English version of this page

Dato for prøveforelesning og disputas

Dato for doktorgradsprøven skal avtales etter at avhandlingen er funnet verdig til å forsvares. I tilknytning til ferier er det egne frister for prøveforelesning og disputas.

Fastsettelse av dato

Endelig dato for prøveforelesning og disputas kan ikke fastsettes før komiteens innstilling er godkjent av dekanen.

Tidligste dato for prøveforelesning/disputas er 6 uker etter at innstillingen er godkjent. 6 ukers regelen er absolutt og kan ikke gjøres kortere. Skal mulige disputasdatoer diskuteres med opponentene, må slike datoer være minimum 5 måneder frem i tid.

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at juli er UiOs feriemåned og vil ikke bli medregnet når fristen for å avgi innstilling settes eller for å fastsette disputasdato (6 ukers regel). I forbindelse med sommerferie vil bedømmelsesprosessen derfor ta noe lengre tid. Det gjøres også oppmerksom på at innstilliger ikke vil bli godkjent i feriemåneden juli.

Det er viktig at komiteen ikke opplever eventuelle datoer avtalt på forhånd som førende for deres bedømmelse. Dersom komiteen mener kandidaten skal gjøre mindre omarbeiding i henhold til ph.d.-forskriftens § 14.2, skal den ikke føle press for å godta avhandlingen som den er fordi disputasdatoen er satt for tidlig.

Prøveforelesning og disputas i forbindelse med ferier

Prøveforelesning og disputas kan finne sted tidligst seks uker etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til å forsvares.

Prøveforelesningen holdes dagen før eller samme dag som disputasen. Ved Det medisinske fakultet er det vanlig at prøveforelesning og disputas finner sted på samme dag.

For ordinære, stedlige disputaser er anbefalte tidspunkter for prøveforelesning og disputas henholdsvis kl. 10.15 og kl. 13.15. Prøveforelesningen må holdes før disputas.

For digitale disputaser er anbefalte tidspunkter for prøveforelesning og disputas henholdsvis kl. 09.15 og kl. 11.15. Prøveforelesningen må holdes før disputas. I tillegg skal det avvikles en obligatorisk Zoom-test to-syv dager før disputasen.

Begrensninger i valg av dato for prøveforelesning og disputas i forbindelse med ferier:

Jul

2021/22: Siste disputasdato før jul er 17. desember 2021, komiteens innstilling må være godkjent innen 5. november 2021. Første mulige dato for prøveforelesning etter nyttår er 19. januar 2022, komiteens innstilling må være godkjent innen 8. desember 2021.

Merk: Søknad om bedømmelse (avhandling og komitéforslag) må være levert innen 11. november 2021 for at komiteen skal bli oppnevnt før juleferien. Søknaden må være komplett. Det vil ikke være anledning til å levere bare komitéforslag før fristen og ettersende avhandlingen etter fristen, eller vice versa.

Påske

Siste mulige disputasdato før påske er fredag før palmesøndag, komiteens innstilling må være godkjent senest 6 uker før. Første mulige dato for prøveforelesning etter er 11 virkedager etter 2. påskedag.

2022: Siste disputasdato før påske er fredag 8. april, komiteens innstilling må være godkjent innen 25. februar. Første mulige dato for prøveforelesning etter påske er 3. mai, komiteens innstilling må være godkjent innen 22. mars.

Sommer

2022: Forvaltningen av ph.d.-programmet holder stengt i tidsrommet 1. juli til og med 1. august. 

Siste disputasdato før sommerferien er 30. juni. Komiteens innstilling må være godkjent innen 18. mai. Første mulige dato for prøveforelesning etter sommeren er 17. august. Komiteens innstilling må være godkjent innen 8. juni.

Merk: Søknad om bedømmelse (avhandling og komitéforslag) må være levert innen 18. mai 2022 for at komiteen skal bli oppnevnt før sommerferien. Søknaden må være komplett. Det vil ikke være anledning til å levere bare komitéforslag før fristen og ettersende avhandlingen etter fristen, eller vice versa.

Disputas ved instituttene

Instituttene ved fakultet har egne rutiner for gjennomføring av disputaser.

Kontakt oss

Publisert 28. mai 2015 14:18 - Sist endret 27. okt. 2021 11:55