English version of this page

Organisasjonskart for MED

Du kan få frem mer informasjon om organisasjonen ved å klikke på kartet.

Fakultetsstyret
Dekan
Prodekan
Fakultetsdirektor
Fakultetsadministrasjonen
Regionale komiteer
Institutt for klinisk medisin Institutt for medisinske basalfag  
Institutt for helse og samfunn Norsk senter for molekylærmedisin
 
Publisert 23. mai 2011 11:50 - Sist endret 6. sep. 2021 12:27