2014 - Side 2

Tid og sted: 23. apr. 2014 13:15, Auditoriet i Fredrik Holst hus, Kirkeveien 166, Oslo

M.phil. Qing Du ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Maternal Mortality in Guizhou province and Xinjiang Uygur Autonomous Region, Western China

Tid og sted: 4. apr. 2014 13:15, Aud. 124, Fredrik Holst hus, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.polit. Wenche Bekken ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Children's Participation in Paediatric Rehabilitation. An exploration of consultation practices

Tid og sted: 2. apr. 2014 13:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgate 47, Oslo

Cand.jur. Marianne Bahus ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: (ph.d.): Beslutningsprosessen ved liv/død-avgjørelser. En empirisk studie av et utvalg av norske legers handlingsvalg ved beslutninger om livsforlengende behandling skal gis eller ikke gis til alvorlig syke og døende pasienter

Tid og sted: 28. mars 2014 13:15, Grønt auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.sc. Bente Hamnes ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Self-Management Programme for Patients with Rheumatic Diseases. Exploring Expectations and Measuring Outcomes

Tid og sted: 20. mars 2014 13:00, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.Phil. Yang Zong ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Asthma and Lung Function among Children Living in Tibet

Tid og sted: 7. mars 2014 13:15, Seminarrom 1 (B2.U001), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Master i helsefagvitenskap Birgitte Ahlsen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Making sense of chronic muscle pain. Analyzing gender in illness narratives

Tid og sted: 4. mars 2014 13:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Fysioterapeut Anne-Lise Tamber ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Persons with dizziness: Symptoms, functional ability and quality of life

Tid og sted: 27. feb. 2014 13:15, Store auditorium, Kreftsenteret (1.etg.), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Kandidat i sykepleievitenskap Berit Arnesveen Bronken ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Promoting psychosocial well-being in persons with aphasia following stroke. An exploratory development and feasibility study

Tid og sted: 27. feb. 2014 13:15, Rotunden, Domus Medica, Sognsvannsveien 21, Oslo

Cand.med. Pål Suren ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Risk Factors for Autism Spectrum Disorders

Tid og sted: 10. feb. 2014 13:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.san. Kristi Elisabeth Heiberg ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Recovery of physical functioning after total hip arthroplasty

Tid og sted: 6. feb. 2014 13:15, Runde auditorium (R-105), Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Oslo

Cand.scient. Harald Vikne ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kinematics of unconstrained head movements in health and chronic neck pain -Influence of muscle physiology and muscle activation patterns

Tid og sted: 4. feb. 2014 13:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.Phil. in Psychology Vilde Hoff Bernstrøm ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Organizational Changes and Sickness Absence in Norwegian Hospitals

Tid og sted: 22. jan. 2014 12:00, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Master of Public Health Brita Askeland Winje ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Fetal movement counts and fetal health

Tid og sted: 16. jan. 2014 13:15, Seminarrom 1 B2. U001, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Master i helsefagvitenskap Karen Synne Groven ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: Striving for healthy lives, striving for social acceptance – Women’s experiences following gastric-bypass surgery

Tid og sted: 10. jan. 2014 13:15, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Kirkeveien 166

Cand.med. Espen Saxhaug Kristoffersen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Brief Intervention for Medication-Overuse Headache in primary care