Kartleggingsskjemaet er revidert

Kartleggingsskjemaet for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er oppdatert etter en mindre revisjon. Endringene er basert på tilbakemeldinger fra klinikere som har fylt ut kartleggingsskjemaet i løpet av 2019. 

Vi har endret enkelte formuleringer der vi har fått tilbakemelding om at spørsmålene fremstår som uklare. Noen få variabler har også blitt endret eller lagt til som følge av de tilbakemeldingene vi har fått.

En oppdatert versjon av kartleggingsskjemaet til gjennomsyn kan lastes ned som PDF her.

NB: PDF-filen er utelukkende ment som en forhåndsvisning av skjemaet og skal ikke benyttes til registrering. For å registrere et selvmord må det elektroniske skjemaet benyttes.

 

Bildet kan inneholde: jobb, service, virksomhet, hvitkrage-arbeider.
Foto: Colourbox

 

Publisert 20. mars 2020 11:11 - Sist endret 20. mars 2020 11:13