English version of this page

Beskjeder

Informasjon om arrangementer, frister og endringer som er relevante for ph.d.-utdanningen.

Publisert 2. mars 2021 10:29

Are you a PhD candidate? Do You experience stress? 

Join the 2-hour course in English on 9 March 2021  - on Zoom by Occupational Physiotherapist Carolina Lybäck-Forsbacka and Senior Advisor Kristine Mollø-Christensen (Psycho-social work environment) from the Occupational Health Service Unit.

The aim of the course is to build awareness about stress-related complaints, health implications and how to improve the situation.

The course is free of charge. 

  • ...
Publisert 11. nov. 2020 11:50

Gruppe for forskerutdanning har ikke telefontid eller fysisk treffetid på Sogn Arena i perioden det er påbud om hjemmekontor i Oslo kommune.

Publisert 27. feb. 2020 13:04

Universitetet i Oslo har lagt ut informasjon om Koronaviruset.

Fint om dere leser denne.

 

Hilsen

MED-studieinfo.

Publisert 30. jan. 2020 13:23

Når doktorgradsprøven er fullført og godkjent skal du få utdelt to dokumenter som dokumentasjon på fullført doktorgrad:

  1. vitnemål med vitnemålsvedlegg
  2. praktdiplom på latin

Mer informasjon

Publisert 25. juni 2019 13:27

Information about Individual Development Plan (IDP) from Science Careers

Publisert 6. juni 2019 11:05

YES (Young European Scientist) meeting has three main goals in mind: biomedical student education, presentation of biomedical research projects developed by students, and creation of a student network around the globe.

More information

Publisert 9. mai 2019 09:58

Forskere ved UiO og OUS kan nå publisere sin forskning åpent tilgjengelig (open access) hos Elsevier og Wiley, uten at det medfører ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen. Publiseringskostnadene dekkes av UiO gjennom de nye avtaler som er inngått med disse utgiverne.

Avtalene innebærer at førsteforfattere / korresponderende forfattere tilknyttet UiO og OUS kan publisere fagfellevurderte forskningsartikler åpent i Elseviers og Wileys rene OA tidsskrifter og i deres abonnementstidsskrifter (hybrid). Artiklene publiseres med en CC-lisens. Publiseringskostnaden (APC, article publishing charge) dekkes av UiO gjennom avtalene.

Avtalen med Elsevier har tilbakevirkende kraft. Det vil si at forfattere som har publisert hos Elsevier tidligere i år,...

Publisert 8. apr. 2019 09:38

Saksbehandlingstid for søknad om opptak er omtrent 6 uker. Vi kontakter deg dersom noe mangler i søknaden.