English version of this page

iFightDepression - depresjon og selvhjelp

iFightDepression.com/no har bred og oppdatert informasjon om depresjon og muligheter for hjelp. Den retter seg mot menn og kvinner som er rammet av depresjon, og deres familie og venner. Nettsiden har målrettet informasjon til grupper i lokalsamfunnet; lærere, politi, tros- og livssynssamfunn og helsepersonell som alle bidrar til å styrke omsorgen for personer med depresjon.

iFightDepression.com/no er utviklet av den Europeiske alliansen mot depresjon (EAAD) og oversatt og tilrettelagt for norske forhold ved NSSF. Målet med arbeidet til EAAD er å iverksette kunnskapsbaserte intervensjoner mot depresjon og suicidalitet på flere nivåer i lokalsamfunnet.

Test deg selv for depresjon

Nettsiden tilbyr en selvtest for depresjon, med 9 spørsmål om  depresjonssymptomer (PHQ-9). Den som tar testen får umiddelbart tilbakemelding og råd om hva han/hun kan gjøre.

Veiledet selvhjelp mot depresjon

Det veiledete selvhjelpsverktøyet iFightDepression er utviklet for personer med mild til moderat depresjon. Helsepersonell i kommunen og spesialisthelsetjenesten kan være veiledere for brukere av selvhjelpsverktøyet etter å ha gjennomført en nettbasert opplæring. Opplæringen gis i korte videoer, er åpent tilgjengelig, og kurset er godkjent som tellende kurs for leger (Allmennmedisin) og psykologer. Ta kontakt om du vil vite mer eller bruke verktøyet i din praksis: egil.haga@medisin.uio.no

EAAD flernivåintervensjon: styrke behandlingen og omsorgen for personer med depresjon

I alt 18 land i Europa samarbeider i Den europeiske alliansen mot depresjon. NSSF er partner i EAAD og samarbeider med Sørlandet sykehus om å implementere EAAD flernivåintervensjon i Agder, inkludert selvhjelpsverktøyet iFightDepression. Den nettbaserte opplæringen av veiledere er første ledd i å utvide prosjektet mot en nasjonal satsning.

Les mer i Utposten: Bedre behandling av depresjon i primærhelsetjenesten – et viktig selvmordsforebyggende tiltak

Følg EAAD på Twitter
Følg EAAD på Twitter

 

Emneord: depresjon, selvhjelp, symptomer, selvtest, depresjonsbehandling, EAAD
Publisert 15. mai 2018 13:35 - Sist endret 22. mai 2018 14:09