English version of this page

Kostholdsforskning

Et av hovedmålene i forskningsgruppen er å utvikle, teste og validere instrumenter som kan brukes til å kartlegge kosthold og spisemønster i forskjellige aldersgrupper.

Illustrasjon: Carina Knudsen

Instrumentene anvendes i store populasjonsgrupper og blant pasienter med sykdomsrelatert underernæring for å identifisere ernæringsmessige utfordringer.

Vi gjennomfører intervensjonsstudier for å studere hvordan vi kan endre spiseadferd relatert til kjente utfordringer. Eksempler på dette kan være hvordan kan vi få barn til å spise mer grønnsaker og hvordan kan vi redusere sykdomsrelatert underernæring hos inneliggende pasienter.

Et relativt nytt forskningsområde i gruppen er hva som er et sunt og bærekraftig kosthold med bakgrunn i norske kostholdsmønstre, kultur og matproduksjon.

Gruppen har mer enn 20 års erfaring i å utvikle og evaluere instrumenter som kan brukes til å kartlegge kosthold og identifisere kostholdsutfordringer i store populasjonsgrupper.

Prosjekter

Siden 1999 har gruppen i samarbeid med Helsedirektoratet, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet hatt ansvar for å gjennomføre de nasjonale kostholdsundersøkelsene: Spedkost, Småbarnskost, Ungkost og Norkost, i tillegg til nasjonale kartlegginger av kostholdet i barnehager (PDF)

I ulike intervensjonsstudier forsker gruppen på hvilke type tiltak som kan iverksettes for å få til en ønsket endring i spiseadferd.

BRA-studien er en intervensjonsstudie hvor vi evaluerer effekten av ulike tiltak for å øke inntaket av grønnsaker blant barnehagebarn.

I forskningsprosjektet MinMat-studien har vi utviklet et digitalt beslutningsverktøy som kan hjelpe helsepersonell til å gi bedre oppfølging og behandling av pasienter med sykdomsrelatert underernæring. Gjennom en intervensjonsstudie har vi undersøkt effekten av å bruke beslutningsverktøyet MinMat på pasienters vektutvikling, ernæringsoppfølging og liggetid.

Et av de nyeste temaene gruppen forsker på omhandler bærekraftig kosthold. I forskningsprosjektet NOR-Eden forsker vi på hva som er et sunt og bærekraftig kosthold blant barn i alderen 0-2 år i Norge.


Les mer på de engelske sidene til forskningsgruppen for kostholdsforskning.

 

 
Publisert 14. sep. 2012 14:05 - Sist endret 3. mai 2022 12:31

Kontakt

Avd. for ernæringsvitenskap
Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo
 

Gruppeleder

Prosjekter