Bachelor i helseledelse og helseøknomi

Programrådets mandat

 Programrådet skal påse at:

 • programbeskrivelsen utarbeides i henhold til § 3.3 i forskrift om studier og eksamen ved UiO
 • emnene som tilbys i programmet utgjør en faglig enhet og støtter opp om programmets mål
 • studentene i programmet til enhver tid er ivaretatt
 • studieprogrammet er kvalitetssikret
 • fakultetets mål om internasjonalisering er ivaretatt
 • det foreligger retningslinjer for behandling av saker knyttet til innpassing av ekstern utdanning, og vurdering av overlapp mellom emner
 • det foreligger retningslinjer for opptak til programmet (ved lokalopptak)

Programrådet har følgende sammensetning

 • Programleder (leder)
 • Studiekonsulent (sekretær)
 • 1 vitenskapelig ansatt
 • 1 student

Programrådet har to vitenskapelige ansatte og to studentrepresentanter som møtes to ganger per semester.

Mandatet er godkjent av studiedekan for masterstudiene 17.11.2017

Publisert 9. apr. 2018 16:03 - Sist endret 10. apr. 2018 14:48