English version of this page

Reservere lokaler til prøveforelesning og disputas

Kandidaten er selv ansvarlig for reservasjon av lokale i forbindelse med prøveforelesning og disputas.

Oversikt over lokaler til prøveforelesning og disputas

Prøveforelesning og disputas skal finne sted i et av lokalene som står oppført i denne oversikten. Nedenfor følger en liste over kontaktpersoner ved de ulike lokalene. Det er viktig at bookingansvarlig sender en bekreftelse (kopi) til din saksbehandler om hvor og når lokalet er reservert. Oppgi derfor navnet på din saksbehandler, eventuelt hvilket institutt du tilhører, ved henvendelsen.

Rikshospitalet

Adresse: Sognsvannveien 20, Oslo

Reservasjon av lokaler: rom-booking-rh@klinmed.uio.no

 • Store auditorium
 • Aud. 1 (grønt)
 • Aud. 2 (rødt)
 • Aud. 3 (blått)
 • Alle seminarrom

Kontaktperson: Oxana Rødnes, tlf. 23 07 09 38
Teknisk hjelp: Birgit Skjelvik, tlf. 22 85 99 00

Radiumhospitalet

Adresse: Ullernchausséen 70, Oslo

 • Auditorium BU1

Kontaktperson: Morten Bråthen, mob. 928 81 220
E-post: mbrathen@ous-hf.no

 • Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget)

Reservasjon av lokaler: krfbooking@rr-research.no
Kontaktperson: Kari Aalrust Berger, tlf. 22 78 14 03
E-post: karbe2@ous-hf.no

Gamle festsal

Adresse: Urbygningen, Karl Johansgt. 47, Oslo
Se UiOs nettsider for informasjon og reservasjon av Gamle festsal.

Akershus universitetssykehus

Adresse: Sykehusveien 25-27, Lørenskog

 • Store auditorium
 • Auditorium Nye nord, 5. etg

Rombooking: rombooking@ahus.uio.no

Kontaktperson: Ellen Westgaard, tlf. 67 96 88 54

Teknisk hjelp: André Øien, tlf. 67 96 88 44

Domus Medica, Gaustad

Adresse: Sognsvannveien 9, Oslo

 • Rotunden
 • Nye auditorium 13

Reservasjon via Institutt for medisinske basalfag.

Kontaktperson: Evelyn Voss Rygnestad
For spørsmål: ekspedisjon@basalmed.uio.no / 22 85 10 81
Teknisk hjelp: teknisk-gaustad@admin.uio.no / 22 85 10 86

Ullevål sykehus

Adresse: Kirkeveien 166, Oslo

Reservasjon av lokaler: rom-booking-ulleval@klinmed.uio.no

Kontaktperson: Oxana Rødnes, tlf. 23 07 09 38

Teknisk hjelp: Eric Jon Erlingsson, mob. 452 78 869

Alle reservasjoner av lokaler ved Ullevål må sendes til e-postadressen ovenfor.

Kontakt oss

Publisert 12. juni 2015 11:01 - Sist endret 25. feb. 2021 10:37