Dialektisk atferdsterapi (DBT)

Bildet kan inneholde: blå, aqua, logo, turkis, azure.

Aktuelt


Utdanningsmulighet for suppleringskandidater etter sommeren 2021!

I uke 35, 30. august - 3. september 2021 arrangerer vi en intensivuke (del 1) for suppleringskandidater. Denne gjennomføres digitalt.

Søknadesfrist: 6. juni 2021. 

Les mer her


Om DBT

  • Hva er DBT-behandling og hvorfor skal man velge det?
  • Oversikt over DBT-forskning

DBT-Utdanning

NSSF utdanner hvert år et nytt kull med DBT-terapeuter, både helt nye DBT-team og kandidater som skal inn i eksisterende DBT-team. 

DBT-team i Norge

Oversikt over aktive DBT-team, hvor de holder til og hvilke pasienter de tar imot.

Konferanser og seminarer

  • Nasjonale konferanser om DBT
  • Fordpyningsseminar i DBT

Ressurser for DBT-terapeuter

  • Materiell
  • Veiledning
  • Undersøkelser

Om oss

  • DBT og NSSF
  • Ansatte