English version of this page

Vitenskapelig ansatte - Side 9

Personer 201 - 225 av 258
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Ketil Slagstad Slagstad, Ketil Stipendiat ketil.slagstad@medisin.uio.no
Snilsberg, Øyvind Stipendiat oyvind.snilsberg@medisin.uio.no
Bilde av Jan Helge Solbakk Solbakk, Jan Helge Professor +47 22844641 99235752 j.h.solbakk@medisin.uio.no
Bilde av Carl Tollef Solberg Solberg, Carl Tollef Forsker c.t.solberg@medisin.uio.no
Bilde av Kari Nyheim Solbrække Solbrække, Kari Nyheim Professor +47 22845373 +4790016689 90016689 k.n.solbrakke@medisin.uio.no medisinsk sosiologi, kreftoverlevelse, IVF, livmorhalsscreening, kjønn og helse, kvalitative metoder, Medikalisering av hverdagen
Bilde av Ivan Spehar Spehar, Ivan Førsteamanuensis +47 22850560 ivan.spehar@medisin.uio.no Organisering og ledelse, Sykehus, Primærhelsetjenesten, Kvalitativ metode
Bilde av Anna Stavdal Stavdal, Anna Universitetslektor +47 22931580 anna.stavdal@medisin.uio.no
Bilde av Carolina Borges Rau Steuernagel Steuernagel, Carolina Borges Rau Forsker c.b.r.steuernagel@medisin.uio.no
Bilde av Hein Stigum Stigum, Hein Professor +47 22850630 hein.stigum@medisin.uio.no
Bilde av Jørund Straand Straand, Jørund Professor +47 22850647 +47-92852523 jorund.straand@medisin.uio.no
Bilde av Susanne Stuhlfauth Stuhlfauth, Susanne susanne.stuhlfauth@medisin.uio.no
Bilde av Johanne Sundby Sundby, Johanne Professor +47 22850598 90558704 johanne.sundby@medisin.uio.no reproduktiv helse, mødrehelse
Bilde av Anne Cathrine Sundseth Sundseth, Anne Cathrine Stipendiat +47 22850555 a.c.sundseth@medisin.uio.no
Bilde av Edel Jannecke Svendsen Svendsen, Edel Jannecke Førsteamanuensis +47 22850568 e.j.svendsen@medisin.uio.no
Bilde av Trygve Johannes Lereim Sævareid Sævareid, Trygve Johannes Lereim Forsker +47 22859204 t.j.l.savareid@medisin.uio.no
Bilde av Gro Gujord Tangen Tangen, Gro Gujord g.g.tangen@medisin.uio.no Aldring, Alzheimer, Fysioterapi, Funksjonssvikt
Bilde av Gunnar Tellnes Tellnes, Gunnar +47 22850618 +47 90971297 gunnar.tellnes@medisin.uio.no Sykefravær, Arbeidsrettet rehabilitering, Skadeforebyggende arbeid, helsefremmende arbeid, Natur-Kultur-Helse, NaKuHel, Grønn omsorg, folkehelsearbeid, Trygdemedisin, Samfunnsmedisin, Forebyggende helsearbeid, NAV-medisin
Bilde av Jorunn Thaulow Thaulow, Jorunn Stipendiat jorunn.thaulow@medisin.uio.no
Bilde av Marit Thielemann Thielemann, Marit Avdelingsingeniør +47 22845385 +47-90636395 marit.thielemann@medisin.uio.no Forskerstøtte MED, Fysioterapi, Fysisk aktivitet
Bilde av Vilde Fastvold Thorbjørnsen Thorbjørnsen, Vilde Fastvold v.f.thorbjornsen@medisin.uio.no
Bilde av Lisbeth Thoresen Thoresen, Lisbeth Førsteamanuensis +47 22845004 47644484 lisbeth.thoresen@medisin.uio.no thanatologi, palliasjon, omsorg ved livets slutt, hjemmedød, aldring, pasientmedvirkning
Tibballs, Katrina Louise Bø Stipendiat +47 22850501 k.l.b.tibballs@medisin.uio.no
Bilde av Trond Tjerbo Tjerbo, Trond Førsteamanuensis +47 22845362 trond.tjerbo@medisin.uio.no Helsepolitikk, Organisering og ledelse, Kommunal tjenesteyting, Politisk deltakelse
Bilde av Ingun Toftemo Toftemo, Ingun Stipendiat 916 10 528 ingun.toftemo@medisin.uio.no
Bilde av Betina Torbjørnsen Torbjørnsen, Betina Stipendiat betina.torbjornsen@medisin.uio.no