English version of this page

Fakultetsledelsen

Det medisinske fakultet har en faglig ledelse og en administrativ ledelse. Den faglige ledelsen er valgt.

Faglig ledelse

Administrativ ledelse

Fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Stab

Seniorrådgiver Jeanette Magnus

Avdelingsleder Linn Bævre

Stillingsbeskrivelser

Dekan

Prodekan for medisinstudiet

Prodekan for forskning

Visedekan for master- og postdoktorprogrammer

Visedekan for innovasjon og internasjonalisering

Fakultetsdirektør

Instituttleder

Kontorsjef

Publisert 18. feb. 2011 15:04 - Sist endret 22. jan. 2021 08:30