English version of this page

Viktige tidsfrister

Ph.d.-emner

Obligatoriske kurs

Obligatoriske ph.d.-emner har ulike søknadsfrister. Søknadsfristen finner du i emnebeskrivelsen til det enkelte emne. Du er selv ansvarlig for å søke opptak til ph.d.-emner innen fristen.

Mer informasjon om Obligatoriske emner, seminar og kurs

Valgfrie kurs

Valgfrie ph.d.-emner har ulike søknadsfrister. Søknadsfristen finner du i emnebeskrivelsen til det enkelte emne. Du er selv ansvarlig for å søke opptak til ph.d.-emner innen fristen.

Mer informasjon om Valgfrie ph.d.- emner i medisin og helsefag.

Søkere som ikke har studierett ved UiO

Søkere som ikke har opptak på et ph.d.-program eller forskerlinjen ved UiO, må søke om studierett i SøknadsWeb før de kan søke opptak til ph.d.-emner i medisin og helsefag. 

Søknadperiode for studierett i Søknadsweb er 1. november - 1. mai for vårsemesteret og  1. mai - 1. november for høstsemesteret.

Eksterne søkere bør søke om studierett senest 3 uker før søknadsfristen til emnet.

Søknad om bedømmelse før juleferien

Søknad om bedømmelse (avhandling og komiteforslag) må være levert innen 11. november 2022 for at komiteen skal bli oppnevnt før juleferien. Søknaden må være komplett. Det vil ikke være anledning til å levere bare komitéforslag før fristen og ettersende avhandlingen etter fristen, eller vice versa.

Prøveforelesning og disputas

Vitnemål og praktdiplom

Publisert 24. aug. 2020 09:43 - Sist endret 30. nov. 2022 17:53