Psykopoden

En podcast om hva psykiske lidelser er og hvordan de best mulig behandles. Samtalepartnerne i denne serien er førsteamanuensis ved UiO og lege Unn H. Haukvik, professor og undervisningsleder i psykiatri Jan Ivar Røssberg ved UiO og lege Erlend Strand Gardsjord.

Unn H. Haukvik, Jan Ivar Røssberg og Erlend Strand Gardsjord deler sin kunnskap og vil i enkelte episoder også invitere andre fagpersoner til det samme. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Episoder

 • Episode 24: Akuttpsykiatri
  16. sep. 2020

  I denne utgaven av Psykopoden kan du høre mer om akuttpsykiatri. Vi har vært så heldige å få besøk av overlege, PhD Ingrid Dieset fra akuttavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Her møter de pasienter som er i en krise, har en psykotisk lidelse eller sliter med depressive symptomer.

  Ca 70% av pasientene blir innlagt på tvang. Noen har korte opphold mens andre er innlagt 2-3 uker. De tilbyr en rekke ulike behandlingsmetoder som miljøterapi, samtaleterapi, medisiner og ECT.  Hun forteller om hvilke pasientgrupper som blir innlagt på akuttpsykiatriske avdelinger og hva de har å tilby av behandling.

  Ingrid Dieset forteller at dette er et utrolig givende sted å jobbe hvor de kan hjelpe personer som er i krise og plaget av alvorlige psykiske symptomer.

 • Episode 23: Poliklinisk behandling i psykisk helsevern
  3. juni 2020

  Mange pasienter blir behandlet for sine psykiske lidelser poliklinisk. I denne episoden snakker vi med overlege PhD Christine Bull Bringager ved Nydalen DPS.

  Hun har jobbet lenge poliklinisk og har de siste årene vært enhetsleder. Hun forteller om hvordan de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) er organisert og hvordan de samarbeider med andre enheter i psykisk helsevern.

  De fleste pasientene henvises til DPS’ene via fastlegen. Deretter er det en del kriterier som brukes i inntaksteamene for å vurdere hvor raskt pasientene kan tas inn til behandling. På poliklinikkene rundt omkring i Norge behandles de fleste typer psykiske lidelser. Bull Bringager forteller at de tilbyr samtaleterapi, medikamentell behandling og andre psykososiale tiltak (herunder mye psykoedukasjon).

  Under 50% av pasientene ved poliklinikken får medisiner for sin psykiske lidelse (alle pasientgrupper). Det er veldig varierende hvor mange timer med samtaleterapi den enkelte får tilbud om. Noen har lange forløp mens andre har veldig korte. Gjennomsnittlig får pasientene 11-12 timer med samtaleterapi ved poliklinikken. I denne episoden kan du også høre om pakkeforløp pluss noen tanker om organiseringen av avtalespesialistene i psykisk helsevern.

 • Episode 22: Alderspsykiatri
  29. mai 2020

  I denne episoden har vi eldre og psykisk helse i fokus. Vi har besøk av Cecilie Hartberg som har jobbet mye med psykisk helse hos eldre og er førsteamanuensis ved UiO. Alderspsykiatri er en del av spesialisthelsetjeneste for de som er over 65 år og sliter med psykiske lidelser som depresjon, angst, psykose og demens. Dette er et fagområde som krever kompetanse både innen aldring, somatikk og psykiatri.

  I denne episoden forklares det mer inngående om hva som karakteriseres alderspsykiatrien; ulike aspekter ved kognitiv svik og demenslignende tilstander, sammenhengen mellom somatiske og psykiske lidelser, hva som er karakteristika hos personer som får en psykisk lidelse når de er eldre og også de som har hatt en psykisk lidelse hele livet. Det blir også forklart hva man må være spesielt oppmerksom på i behandlingen av psykiske lidelser hos eldre.

 • Episode 21: Arbeid og psykisk helse
  29. mai 2020

  Det er et gap mellom hvor mange personer med alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og psykoselignende lidelser som ønsker å jobbe og hvor mange som får anledning til det.

  Vi har invitert professor og overlege i psykiatri Erik Falkum, som har i mange år forsket på sammenhengen mellom psykisk helse og arbeid.

  Tidligere har det vært en tradisjonell oppfatning at hvis man har en psykoselidelse, med de symptomene det innebærer (hallusinasjoner, vrangforestillinger, negative og kognitive symptomer), så er det vanskelig å være i arbeid. Dette har vist seg å ikke stemme. Tvert imot ser det ut til at symptomene blir mindre plagsomme og at funksjonen og livskvaliteten øker hvis de er i en arbeidssituasjon (ofte tilrettelagt i starten).

  Hør mer om dette spennende feltet i denne utgaven av Psykopoden.  

  Vi får også høre mer om den biopsykososiale modellen og om fagfeltet vektlegger alle de tre aksene (biologiske, psykologiske og sosiale på en god måte).

 • Episode 20: Hva er kognitiv atferdsterapi?
  4. mars 2020

  I denne episoden av Psykopoden snakker de to faste medlemmene, Unn Haukvik og Jan Ivar Røssberg, om kognitiv atferdsterapi.

  Kognitiv atferdsterapi er en samtaleform som er blitt veldig populær. Psykiatere, fastleger, leger innen fysikalsk medisin med flere har lært seg denne metoden.

  Kognitiv atferdsterapi er den samtaleterapiformen som er best undersøkt og har vist seg effektiv mot en rekke ulike psykiske lidelser som depresjon, angst, psykosomatiske lidelser, spiseforstyrrelser og rusmisbruk. Det har også vist seg effektivt ved en rekke somatiske tilstander.  

  Vi forklarer sentrale begreper ved kognitiv atferdsterapi som den kognitive diamanten, ABC-modellen, Sokratiske spørsmål, veiledet oppdagelse og hjemmeoppgaver.    

 • Episode 19: Avhengighet
  5. feb. 2020

  I denne episoden av Psykopoden har vi besøk av overlege og professor Jørgen G. Bramness.

  Han forteller om hva avhengighet innebærer. Det finnes ikke bare en mulig forklaring på hva avhengighet er. Det finnes gode forklaringsmodeller fra flere fagfelt som for eksempel pedagogikk, økonomi, filosofi, psykologi og biologi.  

  Bramness har for det meste vært interessert i læringsteoretiske og biologiske teorier for avhengighet. I denne episoden forklarer han spesielt hvordan avhengighetsforskningen har bidratt til økt kunnskap om hjernen

  Jørgen G. Bramness har i en årrekke forsket på avhengighet og har gitt  ut en bok om avhengighet på Universitetsforlaget.

 • Episode 18: Autisme
  20. des. 2019

  Autisme er en utviklingsforstyrrelse som fører til vansker i sosialt samspill, kommunikasjon og språk. De med autisme har ofte også repeterende atferd.

  Vi snakker i dag om autismespekterforstyrrelser som inkluderer barneautsime og Asperger lidelse. Det finnes ingen medikamentell behandling mot symptomene, og behandlingen er ofte opplæring og tilrettelegging. Prognosen er derfor veldig varierende.

  I denne episoden har vi fått overlege Kristin Romvig Øvergaard i studio. Hun er forsker ved seksjon for behandlingsforskning og har også den siste tiden undervist legestudenter i barne-og ungdomspsykiatri. Hun forklarer hva autisme er og hvordan det best mulig behandles.

 • Episode 17: ADHD
  20. des. 2019

  Hvor går grensene mellom normalitet og ADHD symptomene? I denne utgaven av Psykopoden forteller overlege og forsker Kristin Romvig Øvergaard om ADHD.

  ADHD er en forkortelse for attention-deficit-hyperactivity disorder. Symptomene på ADHD innebærer konsentrasjonsproblemer, uro og impulsivitet.  Symptomene starter som regel tidlig i barneårene. I denne episoden hører du om årsakene til ADHD, behandling og prognose.  

 • Episode 16: Bipolare lidelser og stemningsstabiliserende medisiner
  12. des. 2019

  Bipolare lidelser ble før kalt manisk-depressive lidelser, og er kjent helt tilbake fra oldtiden. Lidelsen kjennetegnes ved svingninger mellom dype depresjoner og manier (oppstemte faser).

  Vi skiller mellom to undergrupper nemlig bipolar type I og bipolar type II. Kjennetegn ved bipolar type II er depressive faser og hypomane episoder.

  Til å stabilisere symptomene brukes grunnstoffet Litium som et av medikamentene. I tillegg brukes antiepileptika. Hvordan disse medisinene virker og hva som er effekten av disse medisinene kan du høre mer om i denne episoden.

  Ulrik Malt, professor emeritus og leder i Norsk Psykiatrisk Forening er gjest i denne episoden. 

 • Psykopoden spesial: Intervju med psykolog Lars Tjelta Westlye
  6. nov. 2019

  I denne spesialutgaven av Psykopoden har vi fått besøk av Lars Tjelta Westlye. Han mottok årets Anders Jahre-pris for yngre forskere. Han forsker på hvordan genetiske og miljømessige risikofaktorer påvirker hjernens struktur og funksjon i ulike livsfaser. Hans forskningsgruppe bruker avanserte hjerneavbildningsteknikker for å finne kjennetegn i hjernen til pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Hør han forklare hva dette dreier seg om og hvordan denne forskningen senere kan komme pasientene til nytte.

Oversikt over alle episodene


Om Psykopoden

Serien Psykopoden har blitt til etter anmodninger fra legestudenter som er i psykiatriterminen ved Universitetet i Oslo. En del av episodene vil ta for seg aktuelle emner fra denne undervisningen. Ofte vil de være en introduksjon til de ulike emnene, men de vil i hovedsak ikke kunne sies å dekke de ulike læringsmålene. Vi håper imidlertid at flere enn legestudenter vil ha glede av dem.

Kontaktperson for Psykopoden er Jan Ivar Røssberg

Teknisk ansvarlig: Morten Skoglund

Abonner på Psykopoden

Abonner direkte på Psykopoden fra iTunes

eller abonner direkte via RSS-feeden (URL)

Av Christina Heesch
Publisert 11. sep. 2019 13:05 - Sist endret 16. sep. 2020 13:58