English version of this page

Forskerutdanningsutvalget

Mandat

Det medisinske fakultet har som mål å styrke sin forskerutdanning. Gjennom styrket veiledning, tettere oppfølging av kandidatene og videreutvikling av kursporteføljen, skal forskerutdanningen være fremtidsrettet, internasjonalt attraktiv, og integrert i aktive forskningsmiljøer.

Fakultetets forskerutdanningsutvalg (FU) skal arbeide for å utvikle og kvalitetssikre forskerutdanningen i henhold til gjeldende lover og regelverk.

Forskerutdanningsutvalget

 • er fakultetets strategiske organ for forskerutdanningen
 • har overordnet ansvar for utvikling og kvalitetssikring av forskerutdanningen
 • skal følge opp ansvarsfordelingen og være bindeledd mellom fakultet, institutt, veileder og kandidat
 • skal påse at fakultetets forskerutdanningstilbud er i takt med den faglige utviklingen nasjonalt og internasjonalt
 • skal samarbeide lokalt, nasjonalt og internasjonalt om forskerutdanningens utvikling

Utvalgets oppgaver er å

 • holde fakultets ph.d.-regelverk oppdatert, utvikle nødvendig kontrollverktøy og bidra til at dette etterleves (compliance)
 • tilrettelegge for at ph.d-kandidatene gjøres kjent med gjeldende regelverk for helseforskning, slik som helseforskningsloven, forskningsetikk, medforfatterskap, samt deling og lagring av data
 • utvikle fakultets tilbud innen veilederkompetanse
 • ivareta ensartet opptakspraksis
 • holde kursporteføljen faglig oppdatert og sørge for at den reflekterer fakultetets faglige bredde
 • sikre kvaliteten på doktorgradsprøven (avhandling, prøveforelesning og disputas)
 • bidra til utvikling av administrative rutiner
 • kvalitetssikre fakultetets årsrapporter for forskerutdanningen

Sammensetning

Forskerutdanningsutvalget ledes av forskningsdekanen, og består for øvrig av:

 • forskerutdanningslederne (FUL) ved instituttene 
 • en representant for ph.d.-kandidatene (MedDocs/PhD forum)
 • administrativ koordinator for forskerlinjen
 • seksjons- og gruppeleder i forskningsadministrasjonen

Forskningsadministrasjonen fungerer som sekretariat.

Publisert 17. juni 2015 15:30 - Sist endret 17. sep. 2021 09:51