Litteratur om suicidologiske temaer

Vil du lese mer? Her finner du tips til litteratur om selvmord og selvskading. Se også forskningsartikler som er publisert av forskere ved NSSF.

Nye bøker

Ut av selvskading: veier til forståelse
Ut av selvskading : veier til forståelse
av Kristin Ribe og Lars Mehlum

Litteratursøking

UiO: Oria Søk etter bøker og artikler


 

Medline, PsycInfo, Embase..

Referanseverktøy:
Endnote

Sentrale verk i suicidologi