English version of this page

Dekanvalget 2018

I oktober 2018 er det dekanvalg for perioden 1.1.2019-31.12.2022 ved Det medisinske fakultet. Tilsatte og studenter ved fakultetet kan stemme.

Retningslinjer for dekanvalget ved Det medisinske fakultet:

Viktige datoer

Forslag til kandidater sendes valgkomiteen innen 17. september 2018 kl. 12.00. Valgstyret har besluttet å utsette forslagsfristen til 25. september kl 1200, da det ved opprinnelig frists utløp kun var foreslått en kandidat.

Stemmeperiode: 9. oktober 2018 kl. 8.00 til 16. oktober 2018 kl.12.00.

Valgresultatet offentliggjøres samme dag som valget avsluttes.

Kandidatforslag ønskes

Tilsatte med stemmerett og studenter registrert ved fakultetet har forslagsrett på dekan. Et forslag skal være undertegnet av minst 10 personer med stemmerett. Ingen kan være underskrivere på mer enn ett forslag. Blant underskriverne bør det være utpekt en kontaktperson. I tillegg har hvert medlem av valgkomiteen selvstendig forslagsrett.

Presentasjon av kandidater

Det planlegges presentasjonsmøte i uke 41. Nærmere informasjon kommer.

Hvem kan stemme?

Stemmerett har tilsatte i minst halv stilling ved fakultetet, samt professor II. Avgjørende for stemmerett er tilsettingsforholdet den dagen vedkommende avgir stemme. Den som har permisjon for å inneha stilling utenfor universitetet, har ikke stemmerett.

Studenter som er registrert ved fakultetet, har stemmerett.

Avgi stemme

Valget er åpent fra 09.10.2018 kl. 08.00 til 16.10.2018 kl 12.00.

Valgkomite og valgstyre

Fakultetsstyret har utpekt en valgkomite for dekanvalget som skal sørge for at stillingsbeskrivelse er kjent for både velgere og potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen skal selv aktivt søke etter egnede kandidater. Hvert medlem av komiteen har selvstendig forslagsrett.

Fakultetets valgstyre har ansvar for at valget gjennomføres i henhold til reglementet. Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valget.

Av Astrid Holø
Publisert 20. mars 2018 10:20 - Sist endret 18. sep. 2018 09:06