English version of this page

Beskjeder

Informasjon om arrangementer, frister og endringer som er relevante for ph.d.-utdanningen.

Publisert 4. des. 2018 12:20

På grunn av høyt arbeidspress med innleveringer av avhandlinger og disputaser, vil dessverre saksbehandlingstiden på opptakssøknader, endringer av veilederforhold og forlengelser være lengre enn normalt.

Publisert 30. okt. 2018 13:26

Skal du levere en avhandling til bedømmelse og ønsker at komiteen skal oppnevnes før juleferien? Da bør du levere søknad om bedømmelse senest 10. desember. Søknader som leveres etter denne datoen kan fakultetet ikke garantere at vil bli behandlet før ferien. Har du spørsmål om frister eller lignende, ta kontakt med Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 24. okt. 2018 10:33

Siste disputasdato før jul er 21. desember 2018, komiteens innstilling må være godkjent innen 9. november 2018.

Første mulige dato for prøveforelesning etter nyttår er 16. januar 2019, komiteens innstilling må være godkjent innen 5. desember 2018.

Mer informasjon

Publisert 27. sep. 2018 12:15

Vi endrer nå våre rutiner for mottak av søknader om opptak til ph.d.-programmet. Fra og med 1. oktober 2018 skal alle søknader leveres eller sendes per post direkte til Det medisinske fakultet.

Les mer om hvordan du leverer søknaden din

For spørsmål vedrørende søknader, kontakt Gruppe for forskerutdanning.