English version of this page

Beskjeder

Informasjon om arrangementer, frister og endringer som er relevante for ph.d.-utdanningen.

Publisert 29. apr. 2020 10:54
Publisert 23. apr. 2020 09:42

Hei alle ph.d/dr.philos kandidater!

Vil du bli en bedre forskningsformidler? Da er deltagelse i Forsker Grand Prix en unik mulighet for deg som er ph.d.- kandidat på en av utdanningsinstitusjonene i Oslo og omegn. Alle deltagere i Forsker Grand Prix Oslo får grundig opplæring og coaching i formidling og kommunikasjon, og du vil lære å presentere fagfeltet ditt på en solid måte.

Forsker Grand Prix er en del av Forskningsdagene, som igjen er en del av Forskningsrådet. Hvert år arrangeres det Forsker Grand Prix i Oslo, Trondheim, Bergen, Tromsø og Stavanger. Vinnerne fra hver by deltar i en nasjonal finale, og i 2020 blir det finale i Trondheim.

Finalen i Oslo arrangeres av Universitetsalliansen i Oslo (NMBU, Osl...

Publisert 9. mars 2020 10:12

Den årlige Guild sommerskole for ph.d.-kandidater i juli 2020 er avlyst. Sommerskolen er utsatt til 2021.

University of Glasgow er vert for sommerskolen og temaet er forskningskommunikasjon.

To plasser er åpne for ph.d.-kandidater fra UiO.

Intern UiO frist til å nominere kandidater og/eller søke er 1. april. Kandidatenes CV sendes til sveinbjorn.hannesson@admin.uio.no

Deltakeravgiften er 1.000 pund per deltaker (inkluderer bl.a. overnatting, fem lunsjer, 3 middager, samt transport i forbindelse med kulturelle aktiviteter), i tillegg til reisekostnader og evt. dagpenger. Relevant enhet er forventet å dekke deltakeravgiften og andre kostnader for egen/egne deltakere.

Publisert 27. feb. 2020 13:04

Universitetet i Oslo har lagt ut informasjon om Koronaviruset.

Fint om dere leser denne.

 

Hilsen

MED-studieinfo.

Publisert 30. jan. 2020 13:23

Når doktorgradsprøven er fullført og godkjent skal du få utdelt to dokumenter som dokumentasjon på fullført doktorgrad:

 1. vitnemål med vitnemålsvedlegg
 2. praktdiplom på latin

Mer informasjon

Publisert 6. des. 2019 12:55

Gruppe for forskerutdannings poliklinikk tilbyr følgende tjenester:

 • Gjennomgang av og tilbakemelding på opptakssøknader før innsending til fakultetet.
 • Svare på spørsmål vedrørende:
  • Veilederforhold
  • Søknader om forlengelse og lovfestet permisjon
  • Opplæringsdelen
 • Gjennomgang av dokumenter og svare på spørsmål vedrørende innlevering av avhandlingen til bedømmelse og forslag til bedømmelseskomité.

Vi tar ikke imot ferdige opptakssøknader, disse må sendes til fakultetet på ordinært vis.

Tid og sted

Publisert 25. juni 2019 13:27

Information about Individual Development Plan (IDP) from Science Careers

Publisert 6. juni 2019 11:05

YES (Young European Scientist) meeting has three main goals in mind: biomedical student education, presentation of biomedical research projects developed by students, and creation of a student network around the globe.

More information

Publisert 9. mai 2019 09:58

Forskere ved UiO og OUS kan nå publisere sin forskning åpent tilgjengelig (open access) hos Elsevier og Wiley, uten at det medfører ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen. Publiseringskostnadene dekkes av UiO gjennom de nye avtaler som er inngått med disse utgiverne.

Avtalene innebærer at førsteforfattere / korresponderende forfattere tilknyttet UiO og OUS kan publisere fagfellevurderte forskningsartikler åpent i Elseviers og Wileys rene OA tidsskrifter og i deres abonnementstidsskrifter (hybrid). Artiklene publiseres med en CC-lisens. Publiseringskostnaden (APC, article publishing charge) dekkes av UiO gjennom avtalene.

Avtalen med Elsevier har tilbakevirkende kraft. Det vil...

Publisert 8. apr. 2019 09:38

Saksbehandlingstid for søknad om opptak er omtrent 6 uker. Vi kontakter deg dersom noe mangler i søknaden.

Publisert 6. mars 2019 09:38

The University Library invites all researchers, PhD candidates and students on the Medical Student Research Programme to meetings in the Life Science Writing Club.

Time and place of meetings