NAFALM-nytt - Side 3

Publisert 11. jan. 2016 12:19

I en ny studie nylig publisert i Scand J Prim Health Care, med Heidi Fidjeland som førsteforfatter, kommer det frem at til tross for at fastleger har bred erfaring med oppfølging av kreftpasienter, ønsker de aller fleste ikke å påta seg ansvar for flere kreftpasienter enn de allerede har.

Publisert 4. jan. 2016 08:21

Våren 2015 var vi på en kort sonderingstur til Groningen. Vi diskuterte mulighetene for et forskningssamarbeid, og eventuelt et hospiteringsopphold. Samarbeid ble etablert, og gjennom sommeren og høsten utviklet vi spørreskjema via epostkontakt. Samtidig fikk jeg ordnet vikar for 3 uker senhøsten 2015, og Forskerskolen svarte positivt på søknad om reisestøtte.

Bildet kan inneholde: panne, vann, himmel, skjorte, tartan.
Publisert 10. des. 2015 08:20

På vårparten 2015 lekte jeg med tanken om et utenlandsopphold som del av forskerutdannelsen. Jeg hadde for meg at dette kunne være inspirerende for fortsettelsen av prosjektet, og for meg. En brainstorming omkring tredje delprosjekt i Groningen, Nederland i april skulle føre meg til Australia samme høst. ​

Skrevet av Kristian Jansen, ph.d-student ved UiB og NAFALM-student

Publisert 16. okt. 2015 11:00

En ny studie viser at innvandrere generelt har en økt representasjon i  pasientpopulasjonen på Allmennavdelingen, særlig gjelder dette arbeidsinnvandrere fra Sverige og Polen.

Publisert 13. okt. 2015 15:10

NAFALMs tredje kull samlet for første gang på Sundvolden. Kullet består av 12 leger, 3 sykepleiere og en sosialantropolog. Denne gangen ble det tatt opp 16 studenter.

NAFALM kull
Publisert 25. sep. 2015 11:27

NAFALMs tredje oppstartsseminar har gått av stabelen på Sundvolden, og for første gang var tre kull forskerskolestudenter samlet. En stor gruppe veiledere var også til stede. Programmet inneholdt kurs for alle tre studentkullene, en egen sesjon for veilederne og et felles program som besto av postersesjoner, minidisputaser og et plenumsforedrag.

Publisert 13. aug. 2015 08:06

Professor R. Burke Johnson kommer til Universitetet i Tromsø 7.september for å holde en workshop i mixed methods. Han er en svært sentral forsker innenfor dette fagområdet (blanding av kvantitative og kvalitative metoder) og deltakerne vil få solide og kunnskaprike innspill til sin forskning.

Publisert 26. juni 2015 13:59

Vårt rykende ferske nyhetsbrev oppsummerer vårens aktiviteter på Forskerkolen. Ha en riktig god sommer!

Publisert 6. mai 2015 08:40

Hvorfor følges ikke retningslinjer i allmennpraksis? Dette er spørsmålet NAFALM-student  Bjarne Austad stiller i en nylig publisert artikkel i tidsskriftet Quality in Primary Care. Austad er ph.d-stipendiat ved NTNU og allmennlege.

Publisert 6. feb. 2015 09:11

NAFALM-student Aase Aamland disputerte fredag 16.januar for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) og sykefravær. Allmennlegens rolle”.

Publisert 27. okt. 2014 13:59

Utanlandsopphald under PhD-studiar kan gi fin inspirasjon, gi deg nye kontaktar og utfordre deg på andre ting enn kvardagen gjer. Det fekk i alle fall eg oppleve under 1 månads opphald i Melbourne, Australia.

Reisebrev fra NAFALM-student Frøydis Gullbrå

Publisert 27. okt. 2014 10:58

NAFALM-student Heidi Fidjeland ble tildelt den nyopprettede AMFF-prisen på PMU 2014. Fidjeland fikk prisen for sin poster-presentasjon "General practitioners’ experiences with and attitudes to cancer follow-up". Vi gratulerer med prisen!                  

Publisert 9. des. 2013 12:18

I en kronikk i allmennmedisinbilaget til Dagens Medisin i desember argumenterer studentene ved Nasjonal forskerskole i allmennmedisin for at forskningen i allmennmedisin må økes og styrkes.