HMS ved Institutt for klinisk medisin

HMS-arbeidet skal sikre ansatte og studenter en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Dette innebærer et arbeidsmiljø som sikrer full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Branninstruks

  • Varsle
  • Slukke
  • Redde
  • Begrense
  • Veilede

Vakt- og alarmsentral

+47 22 85 66 66

Vakt- og alarmsentralen

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Samordning HMS Klinmed-OUS

Samordning HMS Klinmed-Ahus

Ledende instituttverneombud

HMS-koordinator