English version of this page

Beskjeder

Informasjon om arrangementer, frister og endringer som er relevante for ph.d.-utdanningen.

Publisert 24. sep. 2020 09:35

Administrasjon for forskerutdanning har redusert bemanning i høstferien, dvs. 28. september - 2. september.

Eventuell levering av avhandling må avtales på forhånd.

Publisert 22. sep. 2020 11:07

As a part of Forskningsdagene in Oslo, The Young Academy of Norway invites to an evening of serious fun, including debate, friends, fun, drinks and music. As an English language event, we especially welcome newly arrived and established international young scholars.

BrainStorm: A new career path for young researchers Debate from 19.30 - 20.30 Let's solve the biggest problem in academia: How to land a permanent job for talented young scientists.

Bring your diverse international perspectives and help shape the future of academia together with the Young Academy of Norway.

BrainShow: Late Night Science Communication Entertainment from 21.00 - 22.00 Three brave members from the Young Academy of Norway share stories of culture crash, brain freeze and eureka moments in science, and test new and unexpected ways to...

Publisert 27. feb. 2020 13:04

Universitetet i Oslo har lagt ut informasjon om Koronaviruset.

Fint om dere leser denne.

 

Hilsen

MED-studieinfo.

Publisert 30. jan. 2020 13:23

Når doktorgradsprøven er fullført og godkjent skal du få utdelt to dokumenter som dokumentasjon på fullført doktorgrad:

  1. vitnemål med vitnemålsvedlegg
  2. praktdiplom på latin

Mer informasjon

Publisert 25. juni 2019 13:27

Information about Individual Development Plan (IDP) from Science Careers

Publisert 6. juni 2019 11:05

YES (Young European Scientist) meeting has three main goals in mind: biomedical student education, presentation of biomedical research projects developed by students, and creation of a student network around the globe.

More information

Publisert 9. mai 2019 09:58

Forskere ved UiO og OUS kan nå publisere sin forskning åpent tilgjengelig (open access) hos Elsevier og Wiley, uten at det medfører ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen. Publiseringskostnadene dekkes av UiO gjennom de nye avtaler som er inngått med disse utgiverne.

Avtalene innebærer at førsteforfattere / korresponderende forfattere tilknyttet UiO og OUS kan publisere fagfellevurderte forskningsartikler åpent i Elseviers og Wileys rene OA tidsskrifter og i deres abonnementstidsskrifter (hybrid). Artiklene publiseres med en CC-lisens. Publiseringskostnaden (APC, article publishing charge) dekkes av UiO gjennom avtalene.

Avtalen med Elsevier har tilbakevirkende kraft. Det vil si at forfattere som har publisert hos Elsevier tidligere i år,...

Publisert 8. apr. 2019 09:38

Saksbehandlingstid for søknad om opptak er omtrent 6 uker. Vi kontakter deg dersom noe mangler i søknaden.