kom inn i prosjektet i 2014, og har gjennomfør den kliniske testingen – et arbeid som ble finansiert av Biotek 2021 (Norges Forskningsråd).

Krister Andersson fotografert gjennom vindu med teksten Aleap
Teamet bruker mye tid på Aleap, og håper de kan få fast kontorplass der etterhvert. Foto: Øystein Horgmo/UiO

– Da de andre kom inn i prosjektet var patenten og «proof of principle» der, så det var det det rette tidspunktet å lage en forretningsplan på, sier Lobato-Pascual.

– Jeg var litt skeptisk i begynnelsen til å tilbringe så mye tid på en annen sitt prosjekt, men det var ikke et problem i det hele tatt. Selv om det ikke hadde blitt et selskap hadde det vært veldig nyttig å jobbe med et ekte case som i tillegg var patentert, sier Vidar – de andre er enige.

IVF Fit- gründerne:

Ana Lobato-Pascual –forskningskoordinator og forsker ved avdeling for reproduktiv helse ved OUS.

Krister Andersson – phd-stipendiat og forsker ved UiO. Task-leder i EUs H2020 FET Flagship Project, Human Brain Project. ​

Vidar Ulset – phd-stipendiat UiO. Psykolog, snart psykologspesialist i samfunnspsykologi. Var med å starte opp Oslo psykologklinikk

Mei Ling Lim – doktorgrad med bakgrunn fra en rekke ulike stamcelle-prosjekter. Er Business Development Analyst på Gnosco AB, som holder til i H2 Health Hub, Stockholm.

Péter Fedorcsár – professor i obstretrikk og gynekologi avdelingsleder for reproduktiv helse ved UiO/OUS.

På kurset fikk de coaching fra Accelerace, en av de største inkubatorene i Skandinavia innen biotek.

– Vi deltok også på forelesninger på CBS for å lære alle stegene i en forretningsplan. Det ble avsluttet med en pitch session for store industriaktører, noe som var veldig nyttig. Der fikk vi en god forståelse for hva slags innhold investorer er på utkikk etter. Det var virkelig til hjelp for å forberede oss selv til senere pitcher, for eksempel SPARK.

Lettere å tilpasse behandling

Nå håper de på å snart kunne få behandlingen ut på markedet slik at de bidra til øke muligheten for at man slipper å gå gjennom hormonbehandlingen mer enn en gang.

– Det er en stressende situasjon i utgangspunktet for familier. En IVF-behandling vil ofte oppleves som ubehagelig for kvinnen som går gjennom behandlingen. Behandlingen avbrytes om man produserer for lite egg, det samme skjer om man produserer for mye. Dermed må kvinnen gjennom prosessen med hormonbehandling på nytt.

– Får man høstet ønsket antall egg etter første runde med hormonbehandling vil det spare kvinnen for å måtte gjennomgå den ubehagelige behandlingen på ny, i tillegg vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt da det koster penger å gjennomgå IVF.

Til høsten starter neste runde med Helseinnovatørskolens kurs «Entrepreneurship in healthcare». For mer informasjon og påmelding se kurssiden

Vidar Ulset og Krister Andersson holder presentasjon
IVF Fit deltar på UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram SPARK Norway. Her er Vidar Ulset og Krister Andersson avbildet mens de holder en pitch under et SPARK-møte i mai. Foto: UiO:Livsvitenskap
Av Monica Bring Estensen
Publisert 1. juni 2018 14:36 - Sist endret 14. mars 2019 14:09