Den europeiske alliansen mot depresjon (EAAD)

20 land og over 100 regionale nettverk samarbeider i Den europeiske alliansen mot depresjon (EAAD). Målsettingen er å iverksette kunnskapsbaserte intervensjoner mot depresjon og selvmordsatferd i lokalsamfunnet.

Modell for flernivåintervensjon

EAAD har utviklet en modell for regionale flernivåintervensjoner som innebærer selvmordsforebyggende tiltak på fire nivåer. Modellen har vist gode resultater med reduksjon av selvmordsatferd i regioner i Tyskland, Ungarn og Portugal.

NSSF ble partner i EAAD i 2016 for å styrke innsatsen i det selvmordsforebyggende arbeidet rettet mot personer som ikke er brukere av spesialiserte helsetjenester. NSSF tilpasser nå modellen for norske forhold og utvikler tiltak som kan benyttes i regionale flernivåintervensjoner, inkludert implementering av nettstedet og selvhjelpsverktøyet iFightDepression.

"Folkeopplysning mot selvmord" i Østfold

NSSF mottar, i samarbeid med Mental Helse og RVTS Øst, støtte fra Dam-stiftelsen til prosjektet "Folkeopplysning mot selvmord". Planen er å rulle ut en folkeopplysningskampanje innenfor rammen av en flernivåintervensjon i Østfold i løpet av 2021. Målet for folkeopplysningskampanjen er å senke tersklene for å søke hjelp for selvmordsatferd og psykiske vansker. Vi vil legge opp til et utstrakt samarbeid om selvmordsforebyggende arbeid i Østfold.

 

Les mer om EAAD-modellen i Utposten: Bedre behandling av depresjon i primærhelsetjenesten – et viktig selvmordsforebyggende tiltak

Logo EAAD

Publisert 1. sep. 2020 13:49 - Sist endret 9. sep. 2020 11:05