Studenter tar tak i fremtidens bærekraftsutfordringer

Ansvarsvilje og ekte engasjement for å ville gjøre en forskjell var felles for alle søknadene vi mottok, forteller Kristin M. Heggen, daglig leder i SHE.

Malin Flønes (til venstre) og Cecilie Lunde er i full gang med å lage Farmapodden om farmakologi for helsefagstudenter. Foto: Magnus Aronsen

I mai 2020 lyste SHE ut sin andre runde med studentstipender. SHE ønsket å mobilisere studenters kreative evner og gi studenter en aktiv rolle i aktualiseringen av bærekraftsutfordringer med relevans for fakultetets utdanninger.

- Med tanke på at senteret først åpnet 1. juni 2020, er vi svært glade for at vi mottok hele 15 søknader fra studenter. Alle hadde i tillegg høy kvalitet, så det var gøy, forteller Heggen. Tiril Seppola Reed, tidligere masterstudent på Institutt for helse og samfunn og ansvarlig for utdeling av studentstipender i SHE, sier seg enig.

- Jobben med å velge ut hvilke søknader som skulle motta midler var derfor utfordrende, men vi mener vi klarte å velge ut syv prosjekter som både hver for seg og sammen bidrar til å jobbe mot SHE sin bærekraftmodell, sier Reed fornøyd.

Stort mangfold

De syv utvalgte prosjektene fikk alt fra et par tusen kroner til litt over 100.000 kr.

- At det er så stort sprik i hvor mye som er tildelt til de ulike prosjektene mener vi reflekterer variasjonen og bredden i prosjektene. Prosjektet som fikk flest midler hadde tydelige ambisjoner og var et særlig godt eksempel på et SHE-prosjekt.

Studentene bak dette prosjektet ønsker å spre kunnskap om hvordan norsksomaliere ble rammet av korona og hvordan lytterne selv kan bli en endringsagent for mer sosial likhet i helse.

Prosjektet hadde også en tydelig framdriftsplan og det var allerede innledet et samarbeid med førsteamanuensis i medisinsk historie, Anne Kveim Lie. Slikt samarbeid mellom undervisere og studenter ser vi svært positivt på

– Vi tror det kan bidra til god forankring i fagmiljøene og fremme studenter som medarbeidere i utviklingen av undervisning om bærekraftsutfordringer, forteller Heggen.

Ulik bærekraftstilnærming

Reed påpeker videre at prosjektene som fikk midler hadde svært ulike måter å omfavne SHE sin bærekraftsvisjon. Reed forteller videre:

- Det er kanskje ikke så rart at det var stor variasjon av bærekraftstilnærmingen – bærekraft er jo et vidt begrep som favner mye. Likevel hadde alle prosjektsøknadene en klar tanke om hvordan de ville favne det.

For oss i SHE er det interessent og viktig å høre hva studentene tenker rundt helse og bærekraft. Perspektivene deres tar vi med i arbeidet framover. Vi kommer til å ha jevnlige stipendutlysninger framover, og gleder oss allerede til å lese flere prosjektsøknader. 

Prosjektene

Publisert 18. sep. 2020 14:33 - Sist endret 9. mai 2022 10:48