2017 - Side 7

Tid og sted: 2. feb. 2017 10:15, Rødt auditorium (2), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Klaus Murbræch ved Institutt for klinisk medisin holder prøveforelesning over oppgitt emne: Muligheter for forebygging, diagnostisering og behandling av hjertesvikt på grunn av kjemoterapi for kreftsykdom.

Tid og sted: 1. feb. 2017 10:1511:00, Grønt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Jostein Hagemo ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Outcome after intensive care in patients with major trauma

Tid og sted: 1. feb. 2017 10:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet B, Oslo universitetssykehus

M.Sc. Kathrin Hnida ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Food intolerances: What is known about how they arise and their molecular mechanisms.

Tid og sted: 27. jan. 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

Cand.med. Tom Borza ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gi en kunnskapsbasert gjennomgang av personlighetsforstyrrelser hos eldre og hvordan tilstanden kan innvirke på behandling av depresjon.

Tid og sted: 27. jan. 2017 10:15, Grønt Auditorium (Bygg 25), Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus

Cand.med. Janne Helen Skranes ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hjerneskade etter prematur fødsel – årsaker, forebygging og behandling.

Tid og sted: 26. jan. 2017 10:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet B, Oslo universitetssykehus

M.Sc. Jose Antonio Baz Lomba ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: State-of-the-art method in trace analysis of compounds of emerging environmental concern: When does a human drug become a pollutant.

Tid og sted: 26. jan. 2017 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25), Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus

Cand.med. Anselm Schulz ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Imaging approaches for the work-up and follow-up of cystic pancreatic lesions.

Tid og sted: 25. jan. 2017 10:15, Gamle festsal, Domus Academica (Urbygningen), Karl Johans gate 47, Oslo

Cand.med. Unni Gopinathan ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Opportunities and challenges of immunotherapy for sepsis.

Tid og sted: 20. jan. 2017 10:15, Blått auditorium (B1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.scient. Jorunn Marie Andersen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Regulering av serum SHBG hos menn.  

Tid og sted: 20. jan. 2017 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Sigrun Dahl ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Evidensbasert behandling av prostatakreft anno 2017

Tid og sted: 20. jan. 2017 10:15, Store Auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10

M.Sc. Anne Marthe Fosdahl ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of endocytic trafficking in the regulation of G-protein-coupled receptor signalling.

Tid og sted: 20. jan. 2017 10:15, Rikshospitalet B: Rødt Aud 2, Sognsvannsveien 20

Cand.psychol. Per-Ola Rike ved Institute of Clinical Medicine avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Determinants of fitness to drive and their assessment in clinical populations with neurological impairments.

Tid og sted: 20. jan. 2017 10:15, Blått auditorium, Øyeavdelingen, Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus

M.Sc. Stefania Salvatore ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Advantages and disadvantages with wastewater-based epidemiology versus other existing methods for measuring drug use in a population.

Tid og sted: 19. jan. 2017 10:15, Rikshospitalet B: Seminarrom 1 B2.U001

Cand.med. Anne-Marie Gabrielsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Komorbiditet ved sykelig overvekt»

Tid og sted: 19. jan. 2017 10:15, Blått auditorium, Øyeavdelingen, Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus

M.Sc. Kristina Cecilie Skåtun ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The use of computational approaches to increase precision of diagnostics in psychiatry.

Tid og sted: 18. jan. 2017 10:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet B, Oslo universitetssykehus

M.Sc. Inês Cardoso ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Different therapeutic approaches for targeting TG2 in human disease.

Tid og sted: 17. jan. 2017 10:15, Store auditorium i Tårnbygget (Bygg 4), Gaustad sykehus, Oslo universitetssykehus

Cand.med. Merete Selsbakk Johansen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Emosjonsteori, mentalisering, og personlighetsforstyrrelse: et integrert teoretisk rammeverk?

Tid og sted: 16. jan. 2017 10:15, Rødt auditorium (2), Rikshospitalet B, Oslo universitetssykehus

Cand.med. Hans Ole Korsgaard ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mishandling i barndom og utvikling av personlighetsforstyrrelser – er der en link?