English version of this page

Prøveforelesning og disputas

Doktorgradsprøven for ph.d.-graden består av en prøveforelesning over oppgitt emne og ett offentlig forsvar av avhandlingen, også kalt disputas.

Prøveforelesningen finner normalt sted samme dag som disputasen. Det er egne frister for prøveforelesning og disputas i forbindelse med ferier.

Scene fra disputas, samtale mellom kandidat og opponent

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Når dekan har godkjent en positiv innstilling fra bedømmelseskomitéen, er du formelt sett klar for disputas. I forkant av disputasen skal det avholdes en prøveforelesning over et oppgitt emne.

Retningslinjer for disputas

Om doktorgradsprøve

Prøveforelesning og disputas kan finne sted tidligst seks uker etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til forsvar. Disputasen er det offentlige forsvar av avhandlingen.

Les mer om doktorgradsprøven.

Dato for prøveforelesning og disputas

Dato for doktorgradsprøven skal avtales etter at avhandlingen er funnet verdig til å forsvares. Det er egne frister for prøveforelesning og disputas i forbindelse med ferier.

Les mer om tider for doktorgradsprøve.

Forberedelse til prøveforelesning og disputas

I forkant av disputasen må du levere sammendrag og personalia, reservere lokaler og få avhandlingen trykket.

Les mer om forberedelse til prøveforelesning og disputas.

Rutiner for disputas ved instituttene

Instituttene har i tillegg egne rutiner for gjennomføring av disputaser. Se ditt institutt for nærmere oversikt over dine oppgaver som kandidat, komitemedlem eller institutt.

Se kommende disputaser og prøveforelesninger

Kontakt oss

Publisert 17. apr. 2015 11:11 - Sist endret 20. sep. 2022 12:33