Om DBT-utdanning i Norge

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hode, panne, hake.

DBT-utdanning i Norge

DBT-programmet ved NSSF har utdannet nærmere 400 DBT-terapeuter siden oppstarten i  2006. Utdanningsprogrammet er ett av få i verden som er direkte godkjent av The Linehan Institute som  frittstående internasjonal samarbeidspartner. Flere av våre norske lærere er utdannet direkte av opplæringsenheten ved The Linehan Institute, og godkjent for å kunne drive fullverdig opplæring av både terapeuter og andre som skal undervise i metoden. Våre lærere og veiledere gir klinisk veiledning til DBT team i voksen- og barne- og ungdomspsykiatrien, samt i rus- og avhengighetsfeltet. Dette gir oss en solid rolle som eneste tilbyder av intensivopplæring og veiledning i DBT.

Om NSSF

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) er det nasjonale kompetansesenteret på det suicidologiske fagfeltet i Norge, og er et av sentrene ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. NSSF er det ledende fagmiljøet innen forskning og opplæring i Dialektisk atferdsterapi (DBT) i Norge. Senterets kliniske forskningsgruppe står bak en av de få randomiserte kontrollerte studiene omkring DBT-behandling for ungdom som skader seg selv med vilje. Utdanningsprogrammet i DBT ble startet i 2006 og utdannet de første forskningsterapeutene som skulle inkludere pasienter til våre studier. Siden da har vi holdt introduksjonskurs for tallrike klinikere i Norge, Danmark, og Finland, samt hatt årlige opptak av kull til DBT-utdanningen.

Kontakt oss

 

Ansatte ved DBT-utdanningsprogrammet

 

Bildet kan inneholde: halskjede, ansikt, hår, øyenbryn, panne.Anita Johanna Tørmoen, førsteamanuensis, PhD

Anita leder DBT-utdanningsprogrammet og er førsteamanuensis og DBT-lærer ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Hun har vært DBT-terapeut siden 2007, og er godkjent DBT-lærer/veileder ved NSSF. Anita er også tilknyttet Oslo universitetssykehus som DBT-terapeut. Hun er spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning/cand.paed og har to års etterutdanning i nevropsykiatri ved R- BUP, samt fullført utdanningsprogrammet for barnefaglig sakkyndige. Hun har publisert flere artikler om ungdom, selvskading og DBT. Les mer om Anita
E-post: a.j.tormoen@medisin.uio.no

 

Tiril Fredriksen, utdanningskoordinator

Bildet kan inneholde: yttertøy, hår, ansikt, frisyre, blond.Tiril er vikarierende utdanningskoordinator for DBT-utdanningsprogrammet og jobber med rekruttering, opptak og oppfølging av kandidater til DBT-utdanningen, nettsiden dbt.no, den nasjonale konferansen om DBT, avtaler om DBT-veiledning og andre drifts- og utviklingsoppgaver ved utdanningsprogrammet.

E-post: tiril.fredriksen@medisin.uio.no

 

Ina Bekkevold-Jernberg, MA i psykososialt arbeid

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, øyenbryn, hud, ansiktsuttrykk.Ina er i permisjon for utdanningskoordinatorstillingen. Hun har en mastergrad i psykososialt arbeid, retning selvmordsforebyggende arbeid fra Universitetet i Oslo. Les mer om Ina

 

 

Gjertrud Kvalstad, psykologspesialist

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, ansiktsuttrykk, øyenbryn.Gjertrud er psykologspesialist og til daglig seksjonssjef ved BUP Lian, St Olavs hospital, og mangeårig leder av deres DBT-team.  Hun har vært DBT-terapeut siden 2009 og er DBT-lærer og -veileder ved NSSF. Gjertrud har vært sentral under arbeidet med den norske versjonen av manualen til M. Linehan;  «DBT ferdighetstrening – Faktaark og arbeidsark». Av andre DBT-prosjekter var hun initiativtager til å prøve ut en STERK NOK- gruppe i Trondheim, ledet en av de nasjonale konferansene i DBT, og Gjertud har vært sentral under utvikling av et standardisert pasientforløp for pasienter med suicidalitet/selvskading og trekk fra emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Gjertrud sitter også i  prosjektgruppen for DBT-nettverket i Norge.

 

Lars Mehlum, professor dr.med., leder av NSSF

Bildet kan inneholde: klær, hår, ansikt, hake, panne.Lars er professor i psykiatri og leder av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Han er spesialist i psykiatri og har hatt en rekke ledende stillinger og verv innen klinisk psykiatri, selvmordsforebygging og psykiatrisk forskning. Han har publisert om lag 200 vitenskapelige arbeider samt flere bøker og har mottatt flere norske og internasjonale priser for sitt arbeid. Han har vært president for the International Association for Suicide Prevention og president-elect for the European Society for the Study of Personality Disorders. Han er godkjent DBT-terapeut og grunnla utdanningsprogrammet i DBT i Norge. Han ledet den omfattende studien av effekten av Dialektisk atferdsterapi tilpasset for ungdom, og samarbeider aktivt med Marsha Linehans gruppe ved University of Washington i Seattle, samt med en rekke forskere på DBT og ustabil personlighetsforstyrrelse i Europa og USA. Mehlum har lang erfaring som lærer og veileder for studenter og klinikere gjennom mange år, og har i flere år holdt DBT-seminarer i inn- og utland. Les mer om Lars

 

Marthe Stornes, psykologspesialist

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, blond, øyenbryn.Marthe er psykologspesialist og vært DBT-terapeut siden 2009 parallelt med arbeid i ambulant akutteam. Hun er veileder ved NSSF og har 2-årig veilederutdanning fra Norsk psykologforening. Hun leder nå DBT-teamet ved BUP Lian, St Olavs hospital, og har deltatt i utprøving av STERK NOK-gruppe i Trondheim. Hun har lang erfaring med undervisning i ulike kontekster, og har nå et vikariat ved psykologutdanningen v/NTNU der hun bla veileder studenter på internpraksis. Har og utdanning i prolonged exposure (Foa).

epost

Kristoffer Bele Ødegård, psykolog

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, ansiktshår, panne.Kristoffer er psykologspesialist og leder for DBT programmet ved behandlingsseksjonen Bjerketun i BUPA Vestre Viken HF. Ved siden av arbeid med standard DBT-A har Kristoffer jobbet med implementering av DBT prinsipper i døgnavdeling for ungdom. Han har videreutdanning i psykoterapi, er veileder ved NSSF og sitter i prosjektgruppen for DBT-nettverk i Norge.

epost

Kristin Espenes, psykolog

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, øyenbryn, frisyre.Kristin er psykolog og for tiden doktorgradsstipendiat ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør (RBUP) i et prosjekt som undersøker implementeringen og utfall av en DBT-intervensjon (Omsorgs- og endringsmodellen; OEM) tilpasset norske barnevernsinstitusjoner underlagt Bufetat. Kristin tok DBT-utdanningen i 2015 og har vært flerårig medlem av DBT-teamet for voksne ved Søndre Oslo DPS (OUS) parallelt med å ha arbeidet klinisk i akutt ambulant team, psykosepoliklinikk samt arbeidet ved DBT-utdanningsprogrammet ved NSSF. Kristin var også medlem i arbeidsgruppen som oversatte den norske versjonen av manualen til M. Linehan;  «DBT ferdighetstrening – Faktaark og arbeidsark» som brukes av norske DBT-team. Kristin tar spesialiseringsutdannelse for Klinisk Voksen under Norsk Psykologforening (NPF).

 

Besøks- og postadresse:

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging
Universitetet i Oslo
Sognsvannsvn 21
Bygning 12, 2. etasje
N-0372 Oslo, Norge

Publisert 9. sep. 2020 14:02 - Sist endret 27. okt. 2020 13:29