Aktuelle saker - Side 9

Det er en glede å invitere til den 8. nasjonale konferansen om selvmordsforskning og -forebygging i Kristiansand, 18. og 19. nov. 2015!  Påmeldingsfrist early bird: 10. sept. 2015. www.nasjonal-selvmordskonferanse.no

Olaf-prisen 2014 gikk til journalist Trude Lorentzen for hennes bidrag til økt åpenhet om selvmord i samfunnet gjennom sin bok "Mysteriet mamma".

Foto: Joshua Earle

I år er det 20 år siden Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ble opprettet. Vi markerer dette med et åpent møte der vi setter kunnskapsbasert selvmordsforebygging i nåtid og framtid i fokus. Det blir innlegg fra sentrale fagpersoner og brukerorganisasjoner: Hva gjør vi av forebyggende arbeid, og hva bør vi gjøre mer av? Minikonsert med Solveig Slettahjell. Lett servering. Gratis, ingen påmelding. Velkommen!

I alt 18 land og 100 regionale nettverk i Europa samarbeider i Den europeiske alliansen mot depresjon (EAAD). Målsettingen er å iverksette kunnskapsbaserte intervensjoner mot depresjon og suicidalitet på flere nivå i lokalsamfunnet.

Dialektisk atferdsterapi som er tilpasset ungdom (DBT-A), gir betydelig redusert  hyppighet av selvskading også ett år etter behandling. Dette viser en studie som nettopp er publisert av forskere ved NSSF i det tunge amerikanske tidsskriftet Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

- en tilstand preget av sterke symptomer og problemer med å fungere i arbeid og dagligliv. Dessverre er det liten tilgang på effektiv behandling, skriver Karoline Lindquist og Lars Mehlum i Aftenposten.

For å styrke forebyggingen av selvmord blant pasienter i psykisk helsevern er det helt  avgjørende å fremskaffe oversikt over omfang og risikofaktorer for denne høyrisikogruppa. NSSF har derfor utviklet forslag til et monitorerings- og granskningsverktøy for selvmord.

Selvmord regnes som en av vår tids største helsemessige utfordringer. «Etter selvmordet – Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord» synliggjør både hjelpebehov og hvordan helsetjenesten og også andre tjenester kan bidra til å ivareta dem.

Det nytter å forebygge var budskapet på Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september. Dagen etter sendte det største nyhetsbyrået i Kina, Xinhua News Agency, et 20 minutters program om selvmord til sine millioner av seere. Lars Mehlum ble intervjuet om forebygging.

Anne-Lill Haddeland er blant de første som har tatt master i Psykososialt arbeid, med fordypning i selvmordsforebyggende arbeid. – Jeg har større tyngde nå, og har lært enormt mye på veldig mange plan, sier hun.