Dialektisk atferdsterapi (DBT)

Bildet kan inneholde: blå, aqua, logo, turkis, azure.

Verktøy for måling av adherens

Som en del av vår ambisjon om å bidra til å sikre at pasientene får en adekvat og effektiv behandling når de går i DBT, har vi laget norske versjoner av adherensmateriellet som er utviklet av et svært erfarent DBT-miljø i tilknytning til The Linehan Institute: Dr. Melanie Harned og kollegaer ved University of Washington. Materiellet består av instruksjoner og verktøy som terapeutene og DBT-teamene selv kan bruke til å måle egen/teamets adherens til DBT, og slik kvalitetssikre egen praksis. 

Materiellet består av: 

 • Instruksjonsmanual
 • Skåringsskjema som terapeuten kan benytte for egenvurdering av en behandlingstime
 • Skåringsskjema som benyttes av en observatør til en behandlingstime

Norske versjon av materiellet ligger her: https://www.dbtadherence.com/dbtaci-translations

Om DBT

 • Hva er DBT-behandling og hvorfor skal man velge det?
 • Oversikt over DBT-forskning

DBT-Utdanning

NSSF utdanner hvert år et nytt kull med DBT-terapeuter, både helt nye DBT-team og kandidater som skal inn i eksisterende DBT-team. 

Datoer for 2023: Del 1 gjennomføres i uke 5, og del 2 gjennomføres i uke 43

DBT-team i Norge

Oversikt over aktive DBT-team, hvor de holder til og hvilke pasienter de tar imot.

Konferanser og seminarer

 • Nasjonale konferanser om DBT
 • Fordpyningsseminar i DBT

Ressurser for DBT-terapeuter

 • Materiell
 • Videoer
 • Veiledning
 • Undersøkelser

Om oss

 • DBT og NSSF
 • Ansatte