English version of this page

Beskjeder

Informasjon om arrangementer, frister og endringer som er relevante for ph.d.-utdanningen.

Publisert 27. feb. 2020 13:04

Universitetet i Oslo har lagt ut informasjon om Koronaviruset.

Fint om dere leser denne.

 

Hilsen

MED-studieinfo.

Publisert 30. jan. 2020 13:23

Når doktorgradsprøven er fullført og godkjent skal du få utdelt to dokumenter som dokumentasjon på fullført doktorgrad:

 1. vitnemål med vitnemålsvedlegg
 2. praktdiplom på latin

Mer informasjon

Publisert 6. des. 2019 12:55

Gruppe for forskerutdannings poliklinikk tilbyr følgende tjenester:

 • Gjennomgang av og tilbakemelding på opptakssøknader før innsending til fakultetet.
 • Svare på spørsmål vedrørende:
  • Veilederforhold
  • Søknader om forlengelse og lovfestet permisjon
  • Opplæringsdelen
 • Gjennomgang av dokumenter og svare på spørsmål vedrørende innlevering av avhandlingen til bedømmelse og forslag til bedømmelseskomité.

Vi tar ikke imot ferdige opptakssøknader, disse må sendes til fakultetet på ordinært vis.

Tid og sted

Publisert 25. juni 2019 13:27

Information about Individual Development Plan (IDP) from Science Careers

Publisert 6. juni 2019 11:05

YES (Young European Scientist) meeting has three main goals in mind: biomedical student education, presentation of biomedical research projects developed by students, and creation of a student network around the globe.

More information

Publisert 9. mai 2019 09:58

Forskere ved UiO og OUS kan nå publisere sin forskning åpent tilgjengelig (open access) hos Elsevier og Wiley, uten at det medfører ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen. Publiseringskostnadene dekkes av UiO gjennom de nye avtaler som er inngått med disse utgiverne.

Avtalene innebærer at førsteforfattere / korresponderende forfattere tilknyttet UiO og OUS kan publisere fagfellevurderte forskningsartikler åpent i Elseviers og Wileys rene OA tidsskrifter og i deres abonnementstidsskrifter (hybrid). Artiklene publiseres med en CC-lisens. Publiseringskostnaden (APC, article publishing charge) dekkes av UiO gjennom avtalene.

Avtalen med Elsevier har tilbakevirkende kraft. Det vil...

Publisert 8. apr. 2019 09:38

Saksbehandlingstid for søknad om opptak er omtrent 6 uker. Vi kontakter deg dersom noe mangler i søknaden.

Publisert 6. mars 2019 09:38

The University Library invites all researchers, PhD candidates and students on the Medical Student Research Programme to meetings in the Life Science Writing Club.

Time and place of meetings