Emneansvarlige for de valgfrie emnene i profesjonsstudiet i medisin

Hver student skal ta ett metodeemne og ett temaemne i den første elektive perioden. Perioden kommer studieløpsmessig midt i modul 3 for høstkull, og etter modul 2 for vårkull.

 

Emnekode Metodeemner (2 stp) Emneansvarlig
MED3001 Praktisk epidemiologi Haakon Meyer
MED3002 Kvalitative metoder i helseforskning Heidi Fjeld
MED3003 Epigenetisk analyse av stam- og kreftceller Ragnhild Eskeland
MED3004 Statistiske metoder for analyse av klinisk data Jon Michael Gran
MED3005 Litteraturstudier og systematiske oversikter Erlend Aasheim
MED3006 Kliniske og eksperimentelle forskningsmetoder Alessandro Cataliotti

 

Emnekode Temaemner (3 stp) Emneansvarlig
MED3050 Medisinsk etikk Per Nortvedt
MED3051 Migrasjonshelse Mette Brekke
MED3052 Global helse Trygve Ottersen & Unni Gopinathan
MED3053 Nevrodegenerativ sykdom - biokjemi og cellebiologi Anne Simonsen
MED3054 Immunitet - evolusjonære og pasientnære perspektiv Anne Spurkland
MED3055 Helseledelse* Jan Frich
MED3056 Kreft og kommunikasjon Jarle Breivik
MED3057 Prehospital akuttmedisin Mårten Sandberg
MED3059 Kreftforskning Kristin Austlid Tasken
MED3060 Medisinsk, kirurgisk og psykiatrisk forskning Håvard Attramadal
MED3061 Makt og kunnskap i helsetjenesten* Eivind Engebretsen & Kristin Heggen
MED3062 Påvisning og monitorering av sykdom i laboratoriet Hilde Loge Nilsen
*Tas sammen med eksisterende masterkurs på Institutt for helse og samfunn
Publisert 15. nov. 2016 13:53 - Sist endret 7. feb. 2019 08:02