English version of this page

Norsk populærvitenskapelig sammendrag

Du må skrive et populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen din på norsk

Sammendraget under har 1335 tegn (inkludert mellomrom). Overskriften regnes ikke med i sammendragets lengde. Maksimal lengde er 2000 tegn.

Eksempel på norsk sammendrag:

Gastrostomi i behandling av barn med alvorlige spiseproblemer

Alvorlig kronisk syke barn har ofte store problemer med å få i seg nok næring via munnen. For disse barna er en ernæringssonde et alternativ for å sikre tilstrekkelig vekst.

I sin avhandling Gastrostomy in children; parent reported outcome and effect on maternal psychological distress har Tone Lise Åvitsland og medarbeidere undersøkt bruken av gastrostomi, som er en type ernæringssonde som går direkte gjennom bukveggen og inn i magesekken.

De fant at foreldrene var svært godt fornøyd med at barnet fikk gastrostomi.

Halvparten av barna hadde bedre vektutvikling, og mange av barna spiste mer selv etter å ha fått en gastrostomi.Foreldrene opplevde i stor grad at barnets totalsituasjon ble bedre.

Det var svært få alvorlige komplikasjoner etter gastrostomiinnleggelse, men mindre alvorlige komplikasjoner som infeksjon rundt stomien, lekkasje fra sonden og ”villkjøtt”, var svært vanlige.

Videre opplevde foreldrene at måltider ble mindre preget av stress og at trivselen under måltid økte for både barn og voksne.

Mødre rapporterte i tillegg mindre psykisk stress, samt mindre bekymring for barnets spiseproblemer etter at barnet fikk gastrostomi.

Budskapet fra studien er at gastrostomi er et trygt behandlingsalternativ til barn med alvorlige spiseproblemer og at gastrostomien kan bidra til en bedre situasjon for barnet og familien.

Kontakt oss

Publisert 1. des. 2015 13:48 - Sist endret 25. feb. 2021 10:44