NAFALM-nytt - Side 3

Publisert 6. feb. 2015 09:11

NAFALM-student Aase Aamland disputerte fredag 16.januar for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) og sykefravær. Allmennlegens rolle”.

Publisert 28. jan. 2015 10:03

Et overblikk over forskerskolens kurs og aktiviteter i året som gikk.

Publisert 6. jan. 2015 12:25

Skrevet av Elin Høien Bergene, ph.d-student ved NTNU og NAFALM-student

Publisert 27. okt. 2014 13:59

Utanlandsopphald under PhD-studiar kan gi fin inspirasjon, gi deg nye kontaktar og utfordre deg på andre ting enn kvardagen gjer. Det fekk i alle fall eg oppleve under 1 månads opphald i Melbourne, Australia.

Reisebrev fra NAFALM-student Frøydis Gullbrå

Publisert 27. okt. 2014 10:58

NAFALM-student Heidi Fidjeland ble tildelt den nyopprettede AMFF-prisen på PMU 2014. Fidjeland fikk prisen for sin poster-presentasjon "General practitioners’ experiences with and attitudes to cancer follow-up". Vi gratulerer med prisen!                  

Publisert 16. okt. 2014 09:15
Publisert 4. aug. 2014 13:03

Gratulerer til forskerskolestudent Reidun Sandvik som har fått fin omtale i Dagens Medisin av sin artikkel om smertebehandling av demente!

Publisert 2. apr. 2014 15:50

I samarbeid med Universitetet i Bergen inviterte NAFALM til innføringskurs om kvalitative metoder i allmennmedisinsk forskning i Bergen 24. - 26. mars 2014 i strålende vårvær.

Publisert 9. des. 2013 12:18

I en kronikk i allmennmedisinbilaget til Dagens Medisin i desember argumenterer studentene ved Nasjonal forskerskole i allmennmedisin for at forskningen i allmennmedisin må økes og styrkes.

Publisert 14. nov. 2013 09:53

Helse- og omsorgsminister Bent Høie etterlyser mer forskning i kommunehelsetjenesten. Samtidig ønsker han at forskningen er mer relevant for sektoren og mer praksisrettet.

Publisert 29. okt. 2013 15:31

Vellykket oppstart av Nasjonal forskerskole i allmennmedisin

Publisert 28. okt. 2013 07:04
Publisert 15. okt. 2013 13:43
Publisert 11. okt. 2013 12:10

På mandag går startskuddet for Nasjonal forskerskole i allmennmedisin!

Publisert 13. aug. 2013 16:48

Holgeir Skjeie, fastlege i Kristiansand og stipendiat ved Avdeling for allmennmedisin, universitetet i Oslo, har fått publisert en kommentarartikkel i et engelskspråklig akupunkturtidskrift i Kina, det Shanghai-baserte Journal of Acupuncture and Tuina science.  Artikkelen er basert på et foredrag han holdt i Shanghai i mai 2013.

Publisert 12. juni 2013 12:27

Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin ble opprettet i 2013 og er finansiert av Norges forskningsråd. Forskningsrådet tildelte i alt 218 mill kr til ti nye nasjonale forskerskoler i denne søknadsrunden, og tildelingen er gjort for perioden 2013-2020. Gjennom satsingen på nasjonale forskerskolen ønsker NFR å bidra til å styrke forskerutdanningen innenfor fagområder som vil stå sterkere gjennom samarbeid mellom institusjonene.

Publisert 12. juni 2013 10:11

Det er gledelig å se at det er stor interesse for forskerskolen i allmennmedisin. Vi har mottatt søknader fra Ph.d-studenter knyttet til alle de fire medisinske fakultetene i landet, og regner med å ha opptaket klart i slutten av måneden.

Publisert 12. juni 2013 08:13
Publisert 13. mai 2013 16:43

Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin åpnes med et tredagerskombinert oppstartsseminar og kurs i allmennmedisinsk forskningsformidling.