English version of this page

Beskjeder

Informasjon om arrangementer, frister og endringer som er relevante for ph.d.-utdanningen.

Publisert 18. okt. 2021 10:24

Kurs i regi av Enhet for bedriftshelsetjeneste.

Tid og sted: 14.desember kl.12.00-15.00. Georg Morgenstiernes hus, seminarrom 152

Kurset er gratis for PhD-kandidater ved UiO.

For mer informasjon se https://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/tema/personlig/stress-for-stipendiater-2021-12-14.html

Publisert 6. okt. 2021 14:00

Disputasene ved Det medisinske fakultet vil være heldigitale frem til 15. november, stedlig eller heldigital disputas fra 15. november.

Vi arbeider for å få til løsninger for hybride disputaser, men foreløpig har vi ikke utstyr eller personell for å kunne tilby dette.

Publisert 27. feb. 2020 13:04

Universitetet i Oslo har lagt ut informasjon om Koronaviruset.

Fint om dere leser denne.

 

Hilsen

MED-studieinfo.

Publisert 30. jan. 2020 13:23

Når doktorgradsprøven er fullført og godkjent skal du få utdelt to dokumenter som dokumentasjon på fullført doktorgrad:

  1. vitnemål med vitnemålsvedlegg
  2. praktdiplom på latin

Mer informasjon

Publisert 25. juni 2019 13:27

Information about Individual Development Plan (IDP) from Science Careers

Publisert 6. juni 2019 11:05

YES (Young European Scientist) meeting has three main goals in mind: biomedical student education, presentation of biomedical research projects developed by students, and creation of a student network around the globe.

More information

Publisert 9. mai 2019 09:58

Forskere ved UiO og OUS kan nå publisere sin forskning åpent tilgjengelig (open access) hos Elsevier og Wiley, uten at det medfører ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen. Publiseringskostnadene dekkes av UiO gjennom de nye avtaler som er inngått med disse utgiverne.

Avtalene innebærer at førsteforfattere / korresponderende forfattere tilknyttet UiO og OUS kan publisere fagfellevurderte forskningsartikler åpent i Elseviers og Wileys rene OA tidsskrifter og i deres abonnementstidsskrifter (hybrid). Artiklene publiseres med en CC-lisens. Publiseringskostnaden (APC, article publishing charge) dekkes av UiO gjennom avtalene.

Avtalen med Elsevier har tilbakevirkende kraft. Det vil si at forfattere som har publisert hos Elsevier tidligere i år,...