Informasjon for presse

Mediene er viktige samarbeidspartnere når det gjelder å spre kunnskapsbasert informasjon om selvmord. Det er behov for varsom og tydelig informasjon om selvmordsproblematikk som kan gi håp om at det går an å få hjelp og at behandling nytter. Her finner du blant annet veiledere, faktaark og statistikk.

Veiledere


Følg NSSF på facebook: @NSSFUiO      

Abonner på vårt nyhetsbrev


Fakta om selvmord og selvskading

Her omtaler vi sentrale temaer knyttet til selvmord, selvskading og forebygging.

Myter

Det finnes myter om selvmord og selvskading (pdf) som kan hindre oss i å skaffe god hjelp til de som sliter. NSSF er opptatt av å redusere slike myter fordi de øker lidelsen for dem det gjelder og hindrer samfunnet i å ha en god forståelse av problematikken.

Tidsskriftet Suicidologi

Tema: Smitte (nr 2 2019)

Statistikk

Her finner du statistikk om forekomsten av selvmord i norsk og internasjonal sammenheng. Blant annet finnes det oversikter over selvmordstall og -rater fra Det nasjonale dødsårsaksregisteret.

Litteraturliste

Publikasjoner og artikler om medienes rolle i forhold til suicidalitet


Krisehjelp

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon


Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 14. jan. 2021 11:26