Aktuelle saker i 2021 - Side 2

Bildet kan inneholde: bygning, verden, høyblokk, urbant design, gjøre.

Ønsker du deg faglig påfyll om forståelse og behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelser? Er du også lei digitale møter og webinar?

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP), Rådet for psykisk helse, ISSPD og NSSF inviterer deg til Nordisk Node av ISSPD-kongressen i Oslo, 11.-13. oktober 2021. Meld deg på

Bildet kan inneholde: kunst, maling, maleri, linje, vegg.

"Jeg gjorde det i mange år, og det var meningsløst og ikke. Livet ble ikke mindre vondt eller mindre realitet av at jeg skadet meg selv, og selvfølelsen tok seg ikke opp med antall sting, for å si det sånn. Tomheten inni meg kom tilbake etter hvert som den fysiske smerten avtok og etter hvert som påfyllet omsorgen på legevakten hadde gitt meg, var brukt opp. Kort oppsummert: Jeg fikk det ikke noe bedre av å skade meg selv, sånn i den store sammenhengen, og den store sammenhengen kan være sjukt mye å skulle forholde seg til."

Les teksten i Suicidologi av Mona Skjeklesæther Pettersen med kommentar av Fredrik A. Walby

Bildet kan inneholde: bukse, jeans, anlegg, mennesker i naturen, smil.

ESSPDs sommerskole for unge forskere ble arrangert for andre gang i Crêt-Bérard, Sveits, nå i august. NSSFs senterleder Lars Mehlum og Ueli Kramer (University of Lausanne) arrangerte sommerskolen og det ble en inspirerende uke med fokus på psykoterapiforskning ved personlighetsforstyrrelser. Lærere, foruten Mehlum og Kramer, var Shelley McMain fra Toronto, Sabine Herpertz fra Heidelberg og Johannes Zimmermann fra Kassel.

Bildet kan inneholde: hånd, produkt, mobiltelefon, kommunikasjonsenhet, dingser.

Målet med dette kurset fra NSSF er å hjelpe deg med å styrke din kompetanse i å fange opp pasienter som viser tegn på økt selvmordsrisiko. Vi gir deg en innføring i hvordan du kan vurdere selvmordsrisiko og sette i gang behandlingstiltak.

Kurset er godkjent som valgfritt kurs (3 timer) til videre- og etterutdanningen for allmennmedisin og barne- og ungdomspsykiatri. Det er også godkjent som 3 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologer. Til kurset

Bildet kan inneholde: underholdning, musikk instrument, gjøre, musikk, scenekunst.

Sårbarhet, samhandling og selvmordsforebygging var tema for onsdagens første debatt som fant sted i en fullsatt Unio-kafe under Arendalsuka. Spesialpsykolog Fredrik Walby fra NSSF innledet med "Hvem er i risikogruppene for alvorlig psykisk lidelse?" Så fulgte paneldebatt med Bent Høie, Ingvild Kjerkol, Anne Hafstad og Tove Gundersen.   

Les saken "Debatt om psykisk helse: – Kan ikke skrive ut folk til ingenting" i Sykepleien

Bildet kan inneholde: fotografi, flash-fotografering, gatemote, rød, briller.

Isolasjon og restriksjoner har ikke ført til flere selvmord. Les intervju med NSSFs senterleder Lars Mehlum og overlege Marianne Sørlie Strøm fra Dødsårsaksregisteret på forskning.no. 

Bildet kan inneholde: øredobber, panne, nese, kinn, hud.

Selvmord er et tema som vi nok aldri vil kunne snakke like ubesværet om som andre menneskelige fenomener. Det skyldes først og fremst alle de vonde assosiasjonene som temaet vekker; mennesker vi kjente som tok sitt liv, mennesker som ble etterlatt og alle de vanskelige spørsmålene som vi alle blir sittende igjen med. Dette kommer vi ikke bort fra. 

Men vanskene med å snakke om det store samfunnsproblemet selvmord har flere årsaker – blant annet de mange mytene som knytter seg til selvmord. Les nytt nummer om åpenhet

Prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» er initiert av Mental Helse og NSSF. Prosjektet er todelt: Det består både av en kampanje rettet mot befolkningen og et opplæringstilbud for kommunalt ansatte, fastleger, frivillige og ansatte i helseforetaket.

Bildet kan inneholde: ledd, skulder, flash-fotografering, tekstil, tre.

Regjeringen foreslår nå 900 millioner kroner ekstra til sårbare grupper. Et etterlengtet kvalitetsløft for utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser bør da prioriteres.  

Personlighetsforstyrrelse er et hyppig og alvorlig helseproblem forbundet med betydelig lidelse, redusert livskvalitet og økt dødelighet. Effektiv terapi finnes, men pasientene blir fremdeles systematisk oversett og underprioritert i psykiske helsevern. Kun et fåtall tilbys virksom behandling.

Vi som skriver under på dette er alvorlig bekymret over andelen mennesker med personlighetsforstyrrelse som ikke får den behandlingen de trenger.

Bildet kan inneholde: paraply, produkt, gest, lykkelig, interaksjon.

Prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» har et ledig engasjement som kommunikasjonsrådgiver (50 % stilling i 8 måneder). Dette er en spennende deltidsstilling for deg som har kommunikasjonskompetanse og vil jobbe med en viktig folkeopplysningskampanje mot selvmord. Prosjektet er et samarbeid mellom Mental Helse og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

Snarlig tiltredelse, søknadsfrist: 6. juni. Søk stillingen