Dialektisk atferdsterapi (DBT)

Aktuelt


Søknadsfrist til DBT-utdanningen 2021 er 15. november 2020

Kullet med oppstart i februar 2021 vil gjennomføres digitalt. Undervisningsstrukturen forblir som før med to intensive undervisningsuker, del 1 i februar og del 2 i oktober.

Les mer og søk opptak til DBT-utdanningen


DBT-utdanning

  • Les om utdanningen og søk opptak

Konferanser og seminarer

  • Fordypningsseminar i DBT for kompleks PTSD
  • Nasjonale konferanser om DBT

Om DBT

  • DBT; Hva og hvorfor?
  • DBT-forskning

DBT-team i Norge

  • Informasjon om DBT-team