Programråd ved ernæring

Utvalgets hovedoppgave er å sikre at undervisningen har god faglig og pedagogisk kvalitet.

Møtekalender våren 2021

Tid: Klokken 10.30-12.00, en tirsdag i måneden.

Sted: rom 3100 / Zoom

 • 2. februar
 • 9. mars
 • 13. april
 • 4. mai
 • 8. juni

 

 

Se referater fra tidligere møter (krever innlogging)

Mandat

 • Programrådets medlemmer oppnevnes av avdelingens ledergruppe
 • Programrådet skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av det 5-årige masterstudiet i klinisk ernæring.
 • Programrådet skal sørge for at undervisningen i masterprogrammet har god faglig og pedagogisk kvalitet.
 • Programrådet skal sørge for at undervisningsprogrammet kontinuerlig videreutvikles og følger den vitenskapelige utviklingen i faget slik det er naturlig for et universitetsstudium
 • Programrådet skal ha et nært samarbeide med studiekoordinatorene ved avdelingen og studieadministrasjonen ved instituttet og fakultetet
 • Programrådet kan pålegge faste, midlertidig vitenskapelige ansatte, emeriti og andre med undervisningsplikt, undervisningsrelaterte oppgaver innenfor de til enhver tid gjeldende regler
 • Programrådet har ansvaret for at utgiftene til undervisningen holdes innenfor de rammene som stilles til rådighet
 • Programrådet rapporterer til studiedekan for bachelor- og masterstudiene ved MED.

Programrådets sammensetning

 • 3 vitenskapelige tilsatte i faste stillinger, undervisningsleder inkludert. Én av de vitenskapelige velges til nestleder
 • 2 studentrepresentanter
 • 2 studiekonsulenter
 • 1 representant fra praksisfeltet
 • 1 representant fra fellesundervisningen

De vitenskapelige ansatte i faste stillinger utnevnes av avdelingens styre, mens de andre representantene velges av respektive grupper. Leder av programrådet velges blant de vitenskapelige ansatte i faste stillinger.

Medlemmer

Leder: Kirsten B. Holven

Nestleder: Hilde Kristine Brekke 

Vitenskaplig ansatt: Jason Matthews

Studiekonsulent: 

Vitenskaplig ansatt: Anette Hjartåker

Fellesundervisningen: 

Praksisfeltet: Mette Svendsen

Studentrepresentanter:

Øvrige

Publisert 21. okt. 2011 13:09 - Sist endret 8. jan. 2021 16:25