AgeSUD-prosjektet retter søkelyset mot aldrende pasienter i rusbehandling

Aldrende pasienter er også et av de sentrale temaene på LAR-konferansen, som skal forene forskning, klinisk erfaring og brukermedvirkning på rusfeltet.

Bildet kan inneholde: vann, sky, anlegg, himmel, mennesker i naturen.

— Målet med AgeSUD-prosjektet er å bidra til ny kunnskap som kan fremme bedre behandling av aldrende LAR-pasienter, og dermed også bedre livskvalitet for disse pasientene, sier Thomas Clausen ved SERAF. Resultater fra AgeSUD-prosjektet er blant forskningen som skal vises frem og drøftes på LAR-konferansen. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Bildet kan inneholde: klær, panne, nese, hår, skjegg.
Professor Thomas Clausen. Foto: Øystein Horgmo, UiO. 

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er behandling mot opioid avhengighet, i all hovedsak heroinavhengighet. I LAR-behandling får pasienter legemidler som demper suget etter heroinet sammen med psykososial oppfølging.

Det er litt over 8000 personer i LAR-behandling i Norge, og pasientene blir stadig eldre. I dag er nesten fire av ti pasienter i LAR 50 år eller eldre.

— Aldring blant pasientene i LAR har vært en gradvis tendens over tid. At flere lever lenger når de får behandling er et tydelig suksesstegn for LAR-behandlingen, sier Thomas Clausen, professor og leder ved SERAF – Senter for rus- og avhengighetssykdom ved UiO.

— Flere eldre i behandling byr også på noen praktiske utfordringer. Mange pasienter med ruslidelser opplever aldersrelaterte sykdomsutfordringer tidligere enn andre, sier han.

Vil se på aldring blant personer med ruslidelse

I prosjektet AgeSUD (Aging among substance users) skal Clausen og kolleger se på aldring, og utfordringer knyttet til aldring, blant personer med ruslidelser, og spesielt LAR-pasienter. Prosjektet er et samarbeid mellom SERAF og Sørlandet sykehus.

— Målet med AgeSUD-prosjektet er å bidra til ny kunnskap som kan fremme bedre behandling av aldrende LAR-pasienter, og dermed også bedre livskvalitet for disse pasientene, forteller Clausen, og fortsetter:

— Vi ønsker mer kunnskap om hva som er viktig for aldrende LAR-pasienter. I tillegg trenger vi et kunnskapsgrunnlag som kan hjelpe behandlere til å yte enda bedre, og gi mer målrettet behandling for pasienter i LAR fremover.

I prosjektet skal de undersøke hvem de «gamle» LAR-pasientene er. De skal se på om pasientene eldes for tidlig, om de kan identifisere aldersrelaterte sykdommer, og hvordan de kan forbedre behandlingskvaliteten for pasientene.

Vi vet for lite om aldrende LAR-pasienters helsebehov

Trolig vil de eldre pasientene i LAR-behandling trenge mange tilleggstjenester, og i yngre alder enn den øvrige befolkningen.

— I tillegg til behandlingen med LAR-medikamenter, vil disse pasientene trenge mer oppmerksomhet mot, og god oppfølging, av kroniske sykdommer og livsstil, sier Clausen.

— Vi vet veldig lite om disse aldrende pasientens behov, hvilke helsetjenester de har bruk for og hvorvidt helsevesenet har evne til å møte disse behovene, legger han til.

LAR-konferansen: en viktig møteplass på rusfeltet

Annet hvert år arrangeres LAR-konferansen. Årets konferanse er et samarbeid mellom SERAF og Korus Øst, med bidrag fra brukerorganisasjonen proLARNett og Ruspoliklinikkene ved OUS.

Konferansen er blant landets største og viktigste møteplasser for å fange opp siste nytt innen faget. Målet er å forene forskning, klinisk erfaring og brukermedvirkning på rusfeltet. Deltakerne kommer fra kommuner og spesialisthelsetjenesten, i tillegg til andre aktører i feltet.

— Forskningsbasert kunnskap er kjernen i konferansen, mens dialog og diskusjon med kolleger underveis og etterpå vil kunne fremme lokal fagutvikling på arbeidsstedet til deltagerne etter konferansen.

Clausen understreker at LAR-konferansen er viktig fordi den handler om en rekke kliniske og praktisk relevante problemstillinger som berører behandlere og pasienter i rusbehandling.

– Vi skal også diskutere den nye HAB-behandlingen, altså heroinassistert behandling. I tillegg er forebygging av overdoser, rusbehandling i fengsel og traumebehandling som del av rusbehandling, temaer på programmet.

– På årets konferanse blir nettopp livsstil og helse blant aldrende pasienter i LAR et viktig tema. Resultater fra AgeSUD-prosjektet er blant forskningen som skal vises frem og drøftes på konferansen.

Informasjon om program og påmelding til LAR-konferansen, finner du her. 

Kontakt

Les mer

 

Emneord: rusforskning, LAR-behandling, LAR-konferansen, Thomas Clausen Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 12. sep. 2022 14:21 - Sist endret 22. sep. 2022 08:25