Programråd for de ulike studieprogram

Alle studieprogram skal ha et programråd. Flere programmer kan ha samme programråd. Det er bestemte krav til sammensetning og representasjon i programråd.

Programledere og studiekonsulenter i bachelor- og masterstudiene

Publisert 20. mars 2011 15:07 - Sist endret 9. apr. 2018 16:10