Gravide kan også vaksineres mot hepatitt E

Hepatitt E er en vanlig smittsom sykdom i deler av verden. Når den rammer gravide kvinner dør om lag en fjerdedel. Vi har studert om vaksinering kan beskytte denne gruppen. 

To kvinner som bærer vann på hodet.

Urent vann kan inneholde hepatitt E-virus. Illustrasjon: Colourbox.

Hepatitt E er en smittsom leverbetennelse som er farlig for gravide kvinner. Sykdommen skyldes Hepatitt E-viruset som gjerne overføres via forurenset vann eller mat1

Ulike typer av viruset er vanlig i forskjellige deler av verden og det kan gi enkelte sporadiske tilfeller eller større utbrudd. De to vanligste typene av Hepatitt E viruset gir store utbrudd i Afrika og Asia, mens en tredje type opptrer sporadisk i Europa inkludert Norge. 

I Bangladesh er Hepatitt E-viruset vanlig og det forårsaker alvorlige komplikasjoner hos gravide kvinner. For dem kan det bli alvorlig sykdomsforløp med leversvikt og stor fare for abort, og det er rapportert om dødelighet rundt 25%. Den typen av hepatitt E viruset som finnes i Norge og andre vestlige land er ikke farlig for gravide.

Vi tester om en hepatitt-E-vaksine kan beskytte gravide

Forskere ved et universitet i Kina utviklet for noen år siden en ny vaksine til forebyggelse av hepatitt E (Hecolin, Innovax). En tidligere studie har vist at vaksinen både er sikker og effektiv hos voksne, men informasjon om effekten hos gravide kvinner, som kan få størst utbytte av vaksinasjon, mangler.

I 2015 startet vi et prosjekt med mål om å vurdere denne vaksinen for kvinner i fertil alder som bor i Matlab i Bangladesh2. Vi ville studere sikkerheten, gjennomførbarheten, effektiviteten og kostnadseffektiviteten til hepatitt E-vaksinen. Vi så også på immunresponsene vaksinen ledet til.

Den siste delen av studien avsluttes i september i år, men vi har fått fine foreløpige resultater.

Collage av tre bilder. et kart over Bangladesh og Matlab, et bilde fra utenfor en klinikk og et bilde fra inne i en klinikk.
Bilder fra felten. Matlab ligger øst for hovedstaden Dhaka. Foto Susanne Dudman.

Pilotstudien viste lovende resultater

Pilotstudien (2017) så på sikkerhetsprofilen til vaksinen og hvilke immunresponser den førte til.  

Ett hundre ikke-gravid kvinner og menn mellom 16-39 år ble rekruttert og randomisert til enten å få hepatitt E-vaksine eller hepatitt B-vaksine (kontroll). Deltakerne ble vaksinert på dag 0 og dag 30, og det ble samlet inn blod og spyttprøver på dag 0 og dag 60 .

Deltagerne fikk hjemmebesøk i 7 påfølgende dager etter hver vaksinasjon for å se etter bivirkninger. Ingen alvorlige bivirkninger ble observert og bare noen få milde, lokale bivirkninger ble registrert. 

Foreløpige resultater tyder på at de fleste deltakerne utviklet immunrespons etter bare to vaksinedoser.

Gjennom pilotstudien fikk vi også en ekstra kvalitetskontroll av protokoller, prosedyrer og analyser før vi gikk i gang med hovedstudien. 

Vi har ikke funnet alvorlige bivirkninger av vaksinen

Rekruttering av deltakere til hovedstudien begynte høsten 2017, og ble avsluttet i februar 2019. Så mange som 19460 kvinner i alderen 16-39 år ble inkludert.

De ble randomisert til å enten få hepatitt E-vaksine eller hepatitt B-vaksine (kontroll). Det ble gitt tre vaksinedoser; på dag 0, etter 1 måned og etter 6 måneder. Vaksinasjon var ferdig høsten 2019; da hadde alle deltagerne i studien mottatt alle de tre planlagte dosene. 

Foreløpig har det blitt rapportert over 3900 graviditeter og mer enn 2600 barn har blitt født. Feltarbeidere overvåker kontinuerlig forekomsten av bivirkninger blant deltakerne, og studiens to monitorer gjennomfører regelmessige kontrollbesøk. Ingen vaksinerelaterte alvorlige bivirkninger har blitt rapportert til nå.

Alle deltagere skal følges opp i en to-årsperiode etter siste dose, derfor vil overvåkingen fortsette inntil september 2021.

Alle deltagere som får hepatitt symptomer blir evaluert av lege, og ved fortsatt mistanke om hepatitt blir det tatt en blodprøve til hepatittdiagnostikk. Akutte HEV tilfeller undersøkes videre virologisk, klinisk og immunologisk. De som blir gravide under studien får jevnlig hjemmebesøk for å undersøke for hepatitt og for å følge opp svangerskapet.

collage av to foto. Til venstre et foredrag fra en konferanse, til høyre en posterpresentasjon
Joakim Øverbø (venstre bilde) og Asma Aziz (høyre bilde) presenterer resultater på en konferanse i Bangladesh. Foto: Susanne Dudman

Tverrfaglig samarbeid

Denne forskningen blir utført av et tverrfaglig team av forskere ved International Centre for Diarrhoeal Disease Research i Bangladesh, Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet i Norge. Studien er GLOBVAC-finansiert.

To PhD studenter, Asma Aziz fra Bangladesh og Joakim Øverbø fra Norge, er tilknyttet prosjektet. De tilhører begge doktorgradsprogrammet ved Universitetet i Oslo.

Referanser

  1. Julin, C.H., Hjortaas, K., Dembinski, J.L. et al. Hepatitis E in Pregnant Women and the Potential Use of HEV Vaccine to Prevent Maternal Infection and Mortality. Curr Trop Med Rep 6, 197–204 (2019). 
  2. Zaman K, Dudman S, Stene-Johansen K, Qadri F, Yunus M, Sandbu S, Gurley ES, Overbo J, Julin CH, Dembinski JL, Nahar Q, Rahman A, Bhuiyan TR, Rahman M, Haque W, Khan J, Aziz A, Khanam M, Streatfield PK, Clemens JD. HEV study protocol : design of a cluster-randomised, blinded trial to assess the safety, immunogenicity and effectiveness of the hepatitis E vaccine HEV 239 (Hecolin) in women of childbearing age in rural Bangladesh. BMJ Open. 2020 Jan 19;10(1):e033702. doi: 10.1136/bmjopen-2019-033702.

Andre blogginnlegg om lignende tema

Abonner på varsling av nye blogginnlegg

Emneord: kvinnehelse, global helse, vaksiner, graviditet, hepatitt Av Susanne Dudman, Joakim Øverbø
Publisert 21. mai 2021 12:57 - Sist endret 7. okt. 2022 10:46
Lege undersøker et barns tunge

Medisinbloggen

En fagblogg fra Det medisinske fakultet, UiO.

Er du forsker hos oss og ønsker å skrive for Medisinbloggen?
Send e-post til medisinbloggen@medisin.uio.no

Ønsker du beskjed når det kommer nye innlegg?
Abonner på oppdatering her