English version of this page

Dato for prøveforelesning og disputas

Dato for doktorgradsprøven skal avtales etter at avhandlingen er funnet verdig til å forsvares. I tilknytning til ferier er det egne frister for prøveforelesning og disputas.

Fastsettelse av dato

Endelig dato for prøveforelesning og disputas kan ikke fastsettes før komiteens innstilling er godkjent av dekanen.

Tidligste dato for prøveforelesning/disputas er 6 uker etter at innstillingen er godkjent. 6 ukers regelen er absolutt og kan ikke gjøres kortere. Skal mulige disputasdatoer diskuteres med opponentene, må slike datoer være minimum 5 måneder frem i tid.

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at juli er UiOs feriemåned og vil ikke bli medregnet når fristen for å avgi innstilling settes eller for å fastsette disputasdato (6 ukers regel). I forbindelse med sommerferie vil bedømmelsesprosessen derfor ta noe lengre tid. Det gjøres også oppmerksom på at innstilliger ikke vil bli godkjent i feriemåneden juli.

Det er viktig at komiteen ikke opplever eventuelle datoer avtalt på forhånd som førende for deres bedømmelse. Dersom komiteen mener kandidaten skal gjøre mindre omarbeiding i henhold til ph.d.-forskriftens § 14.2, skal den ikke føle press for å godta avhandlingen som den er fordi disputasdatoen er satt for tidlig.

Prøveforelesning og disputas i forbindelse med ferier

Prøveforelesning og disputas kan finne sted tidligst seks uker etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til å forsvares.

Prøveforelesningen holdes dagen før eller samme dag som disputasen. Ved Det medisinske fakultet er det vanlig at prøveforelesning og disputas finner sted på samme dag.

Anbefalte tidspunkter for prøveforelesning og disputas er henholdsvis kl. 10.15 og kl. 13.15. Prøveforelesningen må holdes før disputas.

Begrensninger i valg av dato for prøveforelesning og disputas i forbindelse med ferier:

Påske

Siste mulige disputasdato før påske er fredag før palmesøndag, komiteens innstilling må være godkjent senest 6 uker før. Første mulige dato for prøveforelesning etter er 11 virkedager etter 2. påskedag.

2019: Siste disputasdato før påske er 12. april, komiteens innstilling må være godkjent innen 1. mars. Første mulige dato for prøveforelesning etter påske er 8. mai, komiteens innstilling må være godkjent innen 26. mars.

Sommer

Siste mulige disputasdato før sommerferien er siste virkedag i juni. Første mulige dato for prøveforelesning er 15 dager etter første virkedag i august.

2019: Siste disputasdato før sommeren er 28. juni, komiteens innstilling må være godkjent innen 16. mai. Første mulige dato for prøveforelesning etter sommeren er 15. august. komiteens innstilling må være godkjent innen 6.juni.

Jul

Siste mulige disputasdato før jul er siste virkedag før julaften. Første mulige dato for prøveforelesning er 15 dager etter første virkedag i januar.

2018/19: Siste disputasdato før jul er 21. desember 2018, komiteens innstilling må være godkjent innen 9. november 2018. Første mulige dato for prøveforelesning etter nyttår er 16. januar 2019, komiteens innstilling må være godkjent innen 5. desember 2018.

2019/20: Siste disputasdato før jul er 23. desember 2019, komiteens innstilling må være godkjent innen 11. november 2019. Første mulige dato for prøveforelesning etter nyttår er 16. januar 2020, komiteens innstilling må være godkjent innen 5. desember 2019.

Disputas ved instituttene

Instituttene ved fakultet har egne rutiner for gjennomføring av disputaser.

Kontakt oss

Publisert 28. mai 2015 14:18 - Sist endret 31. okt. 2018 15:01