Aktuelle saker - Side 9

I dag publiserte Folkehelseinstituttet dødsårsaksstatistikken for 2017, og 593 mennesker døde av selvmord i Norge - 403 menn og 190 kvinner. Antallet er litt lavere enn i 2016, men skiller seg ikke mye fra statistikken de siste årene. - Når jeg studerer dataene, ser jeg to viktige endringer som bekymrer meg i høy grad, sier professor Ping Qin som leder registerforskningsgruppen ved NSSF.

Ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging er det ledig en stilling som statistiker knyttet opp mot senterets to forskningsgrupper: Klinisk forskning på suicidal og selvskadende atferd og Registerforskning om selvmord og villet egenskade. Stillingen er for to år med mulighet for fast ansettelse. Mer informasjon og søk stillingen her

Søknadsfrist: 11. januar 2019

På oppdrag fra Helsedirektoratet utvikler NSSF tiltak for å senke terskelen for at personer med depresjon og suicidal atferd søker og mottar hjelp, og i den anledning søker vi deg med relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad med fagkrets innen sykepleie/psykologi/psykisk helse/sosialfag. Fagadministrativ erfaring, gode samarbeidsevner og evne til nettverksarbeid er ønskelig. Se utlysning og søk stillingen

Søknadsfrist 18. oktober