Psykopoden

En podcast om hva psykiske lidelser er og hvordan de best mulig behandles. Samtalepartnerne i denne serien er førsteamanuensis og lege Unn H. Haukvik, professor og undervisningsleder i psykiatri Jan Ivar Røssberg og klinisk stipendiat og lege Erlend Strand Gardsjord ved UiO.

Unn H. Haukvik, Jan Ivar Røssberg og Erlend Strand Gardsjord deler sin kunnskap og vil i enkelte episoder også invitere andre fagpersoner til det samme. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Episoder

 • Episode 12: Hva er en personlighet og en personlighetsforstyrrelse? 18. juni 2019

  Når det gjelder personlighetstrekk er vi født sånn eller blitt sånn? Er personlighetstrekkene våre stabile eller forandrer de seg i løpet av leveårene? Den mest kjente modellen for personlighetstrekk, Big Five, diskuteres i denne episoden.

  I dagens utgave av Psykopoden har vi fått besøk av Theresa Wilberg, professor ved Universitetet i Oslo. Hun har i mange år vært en av de mest aktive innen forskning på personlighet og personlighetsforstyrrelser i Norge. Hun har lang kliniske erfaring samt skrevet en rekke artikler om personlighetsforstyrrelser.

  Personlighetsforstyrrelser innebærer problemer i hvordan vi opplever oss selv og hvordan vi relaterer oss til andre og er dimensjonale fenomener. Epidemiologiske undersøkelser viser at ca. 10 % av befolkningen tilfredsstiller kriteriene for en personlighetsforstyrrelse. Noen har milde former mens andre mer alvorlige. I denne episoden diskuteres hva som karakteriserer de ulike personlighetsforstyrrelsene og hva som er best mulig behandling.

 • Episode 11: Antipsykotika 4. juni 2019

  Antipsykotika er en samlebetegnelse på medikamenter som benyttes mot psykose og psykosesymptomer. Medisinene har vist størst effekt på plagsomme symptomer som hallusinasjoner og vrangforestillinger. En rekke studier viser at de er effektive i en akutt psykotisk fase og at de over tid reduserer tilbakefall.

  I denne episoden tar vi for oss hvordan de virker og når de skal brukes. Vi diskuterer også bivirkninger og litt historikk.

  Dagens ekspertgjest er professor Ole A. Andreassen ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser ved UiO og Oslo universitetssykehus.

 • Episode 10: Angst 21. mai 2019

  Angst er ett normalfenomen og viktig overlevelsessignal som alle mennesker har erfart. Hos noen blir angsten sterkere enn normalt, opptrer i situasjoner der andre ikke opplever det og påvirker hverdagen i en slik grad at vi kaller det en angstlidelse. Dette er blant de vanligste psykiske lidelsene og det finnes god behandling. I denne episoden får du vite mer om angstlidelser og hvordan disse behandles.

 • Episode 9: Tidlig intervensjon ved psykiske lidelser 19. mars 2019

  I denne episoden tar vi for oss hva tidlig intervensjon ved psykiske lidelser innebærer. Hva er fordelene med å komme tidlig til i forløpet? Hva er status på tidlig intervensjonsfeltet? I denne utgaven omtales spesielt TIPS- prosjektet som var et skandinavisk samarbeidsforsøk hvor man satset på å nå unge pasienter med en psykoselidelse tidlig i forløpet. Resultatene var svært lovende og viste at det var 2,5 ganger så vanlig å være helt frisk etter 10 år hvis man kom tidlig i gang med optimal behandling.

 • Episode 8: Rettspsykiatri 19. mars 2019

  I denne episoden tar vi for oss temaer i skjæringspunktet mellom juss og psykiatri. Vi diskuterer vurdering av tilregnelighet hos lovbrytere, skyldevne og psykiaterens rolle som sakkyndig og strafferettslige særreaksjoner. Med oss har vi Linda Gröning, professor i strafferett ved Universitetet i Bergen.

 • Episode 7: Tvang i behandlingen 26. feb. 2019

  I denne episoden tar vi for oss psykisk helsevernloven (PHL). Vi diskuterer hva den inneholder og noen utfordringer ved bruken av denne.

 • Episode 6: Psykodynamisk psykoterapi 12. des. 2018

  En av de mest utbredte formene for samtaleterapi/psykoterapi er det vi kaller psykodynamisk terapi. Hva er imidlertid psykodynamisk psykoterapi? Hvem kan ha nytte av det, hvilke begreper er viktige og hva innebærer det å få behandling med psykodynamisk terapi?

  Hør mer om dette i episode 6 av Psykopoden. Vi har invitert professorene Theresa Wilberg og Randi Ulberg til å utdype hva dette dreier seg om. Lytt og lær!

 • Episode 5: Hva er samtaleterapi? 3. des. 2018

  De som blir henvist til psykisk helsevern får som oftest et tilbud om psykoterapi. I denne episoden har vi invitert professorene i psykiatri Theresa Wilberg og Randi Ulberg til en samtale. Her får du mer kunnskap om hva psykoterapi er, hvilke samtalemetoder vi bruker mest og litt om hvordan de virker.

 • Episode 4: Depresjon - om depresjon og depressive lidelser 15. okt. 2018

  Depresjon er en av de hyppigste lidelsene i befolkningen. Tall fra store befolkningsundersøkelser antyder at så mange som 15- 20 % kan bli rammet av en depressiv lidelse i løpet av livet. For den som rammes er det tungt og vondt, og kan føre til at personen mister livsgnisten.

  Depresjon er også ofte en komorbid tilstand til andre psykiske lidelser. Den kan vel oppstå samtidig med de fleste andre psykiske lidelser. En depresjon er også hyppigere hos personer som har somatiske lidelser.

  Hva er imidlertid depresjon og hva vet vi om behandling? Er det samtaleterapi eller er det medisiner som er den mest optimale behandlingen? Gjennom behandling blir de fleste bedre og de kan også lære seg å forebygge nye episoder med depresjon. I denne utgaven av psykopoden snakker Erlend Strand Gardsjord, Unn Haukvik og Jan Ivar Røssberg om depresjon og depressive lidelser.

 • Episode 3: Selvmord - årsaker og tiltak 5. sep. 2018

  I Norge tar mellom 500 og 600 mennesker livet sitt hvert år. Det er langt flere menn enn kvinner som tar livet sitt. Videre er det sannsynligvis store mørketall. Årsakene kan være mange og er sammensatte.

  I denne utgaven av Psykopoden kan du høre og lære mer om årsaker til selvmord og tiltak som kan forebygge selvmord. Med oss i denne episoden har vi Lars Mehlum, spesialist i psykiatri, professor ved UiO og senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Han har i mange år forsket, skrevet og undervist i dette temaet.


Om Psykopoden

Serien Psykopoden har blitt til etter anmodninger fra legestudenter som er i psykiatriterminen ved Universitetet i Oslo. En del av episodene vil ta for seg aktuelle emner fra denne undervisningen. Ofte vil de være en introduksjon til de ulike emnene, men de vil i hovedsak ikke kunne sies å dekke de ulike læringsmålene. Vi håper imidlertid at flere enn legestudenter vil ha glede av dem.

Kontaktperson for Psykopoden er Jan Ivar Røssberg

Abonner på Psykopoden

Abonner direkte på Psykopoden fra iTunes

eller abonner direkte via RSS-feeden (URL)

Av Christina Heesch
Publisert 11. sep. 2019 13:05 - Sist endret 11. sep. 2019 13:05