English version of this page

Seksjon for medisinsk informatikk

Seksjonen har ansvar for utvikling av e-læring ved fakultetet.

Kontakt

Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Ole Johan Dahls hus 10th floor Gaustadalleen 23 B 0373 Oslo Stedkode: 500110