Årsrapporter

Årsrapportene gir tall og presenterer statistikk over samtlige disputaser og kandidater som ble opptatt til doktorgradsprogrammet ved fakultet.