Psykopoden

En podcast om hva psykiske lidelser er og hvordan de best mulig behandles. Samtalepartnerne i denne serien er førsteamanuensis og lege Unn H. Haukvik, professor og undervisningsleder i psykiatri Jan Ivar Røssberg og klinisk stipendiat og lege Erlend Strand Gardsjord ved UiO.

Unn H. Haukvik, Jan Ivar Røssberg og Erlend Strand Gardsjord deler sin kunnskap og vil i enkelte episoder også invitere andre fagpersoner til det samme. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Episoder

 • Episode 10: Angst 21. mai 2019

  Angst er ett normalfenomen og viktig overlevelsessignal som alle mennesker har erfart. Hos noen blir angsten sterkere enn normalt, opptrer i situasjoner der andre ikke opplever det og påvirker hverdagen i en slik grad at vi kaller det en angstlidelse. Dette er blant de vanligste psykiske lidelsene og det finnes god behandling. I denne episoden får du vite mer om angstlidelser og hvordan disse behandles.

 • Episode 9: Tidlig intervensjon ved psykiske lidelser 19. mars 2019

  I denne episoden tar vi for oss hva tidlig intervensjon ved psykiske lidelser innebærer. Hva er fordelene med å komme tidlig til i forløpet? Hva er status på tidlig intervensjonsfeltet? I denne utgaven omtales spesielt TIPS- prosjektet som var et skandinavisk samarbeidsforsøk hvor man satset på å nå unge pasienter med en psykoselidelse tidlig i forløpet. Resultatene var svært lovende og viste at det var 2,5 ganger så vanlig å være helt frisk etter 10 år hvis man kom tidlig i gang med optimal behandling.

 • Episode 8: Rettspsykiatri 19. mars 2019

  I denne episoden tar vi for oss temaer i skjæringspunktet mellom juss og psykiatri. Vi diskuterer vurdering av tilregnelighet hos lovbrytere, skyldevne og psykiaterens rolle som sakkyndig og strafferettslige særreaksjoner. Med oss har vi Linda Gröning, professor i strafferett ved Universitetet i Bergen.

 • Episode 7: Tvang i behandlingen 26. feb. 2019

  I denne episoden tar vi for oss psykisk helsevernloven (PHL). Vi diskuterer hva den inneholder og noen utfordringer ved bruken av denne.

 • Episode 6: Psykodynamisk psykoterapi 12. des. 2018

  En av de mest utbredte formene for samtaleterapi/psykoterapi er det vi kaller psykodynamisk terapi. Hva er imidlertid psykodynamisk psykoterapi? Hvem kan ha nytte av det, hvilke begreper er viktige og hva innebærer det å få behandling med psykodynamisk terapi?

  Hør mer om dette i episode 6 av Psykopoden. Vi har invitert professorene Theresa Wilberg og Randi Ulberg til å utdype hva dette dreier seg om. Lytt og lær!

 • Episode 5: Hva er samtaleterapi? 3. des. 2018

  De som blir henvist til psykisk helsevern får som oftest et tilbud om psykoterapi. I denne episoden har vi invitert professorene i psykiatri Theresa Wilberg og Randi Ulberg til en samtale. Her får du mer kunnskap om hva psykoterapi er, hvilke samtalemetoder vi bruker mest og litt om hvordan de virker.

 • Episode 4: Depresjon - om depresjon og depressive lidelser 15. okt. 2018

  Depresjon er en av de hyppigste lidelsene i befolkningen. Tall fra store befolkningsundersøkelser antyder at så mange som 15- 20 % kan bli rammet av en depressiv lidelse i løpet av livet. For den som rammes er det tungt og vondt, og kan føre til at personen mister livsgnisten.

  Depresjon er også ofte en komorbid tilstand til andre psykiske lidelser. Den kan vel oppstå samtidig med de fleste andre psykiske lidelser. En depresjon er også hyppigere hos personer som har somatiske lidelser.

  Hva er imidlertid depresjon og hva vet vi om behandling? Er det samtaleterapi eller er det medisiner som er den mest optimale behandlingen? Gjennom behandling blir de fleste bedre og de kan også lære seg å forebygge nye episoder med depresjon. I denne utgaven av psykopoden snakker Erlend Strand Gardsjord, Unn Haukvik og Jan Ivar Røssberg om depresjon og depressive lidelser.

 • Episode 3: Selvmord - årsaker og tiltak 5. sep. 2018

  I Norge tar mellom 500 og 600 mennesker livet sitt hvert år. Det er langt flere menn enn kvinner som tar livet sitt. Videre er det sannsynligvis store mørketall. Årsakene kan være mange og er sammensatte.

  I denne utgaven av Psykopoden kan du høre og lære mer om årsaker til selvmord og tiltak som kan forebygge selvmord. Med oss i denne episoden har vi Lars Mehlum, spesialist i psykiatri, professor ved UiO og senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Han har i mange år forsket, skrevet og undervist i dette temaet.

 • Episode 2: Hva er en psykose? 28. juni 2018

  Vrangforestillinger og hallusinasjoner er ofte forekommende ved psykotiske lidelser som blant annet schizofreni. Psykoser er blant de alvorlige psykiske lidelsene. I denne podcasten har vi en dialog rundt hva som kjennetegner psykotiske lidelser, hvordan de oppstår og hvordan de best mulig kan behandles.

 • Episode 1: Hva er psykiske lidelser? 28. juni 2018

  I denne episoden får du et innblikk av hva psykiske lidelser er. Hvordan påvirker psykiske lidelser våre følelser, tanker, atferd og funksjon og hvor vanlig er det egentlig? Hva skiller alvorlige og lettere psykiske lidelser? Hvordan kan vi forstå utviklingen av psykiske lidelser og hva er best mulig individuelt tilpasset behandling? Alle disse spørsmålene blir besvart i denne episoden.


Om Psykopoden

Serien Psykopoden har blitt til etter anmodninger fra legestudenter som er i psykiatriterminen ved Universitetet i Oslo. En del av episodene vil ta for seg aktuelle emner fra denne undervisningen. Ofte vil de være en introduksjon til de ulike emnene, men de vil i hovedsak ikke kunne sies å dekke de ulike læringsmålene. Vi håper imidlertid at flere enn legestudenter vil ha glede av dem.

Kontaktperson for Psykopoden er Jan Ivar Røssberg

Abonner på Psykopoden

Abonner direkte på Psykopoden fra iTunes

eller abonner direkte via RSS-feeden (URL)

Av Christina Heesch
Publisert 19. juni 2018 11:45 - Sist endret 26. okt. 2018 14:22