English version of this page

iFightDepression - depresjon og selvhjelp

Nettstedet iFightDepression.com/no har bred og oppdatert informasjon om depresjon og muligheter for hjelp, inkludert et selvhjelpsverktøy for personer med depresjonssymptomer. 

Annonse iFightdepression. Bilde: mann, data, mørk sky. Tekst: Selvhjelp mot depresjon

Nettsted om depresjon

iFightDepression.com/no retter seg mot menn og kvinner som er rammet av depresjon, og deres familie og venner. Nettsiden har også målrettet informasjon til grupper i lokalsamfunnet; lærere, politi, tros- og livssynssamfunn og helsepersonell som alle bidrar til å sikre hjelp og behandling for personer med depresjon.

Test deg selv for depresjon

iFightDepression.com/no tilbyr en selvtest for depresjon, med 9 spørsmål om depresjonssymptomer (PHQ-9). Den som tar testen får umiddelbart tilbakemelding og råd om hva han/hun kan gjøre.

Selvhjelpsverktøy

iFightDepression-verktøyet er et gratis nettbasert selvhjelpsverktøy for personer med depresjonssymptomer. Det består av workshoper som fokuserer på å øke daglig aktivitet, gjenkjenne og utfordre negative tankemønstre, følge med på humøret, få en god søvnrutine og en sunn livsstil.

iFightDepression er i utgangspunktet et veiledet verktøy. Dette betyr at brukere får tilgang til det av fastlege, psykolog eller annet helsepersonell som har fått opplæring i bruken av verktøyet. Brukere får veiledning og støtte av sin veileder mens de gjennomfører programmet.

Pga korona-krisen har vi åpnet for at selvhjelpsverktøyet iFightDepression kan brukes uten å gå veien om helsepersonell slik at flere får tilgang til det. Dette for å nå ut til grupper som av ulike grunner ikke får helsehjelp, for eksempel på grunn av isolasjon eller avslag i helsetjenestene.

Vil du bli veileder og tilby iFightDepression i behandling?

Helsepersonell kan bli veiledere og invitere brukere til selvhjelpsverktøyet iFightDepression ved å gjennomføre et e-læringskurs. Det tar ca. 2 timer å gjennomføre opplæringen og det er godkjent som tellende kurs for leger (allmennmedisin) og psykologer. Mer informasjon finner du nettbasert opplæring av helseperonsell finner du her.

 

iFightDepression er utviklet av den Europeiske alliansen mot depresjon (EAAD) og oversatt og tilrettelagt for norske forhold ved NSSF.

Emneord: depresjon, selvhjelp, symptomer, selvtest, depresjonsbehandling, EAAD
Publisert 15. mai 2018 13:35 - Sist endret 8. apr. 2021 11:12