Informasjon for presse

Mediene er viktige samarbeidspartnere når det gjelder å spre kunnskapsbasert informasjon om selvmord. Det er behov for varsom og tydelig informasjon om selvmordsproblematikk som kan gi håp om at det går an å få hjelp og at behandling nytter. Her finner du blant annet veiledere, faktaark og statistikk.

Veiledere


Følg NSSF på facebook: @NSSFUiO      

Abonner på vårt nyhetsbrev

Abonner på tidsskriftet Suicidologi (det er gratis)


Tidsskriftet Suicidologi

Tidsskriftet Suicidologi formidler forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet. Som eneste tidsskrift på feltet i Norden, har Suicidologi ca. 4500 abonnenter som arbeider innen forskning, klinisk og med forebygging. Les artikler 

Statistikk

Her finner du statistikk om forekomsten av selvmord i norsk og internasjonal sammenheng. Blant annet finnes det oversikter over selvmordstall og -rater fra Det nasjonale dødsårsaksregisteret.

Fakta om selvmord og selvskading

Her omtaler vi sentrale temaer knyttet til selvmord, selvskading og forebygging.

Litteraturliste

Bøker, publikasjoner og artikler om suicidalitet

Myter

Det finnes myter om selvmord og selvskading (pdf) som kan hindre oss i å skaffe god hjelp til de som sliter. NSSF er opptatt av å redusere slike myter fordi de øker lidelsen for dem det gjelder og hindrer samfunnet i å ha en god forståelse av problematikken.

Pressekontakt 

Krisehjelp

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjonPublisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 26. nov. 2021 11:18