English version of this page

Beskjeder

Informasjon om arrangementer, frister og endringer som er relevante for ph.d.-utdanningen.

Publisert 21. mai 2019 11:18

From PhD Programme to Job Market – Identify Your Real World Skills

The Graduate School of Health has the pleasure of inviting PhD candidates, supervisors, faculty and administrative staff from all NorDoc members to the Summit arrangements for 2019.

The summit takes place in Aarhus, Denmark.

  • Deadline for registration23 June 
  • Summit dates: 29-30 August

Please see NorDoc PhD Summit 2019 webpage for more information about the programme, registration, preparation, venue, fee, your stay in Aarhus and contact information.

Publisert 9. mai 2019 09:58

Forskere ved UiO og OUS kan nå publisere sin forskning åpent tilgjengelig (open access) hos Elsevier og Wiley, uten at det medfører ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen. Publiseringskostnadene dekkes av UiO gjennom de nye avtaler som er inngått med disse utgiverne.

Avtalene innebærer at førsteforfattere / korresponderende forfattere tilknyttet UiO og OUS kan publisere fagfellevurderte forskningsartikler åpent i Elseviers og Wileys rene OA tidsskrifter og i deres abonnementstidsskrifter (hybrid). Artiklene publiseres med en CC-lisens. Publiseringskostnaden (APC, article publishing charge) dekkes av UiO gjennom avtalene.

Avtalen med Elsevier har tilbakevirkende kraft. Det vil...

Publisert 9. mai 2019 09:40

Get familiar with the nominated and selected candidates for representing the academic temporary employees in the University Board 2019-2020.

Election schedule and nominated candidates

The elections will be held from 20 May, 08:00 AM, until 27 May, 12:00 noon.

Publisert 26. apr. 2019 14:21

Dersom du skal levere avhandlingen din til bedømmelse og ønsker at komiteen skal oppnevnes før sommerferien må du levere søknad om bedømmelse senest 3. juni. Søknader som leveres etter denne datoen kan fakultetet ikke garantere at vil bli behandlet før ferien.

Juli er UiOs feriemåned og vil ikke bli medregnet når fristen for å avgi innstilling settes eller for å fastsette disputasdato (6 ukers regel).

Se dato for prøveforelesning og disputas i forbindelse med ferier

Publisert 8. apr. 2019 09:38

Saksbehandlingstid for søknad om opptak er omtrent 6 uker. Vi kontakter deg dersom noe mangler i søknaden.

Publisert 6. mars 2019 09:38

The University Library invites all researchers, PhD candidates and students on the Medical Student Research Programme to meetings in the Life Science Writing Club.

Time and place of meetings