English version of this page

Dekanvalg 2022

I september 2022 har det vært det dekanvalg for perioden 1.1.2023-31.12.2026. Valget er nå avsluttet.

Valget i 2022

Hanne Flinstad Harbo ble valgt til ny dekan fra 2023. Les om valgresultatet.

Se hennes Kandidatpresentasjon med forslagsstillere, valgprogram og les mer om team Flinstad Harbo.

Stemmeperiode

Valget var åpent fra 7. september 2022 kl. 8.00 til 14. september 2022 kl.12.00.

Retningslinjer for dekanvalget ved MED:

  • Dekan skal velges blant fast vitenskapelig ansatte i minst halv stilling, eller professor II. Eksterne kandidater kan også stille til valg. De må tilfredsstille samme kvalifikasjonskrav som interne kandidater.
  • Dekanen utpeker og oppnevner selv sine prodekaner.
  • Det gjennomføres direkte valg ved hjelp av elektronisk avstemming for alle velgergrupper.
  • Valget gjennomføres etter bestemmelsene i Valgreglement for Universitetet i Oslo og Utfyllende regler for valg av dekan ved Det medisinske fakultet. (NB. Valreglementet vil harmoniseres med oppdateringer i UH-loven i løpet av juni.)

Hvem har stemmerett ved dekanvalg?

Alle ansatte med minst 50 % stilling, professor II og registrerte studenter kan stemme ved dekanvalget. Stipendiater med ekstern arbeidsgiver med gyldig opptaksavtale ved doktorgradsprogrammet, har stemmerett som studenter. Avgjørende for stemmerett er ansettelsesforholdet den dagen vedkommende avgir stemme. Den som har permisjon for å inneha stilling utenfor universitetet, har ikke stemmerett.

Valgkomite og valgstyre

Fakultetsstyret har utpekt en valgkomite for dekanvalget som skal sørge for at stillingsbeskrivelse er kjent for både velgere og potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen skal selv aktivt søke etter egnede kandidater. Hvert medlem av komiteen har selvstendig forslagsrett.

Fakultetets valgstyre har ansvar for at valget gjennomføres i henhold til reglementet. Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valget.

Publisert 20. mars 2018 10:20 - Sist endret 14. sep. 2022 16:47