Informasjon for presse

Mediene er viktige samarbeidspartnere når det gjelder å spre kunnskapsbasert informasjon om selvmord. Det er behov for varsom og tydelig informasjon om selvmordsproblematikk som kan gi håp om at det går an å få hjelp og at behandling nytter. Her finner du blant annet veiledere, faktaark og statistikk.

Veiledere

Myter

Det finnes myter om selvmord og selvskading som kan hindre oss i å skaffe god hjelp til de som sliter. NSSF er opptatt av å redusere slike myter fordi de øker lidelsen for dem det gjelder og hindrer samfunnet i å ha en god forståelse av problematikken.

Tidsskriftet Suicidologi

Tidsskriftet Suicidologi formidler forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet. Som eneste tidsskrift på feltet i Norden, har Suicidologi ca. 4500 abonnenter som arbeider innen forskning, klinisk og med forebygging. Les artikler 

Litteraturliste

Bøker, publikasjoner og artikler om suicidalitet

Krisehjelp

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjonPublisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 2. feb. 2022 10:33