Etter- og videreutdanning

Vi tilbyr etter- og videreutdanningskurs for helsepersonell.

To voksne damer snakker sammen om innholdet i en bok, en dame sitter foran på pc.

Ønsker du å heve kompetansen hos deg eller dine ansatte? Du kan lese mer om våre tilbud, faglig innhold, opptak og frister på nettsidene til instituttene.

Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits

For å få autorisasjon som lege i Norge, må du som har utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits blant annet bestå en fagprøve.

    Erfaringsbasert master

    Vil du som leder utvikle deg med en formell lederutdanning skreddersydd for helsetjenesten? Masterstudiet er samlingsbasert og egner seg for leger, helsepersonell eller deg som ønsker å lære deg mer om helseledelse.

    Alumni

    Norsk forum for helseledelse er en alumniorganisasjon for tidligere studenter, lærere og andre ansatte ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

    Helselederforum er en årlig konferanse som er en møteplass for nåværende og tidligere studenter samt fagpersonell til faglig og sosialt samvær. Konferansen arrangeres vanligvis tidlig i januar.