English version of this page

Gjennomføring av disputaser ved IMB

Instituttet ønsker å tilrettelegge slik at disputas blir en god opplevelse for både kandidat og bedømmelseskomité.

Sammenrullet diplom med sløyfe

Illustrasjon: Colourbox

Informasjon om disputaser som gjelder alle ph.d.-kandidater ved Det medisinske fakultet finner du under prøveforelesning og disputas.

Nedenfor finner du informasjon som kun gjelder disputaser ved IMB.

Kandidatens oppgaver

Disputaslokaler

Kandidaten skal bestille lokale til prøveforelesning og disputas. Kandidaten skal også ordne med teknisk bistand.

 • Evelyn Voss Rygnestad er kontaktperson for booking av auditorium og rom til komitéen ved disputaser på Domus Medica. Kun Runde auditorium R-105 (GA21R-105) og Auditorium 13 (GA012015) på Domus Medica er egnet til disputas.
 • Trond Farestveit Erstad er teknisk ansvarlig for auditoriene på Domus Medica og er kontaktperson for opplæring i bruk av IT-/AV-utstyr og testing av utstyret i forkant av disputas i Runde auditorium og Auditorium 13.
 • Vil du booke Gamle Festsal. Send e-post til: booking-sentrum@admin.uio.no
 • Oxana Rødnes er kontaktperson for booking av Rikshospitalet.
 • Kandidaten må gi beskjed til Gruppe for forskerutdanning om bestilte lokaler.

Komiteens oppgaver

Reise og hotell

Komiteen skal bestille reise og hotell til disputasen og få dette refundert:

 • Evelyn Voss Rygnestad mottar og behandler krav om refusjon av utlegg i forbindelse med reise og honorar fra opponentene, og er kontaktperson ved spørsmål angående utfylling av honorar- og refusjonsskjemaene.
 • Refusjonsskjema for reise og opphold, inkludert originalkvitteringer for reise og matutgifter, sendes til instituttet, adressert til Evelyn Voss Rygnestad.
 • Reise- og hotellutgifter belastes instituttet. IMB dekker som hovedregel 2 netter.

Komitemiddag

Bedømmelse og honorar

 • Gruppe for forskerutdanning sender komitémedlemmene nødvendige skjema og skriver kontrakt med medlemmene. Komitémedlemmene må selv sørge for å sende inn skjema for honorar. Honoraret er fastlagt av fakultetet.
 • Skjemaet sendes til Evelyn Voss Rygnestad.

Veilederens oppgaver

Bevertning

Instituttets oppgaver

Disputaslokaler

 • Instituttet skal være behjelpelig med booking av lokale til prøveforelesning og disputas. Kandidaten må selv ta kontakt med bookingansvarlig.
 • Instituttet bistår med praktiske oppgaver knyttet til prøveforelesning og disputas: sørger for at auditoriet ser presentabelt ut, tar med disputaskappen til lokalet, legger duk på disputasleders bord, sørger for at det er glass og vannmugge i lokalet, legger ut avhandlingene i lokalet, tar med disputaskappen til lokalet og overleverer til disputasleder 15 minutter før disputasen starter.

Blomster og gaver

 • I forkant av disputasen bestiller Evelyn Voss Rygnestad blomster. Blomstene og bokgaven fra fakultetet brukes som pynt under disputasen og skal senere overrekkes av disputaslederen ved middagen/samlingen. Som en påskjønnelse fra fakultetet, får doktoranden en bokgave med en hilsen fra dekanen.  

Dekankappe

 • Instituttet har en dekankappe på Domus Medica. Kappen skal være igjen i auditoriet når disputasen er slutt. 
 • Lokaler på Rikshospitalet eller Gamle Festsal har egne dekankapper til disposisjon for Det medisinsk fakultet.
Publisert 29. mai 2015 13:04 - Sist endret 27. juni 2022 11:18