English version of this page

Seksjon for medisinsk informatikk

Kontakt

Postadresse Postboks 1080 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Ole Johan Dahls hus 10th floor Gaustadalleen 23 B 0373 Oslo Telefon: +47 22852457

Enhetskoder

Koststed 13000525 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 500110 Vortex, FS m.m.

Seksjonen har ansvar for utvikling av e-læring ved fakultetet.