Aktuelle saker - Side 9

I juninummeret av World Psychiatry har NSSF vært involvert i to artikler om henholdsvis borderline personlighetsforstyrrelse og schizofreni.

Nytt forskningsprosjekt ved NSSF basert på data fra norske befolkningsregistre: Utfallet av psykoterapi hos pasienter henvist etter villet egenskade - en prospektiv naturalistisk registerbasert undersøkelse

Professor Lars Mehlum er fra nyttår valgt inn som første norske president i European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD). Les saken her

Forsker og spesialpsykolog ved NSSF, Fredrik Walby, uttaler seg om Netflix-serien "13 reasons why". Han oppfordrer til å snakke med tenåringene om tematikken, og minne om at det at det alltid er mulig å oppsøke hjelp! Se innslaget her

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, søker kandidater til Olafprisen 2017

Vårens nummer av Suicidologi har tema selvmord og somatisk sykdom og er nå tilgjengelig på nett. Vil du abonnere?

Ungdom som skader seg selv med vilje oppgir ofte at de også har forsøkt å ta sitt eget liv. Behandling som er direkte rettet mot å redusere selvskading og suicidalitet gir gode resultater.  Les hele intervjuet med forsker Anita Johanna Tørmoen. 

– Altfor mange ignorerer selvskading, sier professor Lars Mehlum. - De som selvskader er ofte unge. Det er veldig viktig å ta tak tidlig, i stedet for å tro at det går over av seg selv. Les hele intervjuet i Sykepleien  Les også: Skadet seg for å lette på trykket

 

Tid og sted: 27. nov. 2017 - 28. nov. 2017, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

Tema: Følelser og selvmordsatferd

Behandling av komplisert sorg Complicated Grief Treatment (CGT) er en manual- og evidensbasert behandling utviklet av Dr. Katherine Shear, professor i psykiatri ved Columbia University i New York. Komplisert sorg forekommer hos om lag 7 prosent av alle som opplever tap av nærstående. Det er betydelig høyere forekomst hos foreldre som har mistet barn, samt ved plutselig og voldsom død.

Professor dr med Lars Mehlum og CGT-terapeut Valborg Sandvold Bertelsen forteller her litt om hva komplisert sorg er - og hva som kan gjøres for å komme videre.