Pasientens digitale helsevesen

Aktiv bruk av egen helseinformasjon er en forutsetning for en personalisert behandling, oversikt og gode helsevalg.

Jente sitter i gresset og ser på mobiltelefonen med en helse-app.

Vi er midt i teknologiske gjennombrudd som savner sidestykke i historien og som vil endre helse-Norge. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Helse- og omsorgssektoren er et av feltene der digitalisering forventes å gi store omveltninger og bedre tjenester for deg og meg. Forskningsinnsatsen er nærmere doblet de siste seks årene og det er mange lovende prosjekter. Ideene er mange og utviklingen kan gi personaliserte, produktive og innovative løsninger som vil påvirke diagnostisering, behandling, utdanning og hvordan helsepersonell jobber.

I mitt arbeid med forsknings- og innovasjonsprosjektet CAPABLE har et sentralt spørsmål vært: Hva skal til for at vi som innbyggere kan få oversikt og håndtere egne helseopplysninger slik at vi blir i stand til å ta gode valg for egen helse og i møte med helsevesenet?

Helseoversikt i skyen

Den digitale hverdagen gir oss mange nye muligheter og personvernforordningen GDPR (General Data Protection Regulation) gir den enkelte innbygger økte rettigheter, blant annet til å be om kopi av informasjon om seg selv. Dette kan være grunnlag for løsninger der du aktivt bruker din egen helseinformasjonen til å håndtere egne helseforhold i dagliglivet og velge hvem du vil dele den med.

I dag har digitaliseringen av helsesektoren ført til at de fleste pasientopplysninger nå finnes i digital form. Som innbyggerne begynner vi gradvis å få anledning til å logge inn og slå opp, lese eller bla gjennom disse opplysningene for eksempel i nasjonale og regionale initiativer som:

Her kan du for eksempel se din oversikt over vaksiner, reseptbelagte medisiner, avtaler eller lese et utdrag av eller hele pasientjournalen. Bruker du helsenorge.no kan du dele denne lesetilgangen med hvem du vil.

Følger opp egen helse i hverdagen

Dette er vel og bra, men det du som innbygger ikke har anledning til ennå er å få en kopi av alle egne helseopplysninger i digital form. Da kan du heller ikke bruke dem aktivt for å holde oversikt og etterleve behandling, eller bruke helseopplysninger til å ta gode valg i dagliglivet.

Med en kopi av sine egne helseopplysninger kunne vi som innbyggere selv bruke digitale verktøy til å følge opp din behandling, legge til påminnelser, spørsmål til eller muntlige tips fra legen eller se at oversikten over medikamenter du tar stemmer med resepter, medisinpakker. 

Vi kunne også sammenligne dette med medisiner, kost- og naturpreparater du selv kjøper.  

Slik får vi og dem vi eventuelt deler opplysningene med et mer komplett bilde. Tjenesten kan gi varsel om når du: 

Figurer setter sammen blokker til en stor firkant
Illustrasjonsfoto: Pixabay.com
  • begynner å gå tom for medisiner
  • trenger ny resept
  • dele avtaler med pårørende som skal bistå
  • slå opp vanskelige ord
  • oversette diagnoser og allergier eller få legemiddelinformasjon til andre språk på reise.
  • bør være klar over interaksjoner mellom ordinerte legemidler og kost, naturpreparater eller medisiner du har kjøpt selv.

Eller du kan vise fram virkestoffet medisinene dine inneholder om du skulle slippe opp for viktige medisiner på ferie slik at du får riktig erstatning. Og – ikke minst– med en kopi av opplysningene sikrer at alle leger, sykepleiere og annet helsepersonell du møter som pasient, faktisk har mulighet for å lese livsviktig informasjon der du er. Da kan vi også slippe å svare på de samme spørsmålene gjentatte og utallige ganger når man møter helsepersonell – planlagt eller akutt.

Digitalt helseverktøy til selvhjelp

For aktiv bruk og gode valg i hverdagen trenger vi digitale løsninger med relevant innhold som vi har tillit til og som ivaretar brukervennlighet og personvern. I forsknings- og innovasjonsprosjektet CAPABLE undersøker vi utfordringer, muligheter og vilkår for at alle innbyggere som ønsker det aktivt skal kunne samle egne helseopplysninger fra etablerte kilder eller registrere selv, og bruke, bearbeide og kontrollere deling av disse helseopplysninger.

Så langt har vi sett på hvordan innbyggeren kan benytte sine egne helseopplysninger på en trygg måte, basert på innbyggerens anledning til å be om digital kopi av all egen informasjon. I tett dialog med sentrale brukergrupper med og uten funksjonsnedsettelser, inkludert kronisk syke, synshemmede, eldre, og unge, har vi kartlagt ulike behov, ønsker og krav.

Vi jobber nå med å se på hvordan du kan få en digital og lett tilgjengelig oversikt over medikamentene dine, for selv å følge opp den behandlingen du får. Dette kan bli et nyttig verktøy for å unngå uheldige hendelser. Gevinstene kan være store som ved å unngå at færre enn 1000 mennesker dør hvert år av feil medikamentbruk - som ofte er på grunn av for dårlig kontroll.

Derfor trenger vi enkle og attraktive digitale innbyggertjenester til å styrke den enkeltes selvhjelpsevne, bidra til å holde oversikt og stimulere til veloverveide valg slik at du får full nytte av både helsehjelp og egeninnsats.

Vi ønsker oss tross alt et «Pasientenes helsevesen» - men det fordrer at vi får benytte våre egne helseopplysninger til oversikt, legge inn notater og observasjon, for å styrke etterlevelse og gode valg.

Uten digitale løsninger der innbyggeren selv kan bruke sin egen helseinformasjon til mer enn enkle oppslag, få mulighet til å notere eller komplettere opplysninger for eget bruk eller velge å dele egne helseopplysninger slik det passer for en selv i den situasjonen du er i, vil vi som innbyggere aldri oppnå noe mer enn å være «Helsevesenets pasienter», uansett hvor vi er.

Les mer: 

CAPABLE - pris for innovativ forskning

Appetitus - en helseapp for å fremme matlyst og forebygge underernæring 

Ny app skal fremme matlyst hos eldre 

Om CAPABLE prosjektet

I det offentlige innovasjonsprosjektet CAPABLE er den foreslåtte innovasjonen basert på mulighetene som følger den nye personvernforordningen, GDPR. 

GDPR / Personvernforordningen gir innbyggerne rett til å be om en kopi av all informasjon om seg selv, også helseinformasjon, i maskinlesbar form. Her ligger nye muligheter for innbyggeren til å bruke informasjonen de har kopi av for eget bruk, ikke bare se på den eller bla i informasjon som gjøres tilgjengelig.

I prosjektet planlegger vi å lage en sikker plattform der innbyggerne kan oppbevare og aktivt bruke sine egne opplysninger, og undersøke hva dette representerer av potensiale for innovasjon og nye digitale innbyggertjenester.

Teknologi for bedre helse under Arendalsuka

Temaet ble tatt opp under Arendalsuka 2019. 

Se strømming av arrangementet "Teknologi for bedre helse: innovasjon og innbyggerstyring"

Andre blogginnlegg om lignende tema

Abonner på varsling av nye blogginnlegg

Emneord: helseteknologi, pasientmedvirkning Av Anne Moen
Publisert 8. aug. 2019 13:18 - Sist endret 4. mai 2022 16:14
Lege undersøker et barns tunge

Medisinbloggen

En fagblogg fra Det medisinske fakultet, UiO.

Er du forsker hos oss og ønsker å skrive for Medisinbloggen?
Send e-post til medisinbloggen@medisin.uio.no

Ønsker du beskjed når det kommer nye innlegg?
Abonner på oppdatering her