English version of this page

Viktige tidsfrister

Ph.d.-emner

Obligatoriske kurs

Obligatoriske ph.d.-emner har ulike søknadsfrister. Søknadsfristen finner du i emnebeskrivelsen til det enkelte emne. Du er selv ansvarlig for å søke opptak til ph.d.-emner innen fristen.

Mer informasjon

Valgfrie kurs

Valgfrie ph.d.-emner har ulike søknadsfrister. Søknadsfristen finner du i emnebeskrivelsen til det enkelte emne. Du er selv ansvarlig for å søke opptak til ph.d.-emner innen fristen.

Mer informasjon

Søkere som ikke har studierett ved UiO

Søkere som ikke har opptak på et ph.d.-program eller forskerlinjen ved UiO, må søke om studierett i SøknadsWeb før de kan søke opptak til ph.d.-emner i medisin og helsefag. 

Søknadperiode for studierett i Søknadsweb er 1. november - 1. mai for vårsemesteret og  1. mai - 1. november for høstsemesteret.

Eksterne søkere bør søke om studierett senest 3 uker før søknadsfristen til emnet.

Søknad om bedømmelse før sommerferien

Søknad om bedømmelse (avhandling og komiteforslag) må være levert innen 18. mai 2022 for at komiteen skal bli oppnevnt før sommerferien. Søknaden må være komplett. Det vil ikke være anledning til å levere bare komitéforslag før fristen og ettersende avhandlingen etter fristen, eller vice versa.

Prøveforelesning og disputas

Vitnemål og praktdiplom

 

Publisert 24. aug. 2020 09:43 - Sist endret 6. apr. 2022 09:19