Aktuelt - Side 2

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I dag åpnet kartleggingsskjemaet for registrering av selvmord. Alle selvmord fra og med 1. januar 2018 skal registreres hvis personen har hatt kontakt med psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling siste år før dødsfallet.

Debatt arrangert av tidsskriftet Samtiden og Aschehoug

Det var fullsatt sal da spørsmålet Kan selvmord forebygges? ble debattert tirsdag kveld i Aschehoug forlags lokaler. Debatten ble arrangert av Samtiden i forbindelse med utgivelsen av et nytt temanummer om meningen med døden. I panelet satt forsker og psykologspesialist Fredrik A. Walby, NRK-journalist Annemarte Moland, forfatter og forlagsredaktør Tiril Broch Aakre og psykologspesialist Tormod Stangeland. Debatten ble ledet av Christian Kjelstrup, redaktør i Samtiden.

I perioden 2008–2015 døde 1910 personer i selvmord under eller innen ett år etter kontakt med spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og rus i Norge. Dette tilsvarer nesten halvparten av alle selvmord i befolkningen i samme periode og er vesentlig høyere enn hva som tidligere har vært kjent.

Rapporten 1910 døde pasienter: Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2008 til 2015 – en nasjonal registerstudie er skrevet av Fredrik A. Walby, Martin Ø. Myhre og Anine T. Kildahl. Den er utført som et ledd i arbeidet med å etablere Kartleggingssystemet. I rapporten presenteres resultatene fra den første nasjonale studien av selvmord blant personer i kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling siste år før dødsfallet, og er basert på en kobling av Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister.

Komiker og programleder Else Kåss Furuseth har laget en dokumentarserie om selvmord. Serien sendes denne uken på TV Norge mandag-torsdag kl. 21:30 i anledning Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september. Gjennom fire programmer skal Else prøve å finne ut av og formidle hvem det er som tar livet sitt i Norge og hvorfor de gjør det. Hun har pratet med både overlevende, etterlatte og fagfolk - deriblant Kartleggingssystemets prosjektleder, Fredrik Walby.

Hvert år tar mer enn 500 personer livet sitt i Norge, og Kartleggingssystemets analyse av registerdata fra DÅR og NPR viser at nesten halvparten har vært i kontakt med spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og rus i året før selvmordet.

På Verdensdagen for selvmordsforebygging melder Helse- og omsorgsdepartementet at regjeringen nå har startet arbeidet med en ny handlingsplan mot selvmord, hvor et viktig tema blir å forebygge selvmord blant pasienter i psykisk helsevern. Les saken på regjeringen.no