English version of this page

Medisinsk klinikk

Medisinsk klinikk dekker forskning og undervisning i generell indremedisin og i de fleste indremedisinske subspesialiteter, som f.eks. nyre-, hjerte-, lunge- og gastromedisin, samt geriatri, akuttmedisin, infeksjonssykdommer og endokrinologi.

Forskningsvirksomheten spenner tematisk fra blant annet demens- og deliriumsforskning, diabetesforskning og kardiovaskulær forskning, til tropemedisin, infeksjoner, minoritetshelse og forskning på elektronisk pasientkommunikasjon. Metodisk spenner forskningen fra epidemiologiske studier og store kliniske intervensjonsstudier til translasjonsforskning og mer avgrensede kliniske studier i tidlig fase.

Morten Mowe er klinikkleder, og Dan Atar er forskningsleder i Medisinsk klinikk. 

Forskergrupper ved MED

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen, OUS HF Ullevål sykehus, 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygning 3 0450 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13153000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 531100 Vortex, FS m.m.