Anne Moen

Bilde av Anne Moen
English version of this page
Telefon +47 22850540
Mobiltelefon +47 90971904 +47 909 71 904
Brukernavn
Besøksadresse Nedre Ullevål 9 Stjerneblokka 0850 Oslo

Faglige interesser

Velferdsteknologi og helseinformatikk, eHelse, utvikling av praksismodellar, eHelse-forståelse og brukerdeltakelse, tjenesteinnovasjon, kunnskaputvikling og læring i arbeid, sosiale medier og læringsressursar for pasientar og pårørande,  kontrollerte eksperiment med avansert eInfrastruktur, UiO:eColab, kvalitative analyse (tekst, bilder, video).

Undervisning

Bakgrunn

 • Professor (2011 - ), Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo
 • Professor II (2019 - ) Nasjonalt Senter for eHelseforskning, Tromsø
 • Professor II (2015 - 2019) Vitensenteret, Fakultetet for helsevitenskap, Universitetet i Sørøst Norge, Drammen
 • Adjuct professor, (2015 - 2017), School of Nursing and Wisconsin Institutes of Discovery, University of Wisconsin - Madison, Madison WI, USA
 • Førsteamanuensis (2007 - 2011), Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo
 • Forskar og prosjektleiar (2005 - 2012), InterMedia, Utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo,
 • Visiting Scholar (2002 – 2007), School of Nursing og College of Engineering, University of Wisconsin-Madison; School of Nursing, Madison, WI
 • Postdoktorstipendiat (2002 – 2005), InterMedia, Utdanningsvitenskaplig fakultet, Universitetet i Oslo,
 • Doktorgradsstipendiat (1996-2001), Institutt for Sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
 • Funksjonell Koordinator (1994 – 1996), Trippelprosjektet for innføring av elektronisk journalsystem, pasient-administrativt system og meldingssystem ved Sentralsykehuset i Akershus
 • Sjukepleier, avdelingssjukepleier og sjukepleiekonsulent – Journalsystem (1985-1994), Sentralsykehuset i Akershus,

Utdanning

 • Post doc (2002 – 2005), InterMedia, Utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo, Oslo. Prosjekt: IKT-basert Pasient og pårørende InformasjonsTeneste (PIT) demonstrert i utvikling av prototypen REPARERE (learning REsources for PAtients and RElatives during REcovery)
 • PhD / Dr. Polit (2002), Samfunnsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo, Oslo. Avhandling: Nursing Leadership when an Electronic Patient Record System is Introduced in Norwegian Hospitals
 • Kandidat i Sykepleievitenskap (1996), Universitetet i Oslo. Hovedoppgave: Informasjonsteknologi i sykepleietjenesten
 • DH-kandidat (1989), 2-årig studium i økonomi og administrasjon, Østfold Distriktshøyskole, Halden
 • Offentlig godkjent sykepleier (1985), Røde Kors Sykepleierhøyskole i Oslo og Akershus

Priser og anerkjennelser

 • Honorary Fellow, European Federation for Medical Informatics (EFMI), 2019
 • Founding Fellow, International Academy Health Sciences Informatics (IAHSI), 2017
 • Fellow, American College of Medical Informatics (ACMI), 2015
 • Best Innovative poster 2020, SUCCESS Avatar som brobygger, eHelsekonferansen 2020, Oslo, Norway, 2020

 • Trillium II award - best innovative application of the HL7 FHIR® International Patient Summary Standard, for CAPABLE approach, 2019

 • Beste Innovative Ide 2016, for APPETITT appen, Sykepleierkongressen 2016, Norge, 2016
 • Poster prize “CarerSupport - an innovative approach to informal carers’ training and collaboration” eHealth for all, NI2016; 13th International Congress in Nursing Informatics, Geneva, Switzerland, 2016
 • Digitalis Purpura, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo
 • Highly Commended Paper i 2011 by Emerald Literati Network for Excellence "Constructing standards - A study of nurses negotiating with multiple modes of knowledge", Journal of Workplace Learning
 • Beste poster, “What do consumers do with health information at home?” (Moen, A. Maquard, J). Citizen Participation in e-Health; challenges for research, technologies and health care organizations. TTeC’2004, Tromsø Norway
 • Tom F Barth Fulbright Fellowship in Natural Sciences/Engineering, University of Wisconsin-Madison; School of Nursing and College of Engineering. (2001-2002)

Verv

 • Medlem, eHealth Stakeholder Group, European Commission (2016-2019)
 • IMIA-EFMI Visepresident (2016 - 2018), International Medical Informatics Association
 • President EFMI (2014 - 2016) (European Federation for Medical Informatics)
 • Medlem, TU,  Det medisinske fakultet, UiO (2014 - 2020)
 • Leder, somatisk forskningsutval i Helse Nord (2014 - 2016),
 • 2. vararepresentant, fast vitenskapelig ansatte, Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, UiO (2011 - 2014)

Samarbeid

Publikasjoner

 • Benis, Arriel; Tamburis, Oscar; Chronaki, Catherine & Moen, Anne (2021). One Digital Health: A Unified Framework for Future Health Ecosystems. Journal of Medical Internet Research.  ISSN 1438-8871.  23(2), s 1- 15 . doi: 10.2196/22189
 • Egilsdottir, H. Ösp; Heyn, Lena; Brembo, Espen Andreas; Byermoen, Kirsten Røland; Moen, Anne & Eide, Hilde (2021). Configuration of Mobile Learning Tools to Support Basic Physical Assessment in Nursing Education: Longitudinal Participatory Design Approach. JMIR mhealth and uhealth.  ISSN 2291-5222. . doi: 10.2196/22633
 • Byermoen, Kirsten Røland; Brembo, Espen Andreas; Egilsdottir, H. Ösp; Heyn, Lena; Moen, Anne & Eide, Hilde (2020). Reflection on actions: Identifying facilitators of and barriers to using physical assessment in clinical practice. Nurse Education in Practice.  ISSN 1471-5953.  50(Januar), s 1- 9 . doi: 10.1016/j.nepr.2020.102913 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Farsjø Aure, Caroline; Kluge, Anders & Moen, Anne (2020). Promoting dietary awareness: Home‐dwelling older adults’ perspectives on using a nutrition application. International Journal of Older People Nursing.  ISSN 1748-3735. . doi: 10.1111/opn.12332 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fuglerud, Kristin Skeide; Schulz, Trenton Wade; Janson, Astri Letnes & Moen, Anne (2020). Co-creating persona scenarios with diverse users enriching inclusive design. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  12188, s 48- 59 . doi: 10.1007/978-3-030-49282-3_4 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Janson, Astri Letnes; Moen, Anne & Farsjø Aure, Caroline (2020). Introducing a nutritional app in supervised residences for independent living: Experiences of individuals with intellectual disabilities and their caregivers. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities.  ISSN 1360-2322. . doi: 10.1111/jar.12784 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Janson, Astri Letnes; Moen, Anne & Fuglerud, Kristin Skeide (2020). Design of the capable health empowerment tool: Citizens' needs and expectations. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  270, s 926- 930 . doi: 10.3233/SHTI200297 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sabab, Nabila; Moen, Anne & Bondevik, Hilde (2020). Språkbruk og mønstre i sykepleiernes journalføring. En diskursanalytisk tilnærming. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936. . doi: 10.4220/Sykepleienf.2020.82323 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Egilsdottir, H. Ösp; Byermoen, Kirsten Røland; Moen, Anne & Eide, Hilde (2019). Revitalizing physical assessment in undergraduate nursing education - what skills are important to learn, and how are these skills applied during clinical rotation? A Cohort Study. BMC Nursing.  ISSN 1472-6955.  18(41), s 1- 11 . doi: 10.1186/s12912-019-0364-9 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hailu, Fikadu Balcha; Moen, Anne & Hjortdahl, Per (2019). Diabetes Self-Management Education (DSME) – Effect on Knowledge, Self-Care Behavior, and Self-Efficacy Among Type 2 Diabetes Patients in Ethiopia: A Controlled Clinical Trial. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity.  ISSN 1178-7007.  12, s 2489- 2499 . doi: 10.2147/DMSO.S223123 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kolokathi, Aikaterini; Hasman, Arie; Chronaki, Catherine; Madsen, Inge; Moen, Anne; Randell, Rebecca & Mantas, John (2019). Education in biomedical and health informatics: A European perspective. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  264, s 1951- 1952 . doi: 10.3233/SHTI190729 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Moen, Anne; Janson, Astri Letnes & Farsjø, Caroline (2019). Eldre og ernæring, I: Dagrun Engeset; Liv Elin Torheim & Nina Cecilie Øverby (red.),  Samfunnsernæring.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030630.  6.4.  s 81 - 84
 • Farsjø, Caroline; Kluge, Anders & Moen, Anne (2018). Using a tablet application about nutrition in home care - Experiences and perspectives of healthcare professionals. Health and Social Care in the community.  ISSN 0966-0410. . doi: 10.1111/hsc.12685
 • Fuglerud, Kristin Skeide; Leister, Wolfgang; Bai, Aleksander; Farsjø, Caroline & Moen, Anne (2018). Inspiring older people to eat healthily. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  249, s 194- 198 . doi: 10.3233/978-1-61499-868-6-194 Vis sammendrag
 • Hailu, Fikadu Balcha; Hjortdahl, Per & Moen, Anne (2018). Nurse-Led diabetes self-management education improves clinical parameters in Ethiopia. Frontiers In Public Health.  ISSN 2296-2565.  6 . doi: 10.3389/fpubh.2018.00302 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Moen, Anne (2018). Citizens and Health Data – Untapped Resource for Telehealth?. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  254, s 63- 69 . doi: 10.3233/978-1-61499-914-0-63
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2018). "But Perhaps they could Reduce the Suffering?" Parents’ Ambivalence toward Participating in Forced Peripheral Vein Cannulation Performed on Their Preschool-Aged Children. Journal of Pediatric Nursing : Nursing Care of Children and Families.  ISSN 0882-5963.  41, s e46- e51 . doi: 10.1016/j.pedn.2018.03.004
 • Chronaki, Catherine; Stegwee, Robert & Moen, Anne (2017). In search of a digital health compass to navigate the health system. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  245, s 30- 34 . doi: 10.3233/978-1-61499-830-3-30
 • Dahl, Kari Gire & Moen, Anne (2017). Hverdagen etter nyre-pankreas-transplantasjon : en vellykket nyre-pankreas-transplantasjon gir en tryggere og bedre hverdag - den fører også med seg nye usikkerhetsmomenter som det er viktig å informere om. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  s 10 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2017.62656 Vis sammendrag
 • Hage, Trine Wiig; Rø, Øyvind & Moen, Anne (2017). "Do you see what I mean?" staff collaboration in eating disorder units during mealtimes. BMC Nursing.  ISSN 1472-6955.  16(1) . doi: 10.1186/s12912-017-0233-3
 • Hage, Trine Wiig; Rø, Øyvind & Moen, Anne (2017). To bend or not to bend? Rule adherence among staff at an eating disorder unit. Journal of Eating Disorders.  ISSN 2050-2974.  25(2), s 134- 150 . doi: 10.1080/10640266.2016.1260361
 • Haux, Reinhold; Kulikowski, Casimir A.; Bakken, Suzanne; de Lusignan, Simon; Kimura, Michio; Koch, Sabine; Mantas, John; Maojo, Victor; Marschollek, Michael; Martin-Sanchez, Fernando; Moen, Anne; Park, Hyeoun-Ae; Sarkar, Indra Neil; Leong, Tze-Yun & McCray, Alexa T (2017). Research strategies for biomedical and health informatics: Some thought-provoking and critical proposals to encourage scientific debate on the nature of good research in medical informatics. Methods of Information in Medicine.  ISSN 0026-1270.  56, s e1- e10 . doi: 10.3414/ME16-01-0125 Vis sammendrag
 • Kennedy, Margie Ann & Moen, Anne (2017). Nursing Leadership and Informatics Competencies: Shaping Transformation of Professional Practice, In Judith Murphy; William Goosen & Patrick Weber (ed.),  Forecasting Informatics Competencies for Nurses in the Future of Connected Health.  IOS Press.  ISBN 978-1-61499-738-2.  Kappittel.  s 197 - 206
 • Moen, Anne (2017). Appreciating Diversity in Health Informatics. International Journal on Biomedicine and Healthcare.  ISSN 1805-8698.  5(2), s 33- 35
 • Svendsen, Edel Jannecke; Pedersen, Reidar; Moen, Anne & Bjørk, Ida Torunn (2017). Exploring perspectives on restraint during medical procedures in paediatric care: a qualitative interview study with nurses and physicians. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  12(1) . doi: 10.1080/17482631.2017.1363623 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Øderud, Tone; Østensen, Elisabeth; Gjevjon, Edith Roth & Moen, Anne (2017). Exploring the Use of Technology for Active Aging and Thriving. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  242, s 224- 232 . doi: 10.3233/978-1-61499-798-6-224 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Østensen, Elisabeth; Gjevjon, Edith L Roth; Øderud, Tone & Moen, Anne (2017). Introducing Technology for Thriving in Residential Long-Term Care. Journal of Nursing Scholarship.  ISSN 1527-6546.  49(1), s 44- 53 . doi: 10.1111/jnu.12268 Vis sammendrag
 • Aardalen, Brita; Moen, Anne & Gjevjon, Edith L Roth (2016). Fra vevstol til nettbrett. Helsepersonells vurderinger av teknologi som et hjelpemiddel i forebygging av funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  5(4), s 298- 309 . doi: 10.18261/issn.1892-2686-2016-04-02 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Fuglerud, Kristin Skeide; Schulz, Trenton Wade; Janson, Astri Letnes & Moen, Anne (2020). Co-creating persona scenarios with diverse users enriching inclusive design. Springer.  ISBN 978-3-030-49282-3.  12 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Farsjø Aure, Caroline; Moen, Anne & Kluge, Anders (2020). Aktivisering av eldre i ernæringsarbeid.
 • Janson, Astri Letnes; Moen, Anne & Lunde, Lene (2020). En avatar som brobygger: fra forskningsfunn til pårørendestøtte.
 • Lunde, Lene; Brænd, Anja Maria; Jakobsen, Rune Bruhn; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2020). Simulation strengthens interprofessional collaboration for healthcare students in primary care. Vis sammendrag
 • Lunde, Lene; Moen, Anne; Jakobsen, Rune Bruhn; Brænd, Anja Maria & Rosvold, Elin Olaug (2020). Simulering styrker tverrfaglig samarbeid i helsefaglig utdanning.
 • Oelschlägel, Lina; Moen, Anne; Dihle, Alfhild; Christensen, Vivi Lycke; Österlind, Jane; Heggdal, Kristin & Steindal, Simen Alexander (2020). Implementing welfare technology in palliative home care for patients with cancer: Exploring the experiences of patients and health care professionals.
 • Alt, Rainer; Demirkan, Haluk; Ehmke, Jan Fabian; Moen, Anne & Winter, Alfred (2019). Smart services: The move to customer orientation. Electronic Markets.  ISSN 1019-6781. . doi: 10.1007/s12525-019-00338-x
 • Chronaki, Catherine; Bruun-Rasmussen, Morten; Ingvar, Martin; Lyng, Karen Marie; Jensen, S. & Moen, Anne (2019). The Patients’ Voice: Standards at work for Patient Reported Outcomes.
 • Chronaki, Catherine; Cangioli, G.; Moen, Anne; Weber, Patrick & Calderon, CLP (2019). FHIR for FAIR: Advancing interoperability for health data..
 • Hurlen, Petter & Moen, Anne (2019). Preserved in translation. HL7 Newsletter.
 • Janson, Astri Letnes; Moen, Anne & Fuglerud, Kristin Skeide (2019). Design of the CAPABLE Prototype: Preliminary Results of Citizen Expectations.
 • Janson, Astri Letnes; Moen, Anne & Fuglerud, Kristin Skeide (2019). Design of the CAPABLE Prototype: Preliminary Results of Citizen Expectations. Linköping Electronic Conference Proceedings.  ISSN 1650-3686.  161, s 181- 181
 • Janson, Astri Letnes; Moen, Anne & Hurlen, Petter (2019). CAPABLE: Empowering Citizens to Active Use of their Health Information.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne; Jakobsen, Rune Bruhn & Rosvold, Elin Olaug (2019). Using simulation to train interprofessional collaboration for healthcare students in primary care.
 • Moen, Anne (2019). APPetitus - verktøy i ernæringsarbeidet.
 • Moen, Anne (2019). Brukermedvirkning – hva betyr det i et digitalt nettverksperspektiv.
 • Moen, Anne (2019). CAPABLE – Empowering Citizens to active use of their Health Information – bidrag til pasientløsninger, Fürst Laboratorier?.
 • Moen, Anne (2019). CAPABLE and the International Patient Summary - Trillium II prize.
 • Moen, Anne (2019). CAPABLE: empower citizens to active use of their health information.
 • Moen, Anne (2019). CAPABLE: empower citizens to active use of their health information. Tema: Det nære e-sundhedsvæsen.
 • Moen, Anne (2019). Changing roles, new professions and workforce skills needs.
 • Moen, Anne (2019). Citizens and Health Data. HL7 Newsletter.
 • Moen, Anne (2019). Citizens and Health Data – Interoperability – Digital health literacy. New Horizons in Digital Health – international perspectives.
 • Moen, Anne (2019). Citizens and Health Data - health literacy aspects.
 • Moen, Anne (2019). Cultivating a Digitally Capable Health Workforce.
 • Moen, Anne (2019). Digital Nutritional Support - APPetitus experience.
 • Moen, Anne (2019). Eldre og risiko for underernæring.
 • Moen, Anne (2019). “Ernæring og appen APPetitus”,.
 • Moen, Anne (2019). FHIR for FAIR: Advancing interoperability for health data – CAPABLE as case.
 • Moen, Anne (2019). Forskningsprotokoll - kvaliteter i kvalitative forskningsdesign.
 • Moen, Anne (2019). Gravitate – Health, Public partners introduction,.
 • Moen, Anne (2019). Harnessing Digital Opportunities in PhD training.
 • Moen, Anne (2019). Hvorfor og hvordan styrke innbyggeren til gode helsevalg i hverdagen?.
 • Moen, Anne (2019). Pasientens digitale helsevesen. Medisinbloggen.
 • Moen, Anne (2019). Promises of future health care - eHealth and PEOPLE.
 • Moen, Anne (2019). The Patients’ Voice: Standards at work for Patient Reported Outcomes, - focus on Citizens and Health Data,.
 • Moen, Anne (2019). Å utvikle et nytt produkt - fra forskning til tilgjengelig verktøy.
 • Moen, Anne & Chronaki, Catherine (2019). CAPABLE – Empowering Citizens to active use of their Health Information, use of FHIR protocols.
 • Moen, Anne; Chronaki, Catherine; Madsen, Inge; Petelos, Elena; Voulgaraki, Despina & Bakken, Suzanne (2019). Women in Health Informatics: perspectives, leadership and mentoring for diversity..
 • Moen, Anne & Hurlen, Petter (2019). CAPABLE – Empowering Citizens to active use of their Health Information.
 • Moen, Anne & Hurlen, Petter (2019). CAPABLE – Empowering Citizens to active use of their Health Information.
 • Moen, Anne & Hurlen, Petter (2019). CAPABLE – Empowering Citizens to active use of their Health Information - samarbeid med Microsoft Norge?.
 • Moen, Anne; Warth, Line Lundvoll; Dyb, Kari; Orgjanovic, Irena; Turk, Eva & Chronaki, Catherine (2019). Citizens and Health Data – a call for Digital health literacy too.
 • Janson, Astri Letnes; Rosvold, Elin Olaug; Lunde, Lene & Moen, Anne (2018). MOOC -Styrke veiledningskompetanse i primærhelsetjenesten-.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne; Egilsdottir, H. Ösp; Byermoen, Kirsten Røland; Wibe, Torunn; Eide, Hilde & Rosvold, Elin Olaug (2018). KlinPrim – MOOC for systematisk klinisk vurdering og tverrfaglig samarbeid i primærhelsetjenesten.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2018). Erfaringer med utvikling av en MOOC (massivt, åpent onlinekurs) for studenter og ansatte i primærhelsetjenesten.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2018). Learning clinical assessment and interdisciplinary team collaboration in primary care. MOOC for healthcare practitioners and students. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  250 . doi: 10.3233/978-1-61499-872-3-68 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2018). MOOC (Massive Open Online Course) to improve clinical assessment skills and interdisciplinary collaboration in primary care.
 • Moen, Anne (2018). CAPABLE - hvordan innbyggerne kan nyttiggjøre seg egne helseopplysninger til å fremme egen helse og mestre egen sykdom..
 • Moen, Anne (2018). Citizen and Health Data – untapped potentials for Telehealth.
 • Moen, Anne (2018). Citizens & Health Data - eHealth Stakeholder Group Vision.
 • Moen, Anne (2018). Collaboration & Engagement - Citizens and Health Providers in new partnerships.
 • Moen, Anne (2018). Innbyggere og e-helsekompetanse - potensialer for samarbeid og behov for verktøy.
 • Moen, Anne (2018). Team Collaboration - eliciting and balancing stakeholders’ perspectives to design a tool – APPETITus..
 • Moen, Anne (2018). Technology for THRIVE. Citizens and Health Data..
 • Rosvold, Elin Olaug; Lunde, Lene & Moen, Anne (2018). Clinical assessment and interdisciplinary collaboration in primary care. Use of a massive, open, online course (MOOC) to train students and health personnel.
 • Ugon, Adrien; Karlsson, Daniel; Klein, Gunnar O. & Moen, Anne (2018). Preface building continents of knowledge in oceans of data: The future of Co-created ehealth. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  247, s v- vi
 • Øderud, Tone & Moen, Anne (2018). Velferdsteknologi som verktøy for aktivitet og hverdagsmestring. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  (9), s 10- 14
 • Alexander, Gregory Lynn; Georgiou, Andrew; Demiris, George; Moen, Anne & Westbrook, Johanna (2017). International Initiatives to Support Healthy Aging.
 • Bruun-Rasmussen, Morten; Petersen, J; Moen, Anne; Hurlen, Petter & Chronaki, Catherine (2017). Exploring healthcare inefficiencies: the case of medical appointments..
 • Byermoen Røland, Kirsten; Egilsdottir, H. Ösp; Eide, Hilde & Moen, Anne (2017). Grunnleggende systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (G-SKUV) Hva lærer studentene og hva gjør de i praksis.. Vis sammendrag
 • Dykes, Patricia; Park, Hyeoun-Ae; Moen, Anne; Saranto, Kaija & Bates, David (2017). Patient-Centered Apps to Promote Engagement and Activation: Challenges and Opportunities.
 • Hsuch, P-Y; Patel, V; Moen, Anne; Wetter, T & Koch, Sabine (2017). Integrating Science of Data with Science of Care for Interpreting Patient Need: Opportunities and Challenges in the New Era of Cognitive Healthcare Solutions.
 • Hurlen, Petter & Moen, Anne (2017). E-resepter for alle ?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Kvale, Anders Nybakken & Moen, Anne (2017). Ny app skal forebygge underernæring hos eldre. Journalen: Medlemsblad for Oslo legeforening.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne; Egilsdottir, H. Øsp; Byermoen, Kirsten Røland; Wibe, Torunn; Eide, Hilde & Rosvold, Elin Olaug (2017). MOOC – Ny e-læringsressurs til studenter og ansatte i primærhelsetjenesten.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2017). MOOC – rettet mot livslang læring i arbeidslivet og helsevesenet.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2017). MOOC – utvikling av nye e-læringsressurser.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne & Rosvold, Elin Olaug (2017). Utvikling av artikkel - skriveseminar.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne; Spiru, Luiza; Andrushevich, Aliaksei & Duzha, Armend (2017). CarerSupport–Usability and usefulness of an integrated ICT-platform supporting informal caregivers of people with dementia.
 • Lunde, Lene; Moen, Anne; Spiru, Luiza; Andrushevich, Aliaksei & Duzha, Armend (2017). CarerSupport–Usability and usefulness of an integrated ICT-platform supporting informal caregivers of people with dementia. P01.41. Alzheimer Europe. . doi: http://www.alzheimer-europe.org/Conferences/Previous-conferences/2017-Berlin/Detailed-programme-and-abstracts/PO1-Living-with-dementia
 • Moen, Anne; Aas, Kristine & Christiansen, Synne Sofie (2017, 25. april). Ny app skal hindre underernæring hos eldre. [Radio].  Journalen.hioa.no.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 8. mars 2021 14:04