PowerPoint presentasjoner

Presentasjonenene på denne siden inneholder utvalgte hovedfunn fra Kartleggingssystemets rapporter. PowerPointene kan lastes ned og brukes i undervisningssammenheng o.l. CC BY-NC-ND

Registerstudie: Selvmord under og etter kontakt med PHV-BU

Bildet kan inneholde: rektangel, skråningen, plott, gjøre, parallell.

 

Walby, F. A., Astrup, H., Myhre, M. Ø. & Kildahl, A.T. (2022):

Selvmord under og etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge 2008 til 2018 - en nasjonal registerstudie.

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Årsrapport 2018: Psykisk helsevern for voksne

Bildet kan inneholde: rektangel, skråningen, gjøre, parallell, skjermdump.

 

Walby, F. A., Astrup, H., Myhre, M. Ø. & Kildahl, A.T. (2021):

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Årsrapport 2018.

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Årsrapport 2018: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Bildet kan inneholde: rektangel, skråningen, parallell, gjøre, skjermdump.

 

Walby, F. A., Astrup, H., Myhre, M. Ø. & Kildahl, A.T. (2021):

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Årsrapport 2018.

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Registerstudie: Selvmord under og etter kontakt med TSB

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

 

Walby, F. A., Myhre, M. Ø. & Kildahl, A.T. (2020):

Selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2009 til 2017 – en nasjonal registerstudie.

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Registerstudie: 1910 døde pasienter

Bildet kan inneholde: Tekst, Produkt, Font, Diagram.

 

Walby, F. A., Myhre, M. Ø. & Kildahl, A.T. (2018):

1910 døde pasienter: Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2008 til 2015 – en nasjonal registerstudie.

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.