Dialektisk atferdsterapi (DBT)

Bildet kan inneholde: blå, aqua, logo, turkis, azure.

DBT-prat

Vi har utviklet et nytt konsept for faglig påfyll og konsultasjon!

"DBT-prat" er en serie korte, digitale gruppediskusjoner som gir DBT-terapeuter muligheten til å gjøre et dypdykk inn i et spesifikt DBT-tema, i mindre grupper på tvers av teamtilhørighet.

Hver sesjon er ledet av en av våre erfarne DBT-lærere, sesjonene varer i 60 minutter og det er 8 plasser i en sesjon. 

Neste sesjon er 2. september kl. 14.00-15.00 og har tema: Kasusformulering - linke "et liv verdt å leve"-mål og problematferd til fokushierarkiet overfor/sammen med pasient.

Om DBT

  • Hva er DBT-behandling og hvorfor skal man velge det?
  • Oversikt over DBT-forskning

DBT-Utdanning

NSSF utdanner hvert år et nytt kull med DBT-terapeuter, både helt nye DBT-team og kandidater som skal inn i eksisterende DBT-team. 

Datoer for 2023: Del 1 gjennomføres i uke 5, og del 2 gjennomføres i uke 43

DBT-team i Norge

Oversikt over aktive DBT-team, hvor de holder til og hvilke pasienter de tar imot.

Konferanser og seminarer

  • Nasjonale konferanser om DBT
  • Fordpyningsseminar i DBT

Ressurser for DBT-terapeuter

  • Materiell
  • Videoer
  • Veiledning
  • Undersøkelser

Om oss

  • DBT og NSSF
  • Ansatte