Den europeiske alliansen mot depresjon (EAAD)

20 land og over 100 regionale nettverk samarbeider i Den europeiske alliansen mot depresjon (EAAD). Målsettingen er å iverksette kunnskapsbaserte intervensjoner mot depresjon og selvmordsatferd i lokalsamfunnet.

Modell for flernivåintervensjon

EAAD har utviklet en modell for regionale flernivåintervensjoner som innebærer selvmordsforebyggende tiltak på fire nivåer. Modellen har vist gode resultater med reduksjon av selvmordsatferd i regioner i Tyskland, Ungarn og Portugal.

NSSF ble partner i EAAD i 2016 for å styrke innsatsen i det selvmordsforebyggende arbeidet rettet mot personer som ikke er brukere av spesialiserte helsetjenester. NSSF tilpasser nå modellen for norske forhold og utvikler tiltak som kan benyttes i regionale flernivåintervensjoner, inkludert implementering av nettstedet og selvhjelpsverktøyet iFightDepression.

"Folkeopplysning mot selvmord" i Østfold

I prosjektet "Folkeopplysning mot selvmord" ble en folkeopplysningskampanje rullet ut innenfor rammen av en flernivåintervensjon. Prosjektet er inspirert av EAAD-modellen og erfaringer fra andre land. Les mer om prosjektet her.  

 

 

Les mer om EAAD-modellen i Utposten: Bedre behandling av depresjon i primærhelsetjenesten – et viktig selvmordsforebyggende tiltak

Logo EAAD

Emneord: Selvmordsforebygging, depresjon, flernivåintervensjon
Publisert 1. sep. 2020 13:49 - Sist endret 16. feb. 2022 08:33