English version of this page

Senter for medisinsk etikk

Senter for medisinsk etikk (SME) jobber med medisinsk og helsefaglig etikk gjennom forskning, undervisning og formidling - alt fra konkrete etiske dilemma i møtet med den enkelte pasient til forskningsetikk og teoretisk filosofi og etikk.

  • Ansvar for etikk-undervisning for studenter på grunnstudiet i medisin, ernæringsvitenskap og odontologi
  • Ansvar for undervisning og veiledning av fakultetets PhD-studenter i forskningsetikk, vitenskapsetikk og vitenskapsteori.
  • Ansvar for nasjonal koordinering og fagutvikling av kliniske etikk-komiteer (KEK) i spesialisthelsetjenesten og for langsiktig oppbygging av etikk-kompetanse i kommunehelsetjenesten gjennom evaluering, forskning, undervisning og nettverksbygging.

Aktuelle saker

  • bjorn_hofmann507px-foto-elin-fuglenes Bekymret for stipendiaters holdninger 4. apr. 2016

    Professorene Bjørn Hofmann og Søren Holm ved Senter for medisinsk etikk har ledet en studie som har tatt for seg vitenskapelig uredelighet blant stipendiater ved Universitetet i Oslo og ved Karolinska Institutet i Stockholm. De mener resultatene er urovekkende. Les saken på forskning.no.

  • elleke300px Familiens moralske verdi i psykiatrien 3. mars 2016

    Elleke Landeweer er i Norge for å forske i to år på medisinsk etikk. Midlene har kommet på plass gjennom Scientia Fellows.

Arrangementer

08 juni
09:30, Soria Moria kurs- og konferansesenter
09 juni
Soria Moria kurs- og konferansesenter
13 juni
09:00, Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus
13 nov.