Dialektisk atferdsterapi (DBT)

Bildet kan inneholde: blå, aqua, logo, turkis, azure.

7.nasjonale konferanse om DBT

Neste nettverkskonferanse om DBT vil bli arrangert 9. og 10. mai 2022, i Oslo. 

DBT-lærer, DClinP Christine Dunkley vil forelese om emosjoner og demonstrere hvordan å jobbe frem bedre følelsesregulering for pasienter i DBT. Det vil i tillegg bli spennende plenarer og paralleller for og med det norske DBT miljøet, og gode muligheter for innsending av egne arbeider og bidrag. 

Om DBT

  • Hva er DBT-behandling og hvorfor skal man velge det?
  • Oversikt over DBT-forskning

DBT-Utdanning

NSSF utdanner hvert år et nytt kull med DBT-terapeuter, både helt nye DBT-team og kandidater som skal inn i eksisterende DBT-team. 

DBT-team i Norge

Oversikt over aktive DBT-team, hvor de holder til og hvilke pasienter de tar imot.

Konferanser og seminarer

  • Nasjonale konferanser om DBT
  • Fordpyningsseminar i DBT

Ressurser for DBT-terapeuter

  • Materiell
  • Veiledning
  • Undersøkelser

Om oss

  • DBT og NSSF
  • Ansatte