English version of this page

Dekanvalget 2018

Dekanvalget for perioden 1.1.2019-31.12.2022 ble avgjort i september 2018. Både ansatte og studenter var stemmeberettigede.

Da fristen for å foreslå kandidater utløp mandag 17. september klokken 12 var det kommet inn kun ett forslag. Kandidaten som ble foreslått var professor Ivar Gladhaug.

Fristen ble derfor forlenget med åtte dager, til tirsdag 25. september, i tråd med regelverket.

Da ingen nye kandidater ble foreslått innen den nye fristen ble Ivar Gladhaug, i henhold til reglene, valgt.

9. oktober presenterte det nye dekanatet seg for ansatte og studenter på et allmøte.

Hvem kan stemme?

Stemmerett har tilsatte i minst halv stilling ved fakultetet, samt professor II. Avgjørende for stemmerett er tilsettingsforholdet den dagen vedkommende avgir stemme. Den som har permisjon for å inneha stilling utenfor universitetet, har ikke stemmerett.

Studenter som er registrert ved fakultetet, har stemmerett.

Avgi stemme

Valget er åpent fra 09.10.2018 kl. 08.00 til 16.10.2018 kl 12.00.

Valgkomite og valgstyre

Fakultetsstyret har utpekt en valgkomite for dekanvalget som skal sørge for at stillingsbeskrivelse er kjent for både velgere og potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen skal selv aktivt søke etter egnede kandidater. Hvert medlem av komiteen har selvstendig forslagsrett.

Fakultetets valgstyre har ansvar for at valget gjennomføres i henhold til reglementet. Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valget.

Av Astrid Holø
Publisert 20. mars 2018 10:20 - Sist endret 2. jan. 2019 08:35