English version of this page

Gjennomføring av disputaser ved Klinmed

Instituttet ønsker å tilrettelegge slik at disputas blir en fin opplevelse for både kandidat og bedømmelseskomité.

Sammenrullet diplom med sløyfe

Illustrasjon: Colourbox

Informasjon som gjelder alle ph.d.-kandidater ved Det medisinske fakultet finner du under prøveforelesning og disputas.

Nedenfor finner du informasjon om disputaser som kun gjelder disputas ved Klinmed.

Kandidatens oppgaver

Disputaslokaler

 • Bestille lokale til prøveforelesning og disputas. Kandidaten kan ikke booke rommene selv, men må kontakte korrekt bookingansvarlig.
 • Gi beskjed til Gruppe for forskerutdanning om bestilte lokaler.
 • Kandidaten er selv ansvarlig for at den tekniske bistanden er på plass til angitte tidspunkter ved prøveforelesning og disputas, samt sjekke at det tekniske utstyret fungerer slik det skal. Hvis det er behov for teknisk bistand, må dette bestilles i god tid før prøveforelesning/disputas. Se oversikt over kontaktpersoner lenger ned på siden.

Bevertning

 • Dersom kandidaten ønsker bevertning i forbindelse med prøveforelesning, eventuelt etter gjennomført disputas, dekkes dette ikke av Klinmed.

Ph.d.- Portrettgalleri

 • Kandidater tilknyttet avdelinger med ph.d.-portrettgalleri må bestille time for fotografering hos Foto- og videotjenesten. Avdelingen betaler for portrettet.

Komiteens oppgaver

Reise og hotell

 • Bestille reise og hotell til disputasen og få dette refundert. Refusjonsskjema for reise og opphold sendes Institutt for klinisk medisin.
  Eventuelle spørsmål kan rettes til økonomikonsulent Anniken Kjærnet. Reise- og hotellutgifter belastes instituttet.
 • Merk! Originalkvitteringer for reise og matutgifter må vedlegges.

Instituttets oppgaver

Disputaslokaler

 • Være behjelpelig med booking av lokale til prøveforelesning og disputas. Kandidaten må selv ta kontakt med bookingansvarlig.
 • Bistå med praktiske oppgaver knyttet til prøveforelesning og disputas: sørge for at auditoriet ser presentabelt ut, ta med disputaskappen til lokalet, legge duk på disputasleders bord, sørge for at det er glass og vannmugge i lokalet, legge ut avhandlingene i lokalet.

Blomster

 • Oxana Rødnes bestiller blomst til kandidaten. Denne kostnaden dekkes av instituttet.

Medieveiledning

Kontaktpersoner

Institutt for klinisk medisin

Ullevål

Rikshospitalet

Radiumhospitalet

Avdelingsleder Anders Øverbye for veiledning og spørsmål vedrørende disputas på Radiumhospitalet.

 • Booking i Forskningsbygget og Aud. BU1, Ullernchausséen 70 (Sykehuset):
  Bookes via Outlook. NB! Utstyret må testes i forkant.
 • Booking på Institutt for kreftforskning: krfbooking@rr-research.no

For assistanse med booking kan du kontakte: krfbooking@rr-research.no

Ahus

Publisert 21. juni 2012 12:20 - Sist endret 19. mai 2022 10:45