Jørund Straand

Seniorrådgiver - Avdeling for allmennmedisin
Bilde av Jørund Straand
English version of this page
Telefon +47 22850647
Mobiltelefon +47-92852523
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 0450 Oslo Avdeling for allmennmedisin
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Egen forskning  kan i hovedsak rubriseres som farmakoepidemiologi, der fokus etter hvert har konsentrert seg mot ulike tilnærminger i forhold til å bedre kvaliteten på legemiddelbehandling til eldre i allmennpraksis, sykehjem inkludert.
 • Prosjektleder for kvalitetsprosjektet Kollegabasert terapiveiledning (KTV) og veileder/prosjektleder for en rekke ulike ph.d-prosjekt ved avdelingen.
 • En annen interesse knytter seg til medisinsk historie.

Undervisning

 • Undervisning på legestudiet om ulike emner knyttet til praktisk farmakoterapi i allmennpraksis, om kunnskapsgrunnlag for farmakologisk behandling, preventiv kardiologi, hjertesvikt, journalføring i allmennpraksis, hjemmebesøket som arbeidsform mv.  Undervisningsadministrative oppgaver inkluderer tidligere semesterutvalgsledelse (10. og 11-12.semester), deltakelse i eksamenskommisjoner (blant annet 12.semester) og siden 2001 ansvarlig koordinator for allmennmedisinsk stasjonseksamen (klinisk eksamen) i 12.semester.
 • Undervisning i legers videre- etterutdanning hovedsaklig knyttet til forskning i allmennpraksis og diagnostikk/behandling av eldre pasienter i allmennpraksis (sykehjem inkludert).

Bakgrunn

Etter at jeg ble utdannet som lege i Bergen (1977) arbeidet jeg ett år på Bergen Legevakt, deretter turnustjeneste på Fylkessjukehuset på Stord og distriktsturnus i Karasjok. Militærtjeneste som dykkerlege på Haakonsvern. Bortsett fra sideutdannelse på Haukeland sykehus (Barneklinikken og medisinsk avdeling) arbeidet jeg som allmennpraktiker i Bergen fram til år 2000, deltid fra 1988 kombinert med stilling ved Institutt for allmennmedisin (Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB). Førsteamanuensis ISF, UiB fra 1997. Doktorgrad 1999 på en farmakoepidemiologisk studie fra Møre og Romsdal (The Møre and Romsdal prescription study): To prescribe or not to prescribe. Drug prescribing studies from general practice. The Møre & Romsdal Prescription Study (II). Nor J Epidemiol 1999; 9: Suppl 2.

Full stilling som 1.amanuensis ved Seksjon for allmennmedisin, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin fra 2000 og professor samme sted fra 2003. Seksjonsleder 2001-2006 og fra 2011 avdelingsleder. I perioder arbeidet som fastlegevikar på Lillestrøm Legesenter. Fra høst 2006 forskningsleder (50%) ved nyetablert eksternt finansiert Allmennmedisinsk Forskningsenhet samme sted.  

Verv

Medlemsskap:

 • Legeforeningen (Oslo legeforening, Norsk forening for allmennmedisin, Leger i vitenskapelige stillinger, Assosiert medlem Allmennlegeforeningen)
 • Norsk forening for farmakoepidemiologi
 • Leger mot atomvåpen

Referee:

 • The Lancet
 • Journal of the American Medical Association
 • Journal of the American Geriatrics Society (JAGS),
 • The Journal of Pediatrics
 • Acta Paediatrica
 • Pediatrics
 • European Journal of Clinical Pharmacology
 • Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology
 • Pharmacoepidemiology and Drug Safety
 • BMC Health Services Research
 • The Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry
 • American Journal of Managed Care
 • Scandinavian Journal of Infectious Diseases
 • Scandinavian Journal of Public Health
 • Scandinavian Journal of Primary Health Care
 • Tidsskr Nor Lægeforen (The Journal of the Norwegian Medical Association)
 • Norwegian Journal of Epidemiology
 • Norsk Legemiddelhåndbok for helsepersonell
 • Norsk elektronisk legehåndbok
 • Nettdoktor.no

Samarbeid

 • Oslo Universitetssykehus
 • Helse SørØst
 • Folkehelseinstituttet
 • AFE Bergen
 • AFE Tromsø
 • Hallingforsk
Publisert 12. apr. 2011 16:59 - Sist endret 27. juni 2017 12:54